Đang tải...
Tìm thấy 306 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Babirye Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Babirye

  Vàng Trắng 14K
  20.329.743,00 ₫
  10.087.277  - 116.391.660  10.087.277 ₫ - 116.391.660 ₫
 2. Khuy măng sét Tahlia Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.384.245,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 3. Khuy măng sét Occulter Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Occulter

  Vàng Trắng 14K
  16.008.786,00 ₫
  8.554.313  - 91.653.360  8.554.313 ₫ - 91.653.360 ₫
 4. Khuy măng sét Seppo Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Seppo

  Vàng Trắng 14K
  23.233.992,00 ₫
  11.528.316  - 133.019.040  11.528.316 ₫ - 133.019.040 ₫
 5. Khuy măng sét Servaos Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Servaos

  Vàng 14K
  17.283.822,00 ₫
  8.575.942  - 98.953.185  8.575.942 ₫ - 98.953.185 ₫
 6. Khuy măng sét Velsa Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Velsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  28.562.593,00 ₫
  13.541.175  - 191.323.014  13.541.175 ₫ - 191.323.014 ₫
 7. Khuy măng sét Wawl Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Wawl

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  18.891.677,00 ₫
  9.226.168  - 112.944.520  9.226.168 ₫ - 112.944.520 ₫
 8. Khuy măng sét Regice Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  33.949.864,00 ₫
  14.247.096  - 208.328.903  14.247.096 ₫ - 208.328.903 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Ludo Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  21.491.496,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 11. Khuy măng sét Aubert Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  28.570.433,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 12. Khuy măng sét Tyriq Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Tyriq

  Vàng 14K
  22.490.221,00 ₫
  11.159.270  - 128.760.810  11.159.270 ₫ - 128.760.810 ₫
 13. Khuy măng sét Kittyro Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Kittyro

  Vàng 14K
  17.106.734,00 ₫
  8.226.902  - 97.939.320  8.226.902 ₫ - 97.939.320 ₫
 14. Khuy măng sét Bintirals Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Bintirals

  Vàng 14K
  20.223.490,00 ₫
  9.725.800  - 115.783.342  9.725.800 ₫ - 115.783.342 ₫
 15. Khuy măng sét Dertorabij Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Dertorabij

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.685.347,00 ₫
  9.674.702  - 120.528.230  9.674.702 ₫ - 120.528.230 ₫
 16. Khuy măng sét Lauran Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Lauran

  Vàng Trắng 14K
  23.304.827,00 ₫
  13.342.458  - 133.424.587  13.342.458 ₫ - 133.424.587 ₫
 17. Khuy măng sét Amit Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Amit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  35.382.793,00 ₫
  16.536.807  - 237.203.768  16.536.807 ₫ - 237.203.768 ₫
 18. Khuy măng sét Eurer Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Eurer

  Vàng Trắng 14K
  16.894.228,00 ₫
  8.382.632  - 96.722.685  8.382.632 ₫ - 96.722.685 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Poliwhirl Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  55.846.906,00 ₫
  17.600.690  - 331.439.108  17.600.690 ₫ - 331.439.108 ₫
 21. Khuy măng sét Ruslan Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Ruslan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  31.858.059,00 ₫
  13.512.788  - 166.733.421  13.512.788 ₫ - 166.733.421 ₫
 22. Khuy măng sét Crixalis Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Crixalis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  19.848.495,00 ₫
  8.681.385  - 108.605.180  8.681.385 ₫ - 108.605.180 ₫
 23. Khuy măng sét Aaric Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Aaric

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  30.769.844,00 ₫
  10.884.039  - 150.660.281  10.884.039 ₫ - 150.660.281 ₫
 24. Khuy măng sét Scuro Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Scuro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.320.854,00 ₫
  10.122.424  - 130.856.130  10.122.424 ₫ - 130.856.130 ₫
 25. Khuy măng sét Naila Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Naila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  23.209.928,00 ₫
  12.055.526  - 146.577.785  12.055.526 ₫ - 146.577.785 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Chook Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Chook

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.544 crt - AAA

  32.242.246,00 ₫
  14.146.791  - 211.032.544  14.146.791 ₫ - 211.032.544 ₫
 28. Khuy măng sét Zaur Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  37.499.203,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 29. Khuy măng sét Edgardo Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  17.992.176,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 30. Khuy măng sét Menz Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Menz

  Vàng Trắng 14K
  21.923.537,00 ₫
  10.543.380  - 125.516.437  10.543.380 ₫ - 125.516.437 ₫
 31. Khuy măng sét Breed Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Breed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  17.132.959,00 ₫
  8.259.616  - 97.736.547  8.259.616 ₫ - 97.736.547 ₫
 32. Khuy măng sét Zainab Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Zainab

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  32.415.009,00 ₫
  13.602.007  - 174.465.826  13.602.007 ₫ - 174.465.826 ₫
 33. Khuy măng sét Arrokuda Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Arrokuda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  21.814.851,00 ₫
  10.139.998  - 147.929.608  10.139.998 ₫ - 147.929.608 ₫
 34. Khuy măng sét Oratoire Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Oratoire

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  38.014.787,00 ₫
  15.534.028  - 246.004.119  15.534.028 ₫ - 246.004.119 ₫
 35. Khuy măng sét Danel Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Danel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  23.881.243,00 ₫
  11.923.048  - 138.994.083  11.923.048 ₫ - 138.994.083 ₫
 36. Khuy măng sét Ezhel Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  20.725.284,00 ₫
  10.056.455  - 146.064.095  10.056.455 ₫ - 146.064.095 ₫
 37. Khuy măng sét Biro Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  27.453.561,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 38. Khuy măng sét Champetre Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Champetre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.664 crt - VS

  16.868.814,00 ₫
  7.082.182  - 114.296.338  7.082.182 ₫ - 114.296.338 ₫
 39. Khuy măng sét Abordse Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Abordse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.807.711,00 ₫
  8.031.159  - 95.154.572  8.031.159 ₫ - 95.154.572 ₫
 40. Khuy măng sét Atse Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Atse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  19.818.213,00 ₫
  9.231.845  - 112.390.269  9.231.845 ₫ - 112.390.269 ₫
 41. Khuy măng sét Gorgon Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Gorgon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  23.665.762,00 ₫
  10.952.171  - 157.094.946  10.952.171 ₫ - 157.094.946 ₫
 42. Khuy măng sét Vileplume Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Vileplume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  22.735.441,00 ₫
  10.764.809  - 139.399.630  10.764.809 ₫ - 139.399.630 ₫
 43. Khuy măng sét Orbeetle Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Orbeetle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  28.995.176,00 ₫
  13.541.175  - 183.590.606  13.541.175 ₫ - 183.590.606 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Enavoire Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Enavoire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  39.159.778,00 ₫
  16.009.598  - 210.789.220  16.009.598 ₫ - 210.789.220 ₫
 46. Khuy Măng Sét Crofton Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Crofton

  Vàng 14K
  40.269.892,00 ₫
  15.984.995  - 230.552.820  15.984.995 ₫ - 230.552.820 ₫
 47. Khuy Măng Sét Abaddon Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abaddon

  Vàng Trắng 14K
  26.386.165,00 ₫
  12.085.266  - 151.065.832  12.085.266 ₫ - 151.065.832 ₫
 48. Khuy măng sét Catechisme Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  49.863.484,00 ₫
  15.155.519  - 237.095.626  15.155.519 ₫ - 237.095.626 ₫
 49. Khuy măng sét Jaxan Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Jaxan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.96 crt - AAA

  26.157.165,00 ₫
  10.719.387  - 527.479.980  10.719.387 ₫ - 527.479.980 ₫
 50. Khuy măng sét Ashtad Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Ashtad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  24.562.559,00 ₫
  9.665.509  - 129.801.705  9.665.509 ₫ - 129.801.705 ₫
 51. Khuy măng sét Cancanierie Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Cancanierie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  32.401.220,00 ₫
  12.914.742  - 221.414.519  12.914.742 ₫ - 221.414.519 ₫
 52. Khuy măng sét Poulti Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Poulti

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  30.427.564,00 ₫
  11.400.705  - 224.064.086  11.400.705 ₫ - 224.064.086 ₫
 53. Khuy măng sét Sales Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Sales

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  31.883.473,00 ₫
  12.090.673  - 164.597.540  12.090.673 ₫ - 164.597.540 ₫
 54. Khuy măng sét Polfan Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  80.172.090,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 55. Khuy măng sét Favela Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  32.840.290,00 ₫
  16.219.130  - 180.265.128  16.219.130 ₫ - 180.265.128 ₫
 56. Khuy măng sét Hayden Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Hayden

  Vàng 14K
  25.217.382,00 ₫
  14.437.432  - 144.374.325  14.437.432 ₫ - 144.374.325 ₫
 57. Khuy măng sét Vitor Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Vitor

  Vàng 14K
  44.697.101,00 ₫
  25.589.943  - 255.899.437  25.589.943 ₫ - 255.899.437 ₫
 58. Khuy măng sét Kaleva Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Kaleva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.026 crt - AAA

  49.019.678,00 ₫
  14.761.869  - 255.412.778  14.761.869 ₫ - 255.412.778 ₫
 59. Khuy măng sét Bishop Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Bishop

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  24.736.134,00 ₫
  11.106.549  - 145.023.199  11.106.549 ₫ - 145.023.199 ₫
 60. Khuy măng sét Reidy Men Sứ Cao Cấp

  Khuy măng sét GLAMIRA Reidy

  Vàng Hồng 14K
  24.261.104,00 ₫
  11.667.554  - 138.899.452  11.667.554 ₫ - 138.899.452 ₫
 61. Khuy Măng Sét Tarrant Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tarrant

  Vàng 14K
  25.217.382,00 ₫
  13.089.938  - 144.374.325  13.089.938 ₫ - 144.374.325 ₫
 62. Khuy Măng Sét Zentaro Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zentaro

  Vàng 14K
  24.827.788,00 ₫
  13.266.757  - 142.143.825  13.266.757 ₫ - 142.143.825 ₫
 63. Khuy Măng Sét Bardric Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Bardric

  Vàng 14K
  31.167.550,00 ₫
  14.275.213  - 178.440.172  14.275.213 ₫ - 178.440.172 ₫
 64. Khuy Măng Sét Jander Men Sứ Cao Cấp

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jander

  Vàng 14K
  29.254.995,00 ₫
  14.292.517  - 167.490.435  14.292.517 ₫ - 167.490.435 ₫

You’ve viewed 60 of 306 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng