Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Barga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  92.527.202,00 ₫
  25.374.219  - 392.304.744  25.374.219 ₫ - 392.304.744 ₫
 2. Khuy măng sét Yager

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  80.924.049,00 ₫
  17.347.558  - 602.049.027  17.347.558 ₫ - 602.049.027 ₫
 3. Khuy măng sét Mong

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  39.854.243,00 ₫
  18.406.893  - 244.399.781  18.406.893 ₫ - 244.399.781 ₫
 4. Khuy măng sét Arredondo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  40.323.487,00 ₫
  19.024.721  - 244.145.068  19.024.721 ₫ - 244.145.068 ₫
 5. Khuy măng sét Brenes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  39.906.601,00 ₫
  18.101.800  - 438.790.367  18.101.800 ₫ - 438.790.367 ₫
 6. Khuy măng sét Burton

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  42.367.439,00 ₫
  20.130.187  - 250.682.768  20.130.187 ₫ - 250.682.768 ₫
 7. Khuy măng sét Chaires

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  36.968.314,00 ₫
  17.697.085  - 233.178.139  17.697.085 ₫ - 233.178.139 ₫
 8. Khuy măng sét Couture

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  35.220.681,00 ₫
  17.237.182  - 213.607.476  17.237.182 ₫ - 213.607.476 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Deloach

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  37.566.330,00 ₫
  17.562.652  - 309.550.416  17.562.652 ₫ - 309.550.416 ₫
 11. Khuy măng sét Dries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  45.810.912,00 ₫
  19.363.492  - 661.383.653  19.363.492 ₫ - 661.383.653 ₫
 12. Khuy măng sét Gamino

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  38.366.421,00 ₫
  17.865.764  - 238.725.282  17.865.764 ₫ - 238.725.282 ₫
 13. Khuy măng sét Hetzel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  45.834.121,00 ₫
  19.145.569  - 356.885.098  19.145.569 ₫ - 356.885.098 ₫
 14. Khuy măng sét Ignacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  45.926.951,00 ₫
  21.324.804  - 286.979.770  21.324.804 ₫ - 286.979.770 ₫
 15. Khuy măng sét Lacresha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  40.342.165,00 ₫
  18.775.099  - 252.946.909  18.775.099 ₫ - 252.946.909 ₫
 16. Khuy măng sét Lindberg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  34.214.836,00 ₫
  16.611.713  - 213.748.982  16.611.713 ₫ - 213.748.982 ₫
 17. Khuy măng sét Lucre

  Vàng 14K
  33.367.765,00 ₫
  16.556.525  - 191.036.827  16.556.525 ₫ - 191.036.827 ₫
 18. Khuy măng sét Margy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  34.283.327,00 ₫
  16.280.583  - 220.456.501  16.280.583 ₫ - 220.456.501 ₫
 19. Khuy măng sét Naval

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  52.622.580,00 ₫
  22.410.459  - 304.385.347  22.410.459 ₫ - 304.385.347 ₫
 20. Khuy măng sét Neider

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  43.894.318,00 ₫
  20.932.541  - 256.838.400  20.932.541 ₫ - 256.838.400 ₫
 21. Khuy măng sét Nethery

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  33.690.123,00 ₫
  15.986.244  - 217.060.291  15.986.244 ₫ - 217.060.291 ₫
 22. Khuy măng sét Ramonita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  33.205.030,00 ₫
  16.096.621  - 203.390.540  16.096.621 ₫ - 203.390.540 ₫
 23. Khuy măng sét Scotto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  41.047.445,00 ₫
  19.345.662  - 247.286.558  19.345.662 ₫ - 247.286.558 ₫
 24. Khuy măng sét Strouth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  43.784.225,00 ₫
  20.593.770  - 274.597.752  20.593.770 ₫ - 274.597.752 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Sullins

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  33.843.235,00 ₫
  16.188.602  - 223.583.843  16.188.602 ₫ - 223.583.843 ₫
 27. Khuy măng sét Trujillo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  48.239.203,00 ₫
  20.064.810  - 297.706.129  20.064.810 ₫ - 297.706.129 ₫
 28. Khuy măng sét Wasserman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  38.246.137,00 ₫
  18.311.516  - 242.277.145  18.311.516 ₫ - 242.277.145 ₫
 29. Khuy măng sét Yelk

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.51 crt - VS

  48.076.469,00 ₫
  22.127.159  - 306.720.243  22.127.159 ₫ - 306.720.243 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng