Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Yaupon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  33.334.369,00 ₫
  12.873.334  - 177.876.511  12.873.334 ₫ - 177.876.511 ₫
 2. Khuy măng sét Gorina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  23.886.677,00 ₫
  10.698.062  - 148.697.403  10.698.062 ₫ - 148.697.403 ₫
 3. Khuy măng sét Pristi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.972 crt - VS

  68.149.770,00 ₫
  12.249.281  - 216.098.031  12.249.281 ₫ - 216.098.031 ₫
 4. Khuy Măng Sét Zymond

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  65.136.199,00 ₫
  14.771.533  - 218.701.790  14.771.533 ₫ - 218.701.790 ₫
 5. Khuy Măng Sét Adorjan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - VS

  62.707.059,00 ₫
  18.975.759  - 307.894.766  18.975.759 ₫ - 307.894.766 ₫
 6. Khuy măng sét Floatzel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4 crt - VS

  40.153.393,00 ₫
  10.964.098  - 372.734.078  10.964.098 ₫ - 372.734.078 ₫
 7. Khuy măng sét Quinzan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  40.157.638,00 ₫
  16.815.769  - 235.880.952  16.815.769 ₫ - 235.880.952 ₫
 8. Khuy măng sét Orplin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  37.419.161,00 ₫
  15.294.266  - 226.173.453  15.294.266 ₫ - 226.173.453 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng