Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Xoana 0.04 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  23.551.128,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 2. Khuy măng sét Dorete 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.165.014,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 3. Khuy măng sét Febinasin 0.03 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  20.420.314,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 4. Khuy Măng Sét Euston 0.06 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.793.797,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 5. Khuy măng sét Werne 0.02 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.574.657,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 6. Khuy măng sét Nacheline 0.08 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  27.649.574,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 7. Khuy măng sét Undamilas 0.08 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  23.187.488,00 ₫
  10.969.204  - 137.507.078  10.969.204 ₫ - 137.507.078 ₫
 8. Khuy măng sét Leuna 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  35.407.937,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Sette 0.05 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  19.625.443,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 11. Khuy măng sét Tanesha 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  27.234.566,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 12. Khuy măng sét Dertorabij 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Dertorabij

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.685.347,00 ₫
  9.674.702  - 120.528.230  9.674.702 ₫ - 120.528.230 ₫
 13. Khuy măng sét Splendid Logic 0.08 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.916.778,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 14. Khuy măng sét Perennis 0.03 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  17.589.874,00 ₫
  8.083.880  - 95.762.889  8.083.880 ₫ - 95.762.889 ₫
 15. Khuy măng sét Poeticus 0.036 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Poeticus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  25.180.341,00 ₫
  12.037.952  - 142.035.673  12.037.952 ₫ - 142.035.673 ₫
 16. Khuy măng sét Hitmontop 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmontop

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  20.545.492,00 ₫
  10.068.351  - 113.228.397  10.068.351 ₫ - 113.228.397 ₫
 17. Khuy măng sét Ruslan 0.252 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ruslan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  31.858.059,00 ₫
  13.512.788  - 166.733.421  13.512.788 ₫ - 166.733.421 ₫
 18. Khuy măng sét Reynard 0.03 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  32.178.981,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Volbety 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Volbety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.606.206,00 ₫
  10.117.558  - 125.800.325  10.117.558 ₫ - 125.800.325 ₫
 21. Khuy măng sét Crixalis 0.072 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Crixalis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  19.848.495,00 ₫
  8.681.385  - 108.605.180  8.681.385 ₫ - 108.605.180 ₫
 22. Khuy măng sét Field 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Field

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  19.620.577,00 ₫
  9.214.812  - 115.053.357  9.214.812 ₫ - 115.053.357 ₫
 23. Khuy Măng Sét Giffard 0.06 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.275.661,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 24. Khuy măng sét Zaur 0.2 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  37.499.203,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 25. Khuy măng sét Didier 0.112 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Didier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  19.766.575,00 ₫
  9.103.152  - 107.375.026  9.103.152 ₫ - 107.375.026 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Arachne 0.03 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Arachne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  16.784.460,00 ₫
  7.925.717  - 93.937.937  7.925.717 ₫ - 93.937.937 ₫
 28. Khuy măng sét Tetra 0.28 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Tetra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  26.900.936,00 ₫
  13.796.669  - 169.775.009  13.796.669 ₫ - 169.775.009 ₫
 29. Khuy Măng Sét Meldrick 0.072 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  33.017.650,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 30. Khuy măng sét Lourens 0.08 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Lourens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  19.194.754,00 ₫
  9.765.543  - 111.552.143  9.765.543 ₫ - 111.552.143 ₫
 31. Khuy Măng Sét Giordani 0.08 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  39.706.723,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 32. Khuy măng sét Assery 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Assery

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  18.178.726,00 ₫
  8.751.679  - 114.336.892  8.751.679 ₫ - 114.336.892 ₫
 33. Khuy măng sét Metth 0.07 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  32.188.715,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 34. Khuy măng sét Danel 0.096 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Danel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  23.881.243,00 ₫
  11.923.048  - 138.994.083  11.923.048 ₫ - 138.994.083 ₫
 35. Khuy măng sét Simply Wise 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  37.815.798,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 36. Khuy măng sét Scrafty 0.048 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Scrafty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  27.793.679,00 ₫
  11.673.231  - 160.555.603  11.673.231 ₫ - 160.555.603 ₫
 37. Khuy măng sét Atse 0.024 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Atse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  19.818.213,00 ₫
  9.231.845  - 112.390.269  9.231.845 ₫ - 112.390.269 ₫
 38. Khuy măng sét Buiron 0.112 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Buiron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  22.139.559,00 ₫
  10.371.159  - 120.960.811  10.371.159 ₫ - 120.960.811 ₫
 39. Khuy măng sét Vileplume 0.096 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Vileplume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  22.735.441,00 ₫
  10.764.809  - 139.399.630  10.764.809 ₫ - 139.399.630 ₫
 40. Khuy măng sét Invoice 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Invoice

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  23.733.624,00 ₫
  11.309.862  - 139.994.427  11.309.862 ₫ - 139.994.427 ₫
 41. Khuy măng sét Favela 0.08 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  32.840.290,00 ₫
  16.219.130  - 180.265.128  16.219.130 ₫ - 180.265.128 ₫
 42. Khuy măng sét Babylas 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Babylas

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  49.386.292,00 ₫
  11.128.178  - 228.808.974  11.128.178 ₫ - 228.808.974 ₫
 43. Khuy măng sét Bozho 0.144 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Bozho

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  28.874.863,00 ₫
  15.140.378  - 174.763.225  15.140.378 ₫ - 174.763.225 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Abdrew 0.04 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abdrew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.049.628,00 ₫
  14.004.850  - 176.169.120  14.004.850 ₫ - 176.169.120 ₫
 46. Khuy Măng Sét Aireus 0.088 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aireus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  42.261.122,00 ₫
  14.972.753  - 214.614.869  14.972.753 ₫ - 214.614.869 ₫
 47. Khuy măng sét Blipbug 0.072 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Blipbug

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  22.477.243,00 ₫
  10.679.644  - 131.004.830  10.679.644 ₫ - 131.004.830 ₫
 48. Khuy măng sét Pachirisu 0.02 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Pachirisu

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  18.542.096,00 ₫
  9.173.447  - 107.577.799  9.173.447 ₫ - 107.577.799 ₫
 49. Khuy măng sét Pancham 0.094 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Pancham

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.094 crt - VS

  22.841.694,00 ₫
  10.815.908  - 133.005.523  10.815.908 ₫ - 133.005.523 ₫
 50. Khuy măng sét Panpour 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Panpour

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  21.843.509,00 ₫
  10.270.854  - 136.060.630  10.270.854 ₫ - 136.060.630 ₫
 51. Khuy măng sét Randisha 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Randisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.492 crt - VS

  21.478.519,00 ₫
  9.718.230  - 155.445.727  9.718.230 ₫ - 155.445.727 ₫
 52. Khuy Măng Sét Nicandro 0.06 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Nicandro

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  30.211.272,00 ₫
  13.232.961  - 175.560.801  13.232.961 ₫ - 175.560.801 ₫
 53. Khuy Măng Sét Ademar 0.048 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ademar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  43.322.840,00 ₫
  14.566.666  - 221.198.226  14.566.666 ₫ - 221.198.226 ₫
 54. Khuy măng sét Smooth Life 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  49.417.384,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 55. Khuy Măng Sét Akhilan 0.06 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akhilan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  39.204.387,00 ₫
  16.273.203  - 243.733.055  16.273.203 ₫ - 243.733.055 ₫
 56. Khuy Măng Sét Zeddicus 0.06 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeddicus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  45.622.826,00 ₫
  21.221.403  - 262.063.730  21.221.403 ₫ - 262.063.730 ₫
 57. Khuy măng sét Paulina 0.144 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Paulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  27.812.333,00 ₫
  14.572.614  - 168.680.035  14.572.614 ₫ - 168.680.035 ₫
 58. Khuy măng sét Zella 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Zella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  25.024.611,00 ₫
  13.039.651  - 151.606.558  13.039.651 ₫ - 151.606.558 ₫
 59. Khuy măng sét Abraam 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Abraam

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  30.291.571,00 ₫
  15.897.397  - 183.685.237  15.897.397 ₫ - 183.685.237 ₫
 60. Khuy măng sét Calque 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Calque

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  29.754.628,00 ₫
  12.627.075  - 174.465.822  12.627.075 ₫ - 174.465.822 ₫
 61. Khuy măng sét Cataphote 0.2 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  27.948.596,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 62. Khuy măng sét Aristide 0.048 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Aristide

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.408 crt - VS

  52.357.051,00 ₫
  21.711.303  - 333.061.294  21.711.303 ₫ - 333.061.294 ₫
 63. Khuy măng sét Bayleef 0.06 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Bayleef

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.684 crt - VS

  37.288.048,00 ₫
  16.658.201  - 258.494.930  16.658.201 ₫ - 258.494.930 ₫
 64. Khuy măng sét Kian 0.096 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Kian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  21.212.481,00 ₫
  10.350.882  - 127.868.608  10.350.882 ₫ - 127.868.608 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng