Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.58 crt - VS

  75.407.187,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 2. Khuy măng sét Velsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  33.903.517,00 ₫
  16.100.583  - 223.201.767  16.100.583 ₫ - 223.201.767 ₫
 3. Khuy măng sét Minne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  30.994.380,00 ₫
  16.179.545  - 362.800.162  16.179.545 ₫ - 362.800.162 ₫
 4. Khuy măng sét Artus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  63.883.564,00 ₫
  20.464.997  - 1.424.922.488  20.464.997 ₫ - 1.424.922.488 ₫
 5. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  55.424.735,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 6. Khuy măng sét Fox

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  8.64 crt - AA

  281.540.173,00 ₫
  32.745.127  - 27.298.455.521  32.745.127 ₫ - 27.298.455.521 ₫
 7. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  62.505.551,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 8. Khuy măng sét Yager

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  80.924.049,00 ₫
  17.347.558  - 602.049.027  17.347.558 ₫ - 602.049.027 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Giordani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  46.496.098,00 ₫
  30.480.987  - 248.305.420  30.480.987 ₫ - 248.305.420 ₫
 11. Khuy măng sét Moulin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.04 crt - VS

  34.155.403,00 ₫
  14.153.140  - 337.455.945  14.153.140 ₫ - 337.455.945 ₫
 12. Khuy măng sét Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  249.539.948,00 ₫
  26.082.895  - 451.356.350  26.082.895 ₫ - 451.356.350 ₫
 13. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  38.482.457,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 14. Khuy Măng Sét Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  39.471.604,00 ₫
  17.350.672  - 235.852.651  17.350.672 ₫ - 235.852.651 ₫
 15. Khuy măng sét Jaxan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.96 crt - AAA

  30.792.306,00 ₫
  12.679.185  - 571.695.402  12.679.185 ₫ - 571.695.402 ₫
 16. Khuy măng sét Loxion Princess
  Mới

  Khuy măng sét Loxion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  73.010.313,00 ₫
  23.446.586  - 3.283.102.359  23.446.586 ₫ - 3.283.102.359 ₫
 17. Khuy măng sét Cranlony Princess
  Mới

  Khuy măng sét Cranlony

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  67.724.112,00 ₫
  22.962.627  - 445.766.754  22.962.627 ₫ - 445.766.754 ₫
 18. Khuy măng sét Maen Princess
  Mới

  Khuy măng sét Maen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  39.977.074,00 ₫
  16.847.467  - 298.484.433  16.847.467 ₫ - 298.484.433 ₫
 19. Khuy măng sét Rortarlisa Princess
  Mới

  Khuy măng sét Rortarlisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  25.437.048,00 ₫
  11.375.606  - 373.441.624  11.375.606 ₫ - 373.441.624 ₫
 20. Khuy măng sét Wongem Princess
  Mới

  Khuy măng sét Wongem

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  29.734.386,00 ₫
  12.710.882  - 270.706.258  12.710.882 ₫ - 270.706.258 ₫
 21. Khuy Măng Sét Abdrew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.313.679,00 ₫
  16.621.619  - 205.428.267  16.621.619 ₫ - 205.428.267 ₫
 22. Khuy Măng Sét Zachriel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.272 crt - VS

  56.269.259,00 ₫
  18.406.893  - 306.890.050  18.406.893 ₫ - 306.890.050 ₫
 23. Khuy Măng Sét Ajulius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  59.359.812,00 ₫
  20.471.506  - 326.814.487  20.471.506 ₫ - 326.814.487 ₫
 24. Khuy măng sét Hayarpi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.03 crt - VS

  59.383.301,00 ₫
  20.044.433  - 785.175.522  20.044.433 ₫ - 785.175.522 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy Măng Sét Aidren

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  53.664.650,00 ₫
  19.239.531  - 302.489.130  19.239.531 ₫ - 302.489.130 ₫
 27. Khuy Măng Sét Drefan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  54.824.172,00 ₫
  22.465.930  - 331.427.667  22.465.930 ₫ - 331.427.667 ₫
 28. Khuy Măng Sét Lukyan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  46.302.515,00 ₫
  16.020.490  - 287.701.464  16.020.490 ₫ - 287.701.464 ₫
 29. Khuy Măng Sét Adelphos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  46.783.079,00 ₫
  19.702.265  - 286.427.885  19.702.265 ₫ - 286.427.885 ₫
 30. Khuy Măng Sét Adolfito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  59.062.076,00 ₫
  20.652.920  - 361.767.146  20.652.920 ₫ - 361.767.146 ₫
 31. Khuy Măng Sét Yhanniel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.992 crt - VS

  53.586.253,00 ₫
  18.757.835  - 292.710.871  18.757.835 ₫ - 292.710.871 ₫
 32. Khuy măng sét Minjung

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  40.968.201,00 ₫
  19.702.264  - 293.588.225  19.702.264 ₫ - 293.588.225 ₫
 33. Khuy măng sét Brenes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  39.906.601,00 ₫
  18.101.800  - 438.790.367  18.101.800 ₫ - 438.790.367 ₫
 34. Khuy măng sét Deloach

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  37.566.330,00 ₫
  17.562.652  - 309.550.416  17.562.652 ₫ - 309.550.416 ₫
 35. Khuy măng sét Dries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  45.810.912,00 ₫
  19.363.492  - 661.383.653  19.363.492 ₫ - 661.383.653 ₫
 36. Khuy măng sét Hetzel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  45.834.121,00 ₫
  19.145.569  - 356.885.098  19.145.569 ₫ - 356.885.098 ₫
 37. Khuy măng sét Wasserman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  38.246.137,00 ₫
  18.311.516  - 242.277.145  18.311.516 ₫ - 242.277.145 ₫
 38. Khuy măng sét Boldore

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  40.226.127,00 ₫
  13.360.691  - 901.934.400  13.360.691 ₫ - 901.934.400 ₫
 39. Khuy măng sét Callan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  35.627.377,00 ₫
  13.693.519  - 435.620.574  13.693.519 ₫ - 435.620.574 ₫
 40. Khuy măng sét Suma

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  26.050.630,00 ₫
  11.874.849  - 311.347.578  11.874.849 ₫ - 311.347.578 ₫
 41. Khuy măng sét Kishet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.52 crt - VS

  39.793.394,00 ₫
  14.422.573  - 385.554.775  14.422.573 ₫ - 385.554.775 ₫
 42. Khuy măng sét Luka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  34.313.326,00 ₫
  12.853.523  - 574.030.294  12.853.523 ₫ - 574.030.294 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Secolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  33.018.521,00 ₫
  14.042.197  - 212.348.043  14.042.197 ₫ - 212.348.043 ₫
 45. Khuy măng sét Nill

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  34.761.060,00 ₫
  14.787.099  - 222.324.415  14.787.099 ₫ - 222.324.415 ₫
 46. Khuy măng sét Ready

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  65.107.615,00 ₫
  22.754.609  - 1.021.240.440  22.754.609 ₫ - 1.021.240.440 ₫
 47. Khuy măng sét Riis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.096 crt - VS

  47.461.471,00 ₫
  18.353.120  - 321.649.414  18.353.120 ₫ - 321.649.414 ₫
 48. Khuy măng sét Fomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.85 crt - VS

  26.942.983,00 ₫
  11.571.171  - 410.587.672  11.571.171 ₫ - 410.587.672 ₫
 49. Khuy măng sét Ioneds

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  35.647.187,00 ₫
  14.870.306  - 368.800.132  14.870.306 ₫ - 368.800.132 ₫
 50. Khuy măng sét Voyta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  35.935.016,00 ₫
  13.328.992  - 3.070.839.211  13.328.992 ₫ - 3.070.839.211 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng