Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Barga

  Khuy măng sét GLAMIRA Barga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  77.193.220,00 ₫
  21.741.583  - 341.307.395  21.741.583 ₫ - 341.307.395 ₫
 2. Khuy măng sét Yager

  Khuy măng sét GLAMIRA Yager

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  73.905.866,00 ₫
  14.884.884  - 555.665.422  14.884.884 ₫ - 555.665.422 ₫
 3. Khuy măng sét Mong

  Khuy măng sét GLAMIRA Mong

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  34.282.683,00 ₫
  15.790.333  - 211.776.048  15.790.333 ₫ - 211.776.048 ₫
 4. Khuy măng sét Arredondo

  Khuy măng sét GLAMIRA Arredondo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  34.660.111,00 ₫
  16.317.543  - 211.127.172  16.317.543 ₫ - 211.127.172 ₫
 5. Khuy măng sét Brenes

  Khuy măng sét GLAMIRA Brenes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  34.793.128,00 ₫
  15.640.551  - 400.111.541  15.640.551 ₫ - 400.111.541 ₫
 6. Khuy măng sét Burton

  Khuy măng sét GLAMIRA Burton

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  36.293.921,00 ₫
  17.220.288  - 215.547.624  17.220.288 ₫ - 215.547.624 ₫
 7. Khuy măng sét Chaires

  Khuy măng sét GLAMIRA Chaires

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  31.950.793,00 ₫
  15.236.357  - 203.489.389  15.236.357 ₫ - 203.489.389 ₫
 8. Khuy măng sét Couture

  Khuy măng sét GLAMIRA Couture

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  30.281.297,00 ₫
  14.797.016  - 184.793.730  14.797.016 ₫ - 184.793.730 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Deloach

  Khuy măng sét GLAMIRA Deloach

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  32.167.896,00 ₫
  14.988.974  - 274.419.359  14.988.974 ₫ - 274.419.359 ₫
 11. Khuy măng sét Dries

  Khuy măng sét GLAMIRA Dries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  39.902.195,00 ₫
  16.641.168  - 609.711.161  16.641.168 ₫ - 609.711.161 ₫
 12. Khuy măng sét Gamino

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamino

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  32.932.215,00 ₫
  15.278.534  - 206.760.794  15.278.534 ₫ - 206.760.794 ₫
 13. Khuy măng sét Hetzel

  Khuy măng sét GLAMIRA Hetzel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  38.968.090,00 ₫
  16.230.486  - 313.351.769  16.230.486 ₫ - 313.351.769 ₫
 14. Khuy măng sét Ignacio

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  39.800.539,00 ₫
  18.412.592  - 250.830.112  18.412.592 ₫ - 250.830.112 ₫
 15. Khuy măng sét Lacresha

  Khuy măng sét GLAMIRA Lacresha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  34.855.042,00 ₫
  16.164.246  - 220.549.351  16.164.246 ₫ - 220.549.351 ₫
 16. Khuy măng sét Lindberg

  Khuy măng sét GLAMIRA Lindberg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  29.603.765,00 ₫
  14.340.101  - 186.551.089  14.340.101 ₫ - 186.551.089 ₫
 17. Khuy măng sét Lucre

  Khuy măng sét GLAMIRA Lucre

  Vàng 14K
  28.440.389,00 ₫
  14.111.643  - 162.826.657  14.111.643 ₫ - 162.826.657 ₫
 18. Khuy măng sét Margy

  Khuy măng sét GLAMIRA Margy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  29.881.699,00 ₫
  14.129.217  - 194.175.357  14.129.217 ₫ - 194.175.357 ₫
 19. Khuy măng sét Naval

  Khuy măng sét GLAMIRA Naval

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  44.567.596,00 ₫
  18.970.894  - 258.129.935  18.970.894 ₫ - 258.129.935 ₫
 20. Khuy măng sét Neider

  Khuy măng sét GLAMIRA Neider

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  37.362.939,00 ₫
  17.799.407  - 219.197.535  17.799.407 ₫ - 219.197.535 ₫
 21. Khuy măng sét Nethery

  Khuy măng sét GLAMIRA Nethery

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  29.385.851,00 ₫
  13.883.186  - 191.336.532  13.883.186 ₫ - 191.336.532 ₫
 22. Khuy măng sét Ramonita

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramonita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  28.780.777,00 ₫
  13.918.333  - 177.466.864  13.918.333 ₫ - 177.466.864 ₫
 23. Khuy măng sét Scotto

  Khuy măng sét GLAMIRA Scotto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  35.351.702,00 ₫
  16.624.135  - 214.128.211  16.624.135 ₫ - 214.128.211 ₫
 24. Khuy măng sét Strouth

  Khuy măng sét GLAMIRA Strouth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  37.647.362,00 ₫
  17.663.144  - 238.393.373  17.663.144 ₫ - 238.393.373 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Sullins

  Khuy măng sét GLAMIRA Sullins

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  29.496.700,00 ₫
  14.058.922  - 197.365.648  14.058.922 ₫ - 197.365.648 ₫
 27. Khuy măng sét Trujillo

  Khuy măng sét GLAMIRA Trujillo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  41.230.224,00 ₫
  17.093.487  - 256.615.901  17.093.487 ₫ - 256.615.901 ₫
 28. Khuy măng sét Wasserman

  Khuy măng sét GLAMIRA Wasserman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  32.569.387,00 ₫
  15.585.127  - 208.734.450  15.585.127 ₫ - 208.734.450 ₫
 29. Khuy măng sét Yelk

  Khuy măng sét GLAMIRA Yelk

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.51 crt - VS

  41.393.524,00 ₫
  18.957.646  - 267.051.950  18.957.646 ₫ - 267.051.950 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng