Đang tải...
Tìm thấy 38 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Aerrion 1 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  43.726.224,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 2. Khuy măng sét Fair&Noble 1.008 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.370.340,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 3. Khuy măng sét Adventurous Spirit 1.424 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  43.159.000,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 4. Khuy măng sét Ludicolo 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  30.390.254,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 5. Khuy măng sét Hidden Charisma 1.6 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  216.348.172,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 6. Khuy măng sét Consus 1.5 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Consus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.5 crt - AAA

  29.220.660,00 ₫
  12.076.344  - 277.596.141  12.076.344 ₫ - 277.596.141 ₫
 7. Khuy măng sét Boltund 1.3 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.9 crt - VS

  243.393.485,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 8. Khuy Măng Sét Akerion 1.4 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  65.406.434,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Alexander 1.296 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  63.085.360,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 11. Khuy măng sét Dewott 1.3 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.164 crt - VS

  184.289.231,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 12. Khuy măng sét Renzo 1.44 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  64.941.680,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 13. Khuy măng sét Heqet 1.512 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Heqet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.512 crt - VS

  36.344.748,00 ₫
  15.095.768  - 330.884.863  15.095.768 ₫ - 330.884.863 ₫
 14. Khuy măng sét Alvator 1.152 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Alvator

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.152 crt - AAA

  37.805.794,00 ₫
  16.571.955  - 291.573.952  16.571.955 ₫ - 291.573.952 ₫
 15. Khuy măng sét Nefertiti 1.4 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  37.805.795,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 16. Khuy Măng Sét Ahmiel 1.24 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  60.932.453,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 17. Khuy Măng Sét Zarrius 1.4 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  42.609.620,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 18. Khuy măng sét Stylish Humour 1.4 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  41.368.651,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 19. Khuy măng sét Kaleva 1.026 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Kaleva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.026 crt - AAA

  49.019.678,00 ₫
  14.761.869  - 255.412.778  14.761.869 ₫ - 255.412.778 ₫
 20. Khuy Măng Sét Ajulius 1.2 Carat

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajulius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  51.074.444,00 ₫
  17.105.924  - 279.961.820  17.105.924 ₫ - 279.961.820 ₫
 21. Khuy măng sét Cresselia 1.1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Cresselia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.1 crt - VS

  46.218.438,00 ₫
  20.081.819  - 335.426.977  20.081.819 ₫ - 335.426.977 ₫
 22. Khuy măng sét Hayarpi 1.4 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Hayarpi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.03 crt - VS

  50.990.632,00 ₫
  16.870.707  - 717.221.376  16.870.707 ₫ - 717.221.376 ₫
 23. Khuy măng sét Langolie 1.24 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.56 crt - VS

  31.772.353,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 24. Khuy măng sét Lewa 1.32 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Lewa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.32 crt - VS

  62.009.313,00 ₫
  28.205.714  - 428.945.856  28.205.714 ₫ - 428.945.856 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Santaola 0.896 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Santaola

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.896 crt - VS

  42.199.209,00 ₫
  19.208.003  - 307.282.098  19.208.003 ₫ - 307.282.098 ₫
 27. Khuy măng sét Lugus 1.44 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Lugus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.44 crt - VS

  39.624.533,00 ₫
  15.572.961  - 311.459.220  15.572.961 ₫ - 311.459.220 ₫
 28. Khuy măng sét Taliesin 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  39.214.931,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 29. Khuy măng sét Khadidja 1.294 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Khadidja

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.294 crt - VS

  28.726.975,00 ₫
  11.651.332  - 188.267.906  11.651.332 ₫ - 188.267.906 ₫
 30. Khuy măng sét Arcanine 1.128 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Arcanine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.128 crt - VS

  31.926.461,00 ₫
  13.654.728  - 274.459.916  13.654.728 ₫ - 274.459.916 ₫
 31. Khuy măng sét Harold 1 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  40.237.988,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 32. Khuy măng sét Hatshepsut 1.332 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Hatshepsut

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.332 crt - VS

  31.816.693,00 ₫
  12.791.727  - 268.322.656  12.791.727 ₫ - 268.322.656 ₫
 33. Khuy măng sét Jeltje 1.32 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Jeltje

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.32 crt - VS

  28.575.030,00 ₫
  11.258.764  - 270.837.042  11.258.764 ₫ - 270.837.042 ₫
 34. Khuy măng sét Mokosh 1.008 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Mokosh

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.008 crt - VS

  53.213.293,00 ₫
  23.692.799  - 369.871.339  23.692.799 ₫ - 369.871.339 ₫
 35. Khuy măng sét Cheniserie 1.96 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Cheniserie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  26.874.712,00 ₫
  9.231.845  - 296.886.601  9.231.845 ₫ - 296.886.601 ₫
 36. Khuy măng sét Ensite 1.328 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ensite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.328 crt - VS

  33.418.870,00 ₫
  14.006.201  - 278.299.085  14.006.201 ₫ - 278.299.085 ₫
 37. Khuy măng sét Ready 1.12 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Ready

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  55.219.393,00 ₫
  19.074.173  - 935.634.856  19.074.173 ₫ - 935.634.856 ₫
 38. Khuy măng sét Unctad 1.26 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Unctad

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.26 crt - VS

  41.011.230,00 ₫
  15.428.045  - 354.244.309  15.428.045 ₫ - 354.244.309 ₫
 39. Khuy măng sét Triba 1.68 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Triba

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.68 crt - VS

  49.956.489,00 ₫
  16.559.789  - 408.668.560  16.559.789 ₫ - 408.668.560 ₫
 40. Khuy măng sét Untera 1.44 Carat

  Khuy măng sét GLAMIRA Untera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.44 crt - VS

  40.757.898,00 ₫
  15.019.255  - 320.543.444  15.019.255 ₫ - 320.543.444 ₫

You’ve viewed 38 of 38 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng