Đang tải...
Tìm thấy 201 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Tahlia 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.384.245,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 2. Khuy Măng Sét Arturo 0.2 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.077.823,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 3. Khuy Măng Sét Adhruth 0.14 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adhruth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  24.766.414,00 ₫
  12.390.236  - 152.052.659  12.390.236 ₫ - 152.052.659 ₫
 4. Khuy măng sét Stairs 0.238 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.238 crt - AAAAA

  17.212.987,00 ₫
  9.197.779  - 109.524.411  9.197.779 ₫ - 109.524.411 ₫
 5. Khuy măng sét Youthful Mind 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  58.294.783,00 ₫
  18.060.309  - 281.881.409  18.060.309 ₫ - 281.881.409 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - G 0.176 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Meeko - G

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  27.162.919,00 ₫
  11.022.195  - 163.083.505  11.022.195 ₫ - 163.083.505 ₫
 7. Khuy măng sét Daxton 0.216 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  42.545.004,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 8. Khuy măng sét Velsa 0.1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Velsa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  28.157.048,00 ₫
  13.541.175  - 191.323.014  13.541.175 ₫ - 191.323.014 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Regice 0.2 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  33.949.864,00 ₫
  14.247.096  - 208.328.903  14.247.096 ₫ - 208.328.903 ₫
 11. Khuy măng sét Ludo 0.16 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  21.491.496,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 12. Khuy măng sét Gregers 0.42 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  34.118.030,00 ₫
  17.089.702  - 223.171.881  17.089.702 ₫ - 223.171.881 ₫
 13. Khuy măng sét Wombat 0.4 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Wombat

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAAAA

  27.767.454,00 ₫
  13.353.813  - 181.657.506  13.353.813 ₫ - 181.657.506 ₫
 14. Khuy măng sét Guess 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  28.545.020,00 ₫
  11.809.495  - 171.518.857  11.809.495 ₫ - 171.518.857 ₫
 15. Khuy măng sét Poliwhirl 0.18 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.74 crt - AAA

  51.115.538,00 ₫
  17.600.690  - 331.439.108  17.600.690 ₫ - 331.439.108 ₫
 16. Khuy măng sét Izza 0.28 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.937.774,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 17. Khuy măng sét Bert 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Bert

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  34.638.482,00 ₫
  13.749.626  - 211.667.902  13.749.626 ₫ - 211.667.902 ₫
 18. Khuy măng sét Esben 0.18 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Esben

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  23.357.278,00 ₫
  10.764.809  - 144.212.108  10.764.809 ₫ - 144.212.108 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Mode 0.16 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Mode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  34.202.385,00 ₫
  12.945.023  - 187.429.778  12.945.023 ₫ - 187.429.778 ₫
 21. Khuy măng sét Klang 0.648 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Klang

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  45.790.181,00 ₫
  14.322.527  - 221.711.919  14.322.527 ₫ - 221.711.919 ₫
 22. Khuy măng sét Lasalle 0.144 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  25.296.597,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 23. Khuy măng sét Naila 0.168 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Naila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  22.561.055,00 ₫
  12.055.526  - 146.577.785  12.055.526 ₫ - 146.577.785 ₫
 24. Khuy măng sét Urban Line 0.18 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  39.909.497,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 25. Khuy măng sét Adelhard 0.208 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  24.314.636,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Luxio 0.18 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Luxio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.790.544,00 ₫
  13.935.907  - 176.858.543  13.935.907 ₫ - 176.858.543 ₫
 28. Khuy măng sét Contemporary Tale 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  30.075.820,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 29. Khuy Măng Sét Aaridon 0.2 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  30.924.493,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 30. Khuy măng sét Archibaldo 0.12 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  27.881.817,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 31. Khuy măng sét Romantic Knight 0.228 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  26.484.577,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 32. Khuy Măng Sét Faolan 0.14 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  34.912.090,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 33. Khuy măng sét Baldwin 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  30.325.366,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 34. Khuy măng sét Branca 0.144 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Branca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.588.244,00 ₫
  10.134.590  - 133.302.920  10.134.590 ₫ - 133.302.920 ₫
 35. Khuy măng sét Zainab 0.2 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Zainab

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  32.415.009,00 ₫
  13.602.007  - 174.465.826  13.602.007 ₫ - 174.465.826 ₫
 36. Khuy măng sét Reprotr 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Reprotr

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  25.632.660,00 ₫
  9.981.835  - 128.531.002  9.981.835 ₫ - 128.531.002 ₫
 37. Khuy Măng Sét Urian 0.12 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Urian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  26.015.495,00 ₫
  11.420.171  - 156.811.065  11.420.171 ₫ - 156.811.065 ₫
 38. Khuy măng sét Blissey 0.12 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Blissey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  27.979.959,00 ₫
  11.960.898  - 170.897.020  11.960.898 ₫ - 170.897.020 ₫
 39. Khuy măng sét Moulin 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Moulin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  28.440.389,00 ₫
  12.157.723  - 304.118.835  12.157.723 ₫ - 304.118.835 ₫
 40. Khuy Măng Sét Brendis 0.24 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  27.361.367,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 41. Khuy Măng Sét Atanas 0.18 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  69.914.753,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 42. Khuy măng sét Biro 0.2 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  27.453.561,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 43. Khuy măng sét Vlastislav 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Vlastislav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  21.690.754,00 ₫
  10.015.360  - 140.643.298  10.015.360 ₫ - 140.643.298 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Amarus 0.4 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  31.645.282,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 46. Khuy măng sét Lauscha 0.12 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  25.322.012,00 ₫
  13.039.651  - 150.416.957  13.039.651 ₫ - 150.416.957 ₫
 47. Khuy măng sét Taken 0.14 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Taken

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  21.580.717,00 ₫
  10.066.459  - 131.951.105  10.066.459 ₫ - 131.951.105 ₫
 48. Khuy Măng Sét Hwitloc 0.216 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  39.259.542,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 49. Khuy măng sét Fearless 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  145.176.494,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 50. Khuy măng sét Palimosa 0.208 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Palimosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  18.877.618,00 ₫
  9.366.757  - 126.354.570  9.366.757 ₫ - 126.354.570 ₫
 51. Khuy Măng Sét Efisio 0.14 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  39.974.113,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 52. Khuy măng sét Boudicca 0.336 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Boudicca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  29.469.664,00 ₫
  11.030.847  - 151.187.493  11.030.847 ₫ - 151.187.493 ₫
 53. Khuy măng sét Ramiro 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.232.370,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 54. Khuy Măng Sét Damarcus 0.216 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  48.083.949,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 55. Khuy măng sét Balsaminaceae 0.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Balsaminaceae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  32.705.650,00 ₫
  15.798.714  - 203.705.683  15.798.714 ₫ - 203.705.683 ₫
 56. Khuy măng sét Sentello 0.56 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Sentello

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AAA

  36.096.015,00 ₫
  17.771.019  - 243.827.690  17.771.019 ₫ - 243.827.690 ₫
 57. Khuy măng sét Erlend 0.96 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Erlend

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  32.073.809,00 ₫
  14.610.465  - 242.191.983  14.610.465 ₫ - 242.191.983 ₫
 58. Khuy măng sét Syst 0.112 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Syst

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  24.995.953,00 ₫
  11.292.830  - 144.279.698  11.292.830 ₫ - 144.279.698 ₫
 59. Khuy Măng Sét Tilian 0.12 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  32.299.294,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 60. Khuy Măng Sét Plutus 0.144 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Plutus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  39.017.836,00 ₫
  14.691.574  - 203.259.579  14.691.574 ₫ - 203.259.579 ₫
 61. Khuy măng sét Gorgon 0.228 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Gorgon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  22.773.562,00 ₫
  10.952.171  - 157.094.946  10.952.171 ₫ - 157.094.946 ₫
 62. Khuy Măng Sét Delrico 0.12 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Delrico

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  37.526.239,00 ₫
  17.805.085  - 222.712.268  17.805.085 ₫ - 222.712.268 ₫
 63. Khuy Măng Sét Zeckiel 0.24 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  33.031.708,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 64. Khuy măng sét Orbeetle 0.216 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Orbeetle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  28.157.048,00 ₫
  13.541.175  - 183.590.606  13.541.175 ₫ - 183.590.606 ₫

You’ve viewed 60 of 201 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng