Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.286.497,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 2. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  27.767.697,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 3. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  19.278.303,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 4. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.008.376,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 5. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  42.440.457,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 6. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.486.080,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 7. Khuy măng sét Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  22.953.852,00 ₫
  10.743.344  - 128.546.555  10.743.344 ₫ - 128.546.555 ₫
 8. Khuy măng sét Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  32.391.636,00 ₫
  16.729.731  - 181.513.283  16.729.731 ₫ - 181.513.283 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Dingle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  22.224.799,00 ₫
  10.816.929  - 134.999.355  10.816.929 ₫ - 134.999.355 ₫
 11. Khuy măng sét Volbety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  26.519.024,00 ₫
  11.963.999  - 148.032.317  11.963.999 ₫ - 148.032.317 ₫
 12. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.537.802,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 13. Khuy măng sét Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  41.328.764,00 ₫
  18.998.966  - 217.541.415  18.998.966 ₫ - 217.541.415 ₫
 14. Khuy măng sét Arachne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  19.535.000,00 ₫
  9.271.653  - 109.584.383  9.271.653 ₫ - 109.584.383 ₫
 15. Khuy măng sét Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  20.489.336,00 ₫
  9.492.407  - 112.131.541  9.492.407 ₫ - 112.131.541 ₫
 16. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  32.142.581,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 17. Khuy măng sét Jetto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.076 crt - VS

  20.146.601,00 ₫
  9.841.934  - 118.343.773  9.841.934 ₫ - 118.343.773 ₫
 18. Khuy măng sét Dertorabij

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.369.689,00 ₫
  11.411.266  - 141.452.154  11.411.266 ₫ - 141.452.154 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Poeticus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  29.732.688,00 ₫
  14.275.404  - 167.999.203  14.275.404 ₫ - 167.999.203 ₫
 21. Khuy măng sét Ruslan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  36.760.012,00 ₫
  15.967.848  - 194.065.113  15.967.848 ₫ - 194.065.113 ₫
 22. Khuy măng sét Hitmontop

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  23.991.111,00 ₫
  11.866.924  - 132.749.364  11.866.924 ₫ - 132.749.364 ₫
 23. Khuy măng sét Crixalis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  22.927.814,00 ₫
  10.154.668  - 125.999.398  10.154.668 ₫ - 125.999.398 ₫
 24. Khuy măng sét Field

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  23.059.983,00 ₫
  10.858.533  - 134.871.999  10.858.533 ₫ - 134.871.999 ₫
 25. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  38.430.665,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  32.259.751,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 28. Khuy măng sét Zaur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  43.480.830,00 ₫
  17.347.558  - 218.899.900  17.347.558 ₫ - 218.899.900 ₫
 29. Khuy măng sét Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  27.387.038,00 ₫
  12.980.315  - 161.772.810  12.980.315 ₫ - 161.772.810 ₫
 30. Khuy măng sét Didier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  22.767.910,00 ₫
  10.638.628  - 124.287.144  10.638.628 ₫ - 124.287.144 ₫
 31. Khuy măng sét Scrafty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  32.987.389,00 ₫
  13.883.707  - 190.357.585  13.883.707 ₫ - 190.357.585 ₫
 32. Khuy măng sét Tetra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  31.645.038,00 ₫
  16.304.639  - 197.673.588  16.304.639 ₫ - 197.673.588 ₫
 33. Khuy Măng Sét Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  38.900.758,00 ₫
  16.131.999  - 214.895.206  16.131.999 ₫ - 214.895.206 ₫
 34. Khuy măng sét Lourens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  22.391.780,00 ₫
  11.450.889  - 129.933.345  11.450.889 ₫ - 129.933.345 ₫
 35. Khuy măng sét Blipbug

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  26.458.175,00 ₫
  12.588.053  - 153.904.927  12.588.053 ₫ - 153.904.927 ₫
 36. Khuy măng sét Metth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  37.921.800,00 ₫
  19.038.588  - 209.928.248  19.038.588 ₫ - 209.928.248 ₫
 37. Khuy Măng Sét Giordani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  46.496.098,00 ₫
  30.480.987  - 248.305.420  30.480.987 ₫ - 248.305.420 ₫
 38. Khuy măng sét Danel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  27.927.885,00 ₫
  14.046.159  - 162.268.094  14.046.159 ₫ - 162.268.094 ₫
 39. Khuy măng sét Atse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  23.266.870,00 ₫
  10.876.363  - 132.084.278  10.876.363 ₫ - 132.084.278 ₫
 40. Khuy măng sét Buiron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  25.585.632,00 ₫
  12.144.281  - 140.419.142  12.144.281 ₫ - 140.419.142 ₫
 41. Khuy măng sét Assery

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  21.291.124,00 ₫
  10.283.441  - 132.636.157  10.283.441 ₫ - 132.636.157 ₫
 42. Khuy măng sét Vileplume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  26.765.531,00 ₫
  12.695.033  - 162.904.881  12.695.033 ₫ - 162.904.881 ₫
 43. Khuy măng sét Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  38.678.023,00 ₫
  19.276.323  - 213.324.457  19.276.323 ₫ - 213.324.457 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Babylas

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  54.218.797,00 ₫
  12.803.712  - 253.951.622  12.803.712 ₫ - 253.951.622 ₫
 46. Khuy măng sét Bozho

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  34.156.251,00 ₫
  17.948.970  - 205.442.415  17.948.970 ₫ - 205.442.415 ₫
 47. Khuy măng sét Invoice

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  28.069.960,00 ₫
  13.390.408  - 165.013.367  13.390.408 ₫ - 165.013.367 ₫
 48. Khuy Măng Sét Abdrew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.313.679,00 ₫
  16.621.619  - 205.428.267  16.621.619 ₫ - 205.428.267 ₫
 49. Khuy Măng Sét Aireus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  48.317.316,00 ₫
  17.697.085  - 248.291.274  17.697.085 ₫ - 248.291.274 ₫
 50. Khuy măng sét Pachirisu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  21.819.800,00 ₫
  10.798.533  - 126.409.772  10.798.533 ₫ - 126.409.772 ₫
 51. Khuy măng sét Pancham

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.094 crt - VS

  26.876.758,00 ₫
  12.748.524  - 156.211.522  12.748.524 ₫ - 156.211.522 ₫
 52. Khuy măng sét Panpour

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  25.646.481,00 ₫
  12.088.810  - 158.348.303  12.088.810 ₫ - 158.348.303 ₫
 53. Khuy măng sét Randisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.492 crt - VS

  24.671.202,00 ₫
  11.258.436  - 175.244.447  11.258.436 ₫ - 175.244.447 ₫
 54. Khuy Măng Sét Nicandro

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  35.443.981,00 ₫
  15.747.095  - 205.640.532  15.747.095 ₫ - 205.640.532 ₫
 55. Khuy Măng Sét Ademar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  49.502.876,00 ₫
  17.213.691  - 255.324.257  17.213.691 ₫ - 255.324.257 ₫
 56. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  59.182.360,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 57. Khuy Măng Sét Akhilan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  45.488.273,00 ₫
  19.242.361  - 280.611.874  19.242.361 ₫ - 280.611.874 ₫
 58. Khuy Măng Sét Zeddicus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  54.691.154,00 ₫
  25.495.916  - 314.022.092  25.495.916 ₫ - 314.022.092 ₫
 59. Khuy măng sét Paulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  32.895.692,00 ₫
  17.275.389  - 198.225.473  17.275.389 ₫ - 198.225.473 ₫
 60. Khuy măng sét Zella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  29.532.595,00 ₫
  15.432.945  - 177.805.758  15.432.945 ₫ - 177.805.758 ₫
 61. Khuy măng sét Abraam

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  35.935.867,00 ₫
  18.899.910  - 216.480.105  18.899.910 ₫ - 216.480.105 ₫
 62. Khuy măng sét Calque

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  35.410.869,00 ₫
  15.040.683  - 207.041.469  15.040.683 ₫ - 207.041.469 ₫
 63. Khuy măng sét Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  33.038.333,00 ₫
  15.262.569  - 200.433.010  15.262.569 ₫ - 200.433.010 ₫
 64. Khuy măng sét Aristide

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.408 crt - VS

  62.370.834,00 ₫
  25.960.631  - 391.950.965  25.960.631 ₫ - 391.950.965 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng