Đang tải...
Tìm thấy 698 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Xoana Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  23.551.128,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 2. Khuy măng sét Dorete Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.165.014,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 3. Khuy măng sét Artsel Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  163.912.713,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 4. Khuy măng sét Astarte Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Astarte

  Vàng Trắng 14K
  18.169.265,00 ₫
  9.015.284  - 104.022.510  9.015.284 ₫ - 104.022.510 ₫
 5. Khuy măng sét Febinasin Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  20.420.314,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 6. Khuy măng sét Primerio Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  47.848.192,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 7. Khuy Măng Sét Arturo Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.077.823,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 8. Khuy măng sét Maat Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  26.760.077,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Reform Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Reform

  Vàng 14K
  28.263.301,00 ₫
  15.534.028  - 161.812.792  15.534.028 ₫ - 161.812.792 ₫
 11. Khuy măng sét Crisp Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  20.582.533,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 12. Khuy măng sét Frou Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Frou

  Vàng Trắng 14K
  18.842.200,00 ₫
  9.349.183  - 107.875.192  9.349.183 ₫ - 107.875.192 ₫
 13. Khuy Măng Sét Aerrion Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  43.726.224,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 14. Khuy Măng Sét Adhruth Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adhruth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  26.091.197,00 ₫
  12.390.236  - 152.052.659  12.390.236 ₫ - 152.052.659 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Khuy măng sét Utilis Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Utilis

  Vàng 14K
  18.700.530,00 ₫
  9.278.889  - 107.064.105  9.278.889 ₫ - 107.064.105 ₫
 16. Khuy măng sét Kunye Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AAA

  68.928.737,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 17. Khuy măng sét Elouan Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Elouan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  23.012.563,00 ₫
  10.667.207  - 154.715.744  10.667.207 ₫ - 154.715.744 ₫
 18. Khuy măng sét Flavio Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  18.806.783,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Euston Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.793.797,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 21. Khuy măng sét Fair&Noble Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.370.340,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 22. Khuy măng sét Daiane Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Daiane

  Vàng Trắng 14K
  16.681.723,00 ₫
  8.277.191  - 95.506.050  8.277.191 ₫ - 95.506.050 ₫
 23. Khuy măng sét Sigilyph Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.58 crt - VS

  67.608.549,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 24. Khuy măng sét Werne Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.574.657,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 25. Khuy măng sét Nacheline Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  27.649.574,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Corrado Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  20.258.907,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 28. Khuy măng sét Zuzana Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  53.405.522,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 29. Khuy măng sét Youthful Mind Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  47.527.811,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 30. Khuy măng sét Algonquin Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  21.427.690,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 31. Khuy măng sét Latias Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  20.765.568,00 ₫
  10.665.855  - 143.968.776  10.665.855 ₫ - 143.968.776 ₫
 32. Khuy măng sét Considerare Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  57.695.386,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 33. Khuy Măng Sét Rojelio Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rojelio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  29.892.514,00 ₫
  13.691.227  - 171.140.347  13.691.227 ₫ - 171.140.347 ₫
 34. Khuy măng sét Daxton Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  42.545.004,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 35. Khuy măng sét Arjuna Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Arjuna

  Vàng 14K
  28.936.237,00 ₫
  14.357.675  - 165.665.482  14.357.675 ₫ - 165.665.482 ₫
 36. Khuy măng sét Rickeyas Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickeyas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.284 crt - VS

  25.865.444,00 ₫
  10.583.124  - 156.635.328  10.583.124 ₫ - 156.635.328 ₫
 37. Khuy măng sét Shaymin Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Shaymin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  33.242.864,00 ₫
  13.262.971  - 224.888.696  13.262.971 ₫ - 224.888.696 ₫
 38. Khuy Măng Sét Ajaden Fashion

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajaden

  Vàng 14K
  24.650.699,00 ₫
  11.290.396  - 141.129.960  11.290.396 ₫ - 141.129.960 ₫
 39. Khuy măng sét Ahmad Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahmad

  Vàng Trắng 14K
  20.861.008,00 ₫
  10.032.393  - 119.433.255  10.032.393 ₫ - 119.433.255 ₫
 40. Khuy măng sét Leuna Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  35.407.937,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 41. Khuy măng sét Sette Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  19.625.443,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 42. Khuy măng sét Ludacris Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludacris

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  24 crt - AAA

  187.502.236,00 ₫
  14.724.018  - 383.565.276  14.724.018 ₫ - 383.565.276 ₫
 43. Khuy măng sét Sobble Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Sobble

  Vàng 14K
  16.540.052,00 ₫
  7.070.556  - 94.694.955  7.070.556 ₫ - 94.694.955 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Tanesha Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  27.234.566,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 46. Khuy măng sét Apollo Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.305.406.170,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 47. Khuy măng sét Litleo Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  31.737.748,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 48. Khuy măng sét Parfaid Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  38.864.539,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 49. Khuy măng sét Myles Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  54.348.822,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 50. Khuy măng sét Wob Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.592 crt - VS

  54.188.766,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 51. Khuy măng sét Adventurous Spirit Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  43.159.000,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 52. Khuy măng sét Piquet Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Piquet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  30.523.002,00 ₫
  12.195.574  - 191.579.858  12.195.574 ₫ - 191.579.858 ₫
 53. Khuy măng sét Expos Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Expos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  25.792.986,00 ₫
  11.429.093  - 176.831.512  11.429.093 ₫ - 176.831.512 ₫
 54. Khuy măng sét Gregers Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  34.118.030,00 ₫
  17.089.702  - 223.171.881  17.089.702 ₫ - 223.171.881 ₫
 55. Khuy măng sét Carafonage Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.84 crt - VS

  34.984.006,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 56. Khuy măng sét Cicatrice Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Cicatrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.52 crt - AAA

  28.185.436,00 ₫
  12.774.694  - 194.256.466  12.774.694 ₫ - 194.256.466 ₫
 57. Khuy măng sét Uccery Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Uccery

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  20.945.901,00 ₫
  9.930.195  - 121.352.833  9.930.195 ₫ - 121.352.833 ₫
 58. Khuy măng sét Calinae Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.136 crt - VS

  39.948.699,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 59. Khuy măng sét Minne Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Minne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  26.385.623,00 ₫
  13.684.739  - 328.127.152  13.684.739 ₫ - 328.127.152 ₫
 60. Khuy măng sét Alisky Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Alisky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  22.056.017,00 ₫
  10.373.052  - 146.794.083  10.373.052 ₫ - 146.794.083 ₫
 61. Khuy măng sét Caporallis Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Caporallis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.995.800,00 ₫
  10.304.920  - 128.030.825  10.304.920 ₫ - 128.030.825 ₫
 62. Khuy măng sét Seadra Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Seadra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  32.538.024,00 ₫
  13.308.392  - 208.085.577  13.308.392 ₫ - 208.085.577 ₫
 63. Khuy măng sét Laktena Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  31.110.503,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 64. Khuy măng sét Splendid Logic Fashion

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.916.778,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫

You’ve viewed 60 of 698 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng