Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Aerrion 1 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  43.726.224,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 2. Khuy măng sét Fair&Noble 1.008 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.370.340,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 3. Khuy măng sét Ludicolo 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  30.390.254,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 4. Khuy măng sét Taliesin 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  39.214.931,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 5. Khuy măng sét Harold 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  40.237.988,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 6. Khuy măng sét Mokosh 1.008 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Mokosh

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.008 crt - VS

  53.213.293,00 ₫
  23.692.799  - 369.871.339  23.692.799 ₫ - 369.871.339 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng