Đang tải...
Tìm thấy 201 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.327.747,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 2. Khuy măng sét Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.238 crt - VS

  20.982.918,00 ₫
  10.698.062  - 126.112.606  10.698.062 ₫ - 126.112.606 ₫
 3. Khuy măng sét Bidzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  28.721.183,00 ₫
  13.895.028  - 205.329.211  13.895.028 ₫ - 205.329.211 ₫
 4. Khuy măng sét Velsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  33.903.517,00 ₫
  16.100.583  - 223.201.767  16.100.583 ₫ - 223.201.767 ₫
 5. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.746.060,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 6. Khuy măng sét Wombat

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  35.104.077,00 ₫
  15.779.642  - 226.513.075  15.779.642 ₫ - 226.513.075 ₫
 7. Khuy măng sét Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  25.055.541,00 ₫
  11.232.965  - 148.442.691  11.232.965 ₫ - 148.442.691 ₫
 8. Khuy măng sét Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  40.238.015,00 ₫
  20.306.507  - 259.512.917  20.306.507 ₫ - 259.512.917 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.321.506,00 ₫
  16.958.410  - 245.461.097  16.958.410 ₫ - 245.461.097 ₫
 11. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  49.652.594,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 12. Khuy măng sét Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  33.810.970,00 ₫
  14.042.197  - 202.046.205  14.042.197 ₫ - 202.046.205 ₫
 13. Khuy măng sét Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  65.097.142,00 ₫
  20.957.447  - 384.946.282  20.957.447 ₫ - 384.946.282 ₫
 14. Khuy măng sét Izza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.798.489,00 ₫
  15.096.154  - 189.706.643  15.096.154 ₫ - 189.706.643 ₫
 15. Khuy măng sét Klang

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  51.752.017,00 ₫
  16.887.655  - 253.951.619  16.887.655 ₫ - 253.951.619 ₫
 16. Khuy măng sét Esben

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  27.490.623,00 ₫
  12.730.694  - 168.367.123  12.730.694 ₫ - 168.367.123 ₫
 17. Khuy măng sét Mode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  40.066.791,00 ₫
  15.373.512  - 220.612.161  15.373.512 ₫ - 220.612.161 ₫
 18. Khuy măng sét Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  29.335.330,00 ₫
  13.709.368  - 160.131.310  13.709.368 ₫ - 160.131.310 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Naila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  27.262.228,00 ₫
  14.204.649  - 170.418.998  14.204.649 ₫ - 170.418.998 ₫
 21. Khuy măng sét Froslass

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  22.424.043,00 ₫
  8.682.977  - 117.848.495  8.682.977 ₫ - 117.848.495 ₫
 22. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  55.424.735,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 23. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  41.761.781,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 24. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  47.227.415,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 25. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  28.010.809,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Luxio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  38.329.345,00 ₫
  16.574.921  - 208.060.333  16.574.921 ₫ - 208.060.333 ₫
 28. Khuy Măng Sét Adhruth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  30.797.399,00 ₫
  14.752.571  - 179.121.787  14.752.571 ₫ - 179.121.787 ₫
 29. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  35.266.812,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 30. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  36.820.861,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 31. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  32.820.126,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 32. Khuy măng sét Blissey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  33.774.743,00 ₫
  14.232.384  - 201.819.791  14.232.384 ₫ - 201.819.791 ₫
 33. Khuy măng sét Orbeetle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  34.282.195,00 ₫
  16.064.923  - 214.682.943  16.064.923 ₫ - 214.682.943 ₫
 34. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  40.883.861,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - G 0.176 Carat

  Khuy măng sét Meeko - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  32.957.671,00 ₫
  13.012.013  - 190.456.637  13.012.013 ₫ - 190.456.637 ₫
 36. Khuy Măng Sét Urian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.792.306,00 ₫
  13.584.841  - 184.527.426  13.584.841 ₫ - 184.527.426 ₫
 37. Khuy măng sét Zainab

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  37.750.858,00 ₫
  16.133.414  - 204.494.312  16.133.414 ₫ - 204.494.312 ₫
 38. Khuy măng sét Reprotr

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  29.501.745,00 ₫
  11.773.528  - 149.829.472  11.773.528 ₫ - 149.829.472 ₫
 39. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  31.023.813,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 40. Khuy măng sét Bert

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  41.942.064,00 ₫
  16.424.072  - 250.866.727  16.424.072 ₫ - 250.866.727 ₫
 41. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  77.800.950,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 42. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  32.015.790,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 43. Khuy măng sét Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  29.843.914,00 ₫
  15.432.945  - 176.560.481  15.432.945 ₫ - 176.560.481 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Vlastislav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  25.412.425,00 ₫
  11.785.698  - 162.720.923  11.785.698 ₫ - 162.720.923 ₫
 46. Khuy Măng Sét Amarus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  36.092.374,00 ₫
  13.798.802  - 202.626.392  13.798.802 ₫ - 202.626.392 ₫
 47. Khuy măng sét Taken

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  25.334.313,00 ₫
  11.857.018  - 153.834.172  11.857.018 ₫ - 153.834.172 ₫
 48. Khuy măng sét Moulin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.04 crt - VS

  34.155.403,00 ₫
  14.153.140  - 337.455.945  14.153.140 ₫ - 337.455.945 ₫
 49. Khuy măng sét Branca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  28.482.599,00 ₫
  11.928.339  - 155.249.260  11.928.339 ₫ - 155.249.260 ₫
 50. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  154.751.717,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 51. Khuy Măng Sét Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  44.544.976,00 ₫
  14.317.573  - 223.428.182  14.317.573 ₫ - 223.428.182 ₫
 52. Khuy măng sét Boudicca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  33.295.878,00 ₫
  12.817.297  - 172.272.765  12.817.297 ₫ - 172.272.765 ₫
 53. Khuy măng sét Palimosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  22.908.852,00 ₫
  10.945.702  - 145.428.549  10.945.702 ₫ - 145.428.549 ₫
 54. Khuy măng sét Balsaminaceae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  38.759.532,00 ₫
  18.782.457  - 239.135.655  18.782.457 ₫ - 239.135.655 ₫
 55. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  55.636.149,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 56. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.359.868,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 57. Khuy măng sét Sentello

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AAA

  42.531.024,00 ₫
  21.138.579  - 282.409.038  21.138.579 ₫ - 282.409.038 ₫
 58. Khuy măng sét Erlend

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  37.208.312,00 ₫
  17.235.766  - 274.328.882  17.235.766 ₫ - 274.328.882 ₫
 59. Khuy măng sét Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  32.520.127,00 ₫
  13.550.878  - 200.220.745  13.550.878 ₫ - 200.220.745 ₫
 60. Khuy măng sét Syst

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  29.317.218,00 ₫
  13.336.917  - 169.074.662  13.336.917 ₫ - 169.074.662 ₫
 61. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  38.482.457,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 62. Khuy Măng Sét Plutus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  44.996.387,00 ₫
  17.439.539  - 236.546.043  17.439.539 ₫ - 236.546.043 ₫
 63. Khuy Măng Sét Delrico

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  44.806.767,00 ₫
  21.337.256  - 264.762.891  21.337.256 ₫ - 264.762.891 ₫
 64. Khuy Măng Sét Efisio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  44.996.388,00 ₫
  15.242.191  - 213.961.241  15.242.191 ₫ - 213.961.241 ₫

You’ve viewed 60 of 201 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng