Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  54.758.230,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 2. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  35.038.135,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 3. Khuy Măng Sét Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  51.148.624,00 ₫
  19.460.284  - 405.762.223  19.460.284 ₫ - 405.762.223 ₫
 4. Khuy măng sét Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  45.573.462,00 ₫
  20.148.017  - 1.043.188.448  20.148.017 ₫ - 1.043.188.448 ₫
 5. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  47.126.379,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 6. Khuy măng sét Mokosh

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.008 crt - VS

  62.859.323,00 ₫
  28.242.884  - 428.148.912  28.242.884 ₫ - 428.148.912 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng