Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Sigilyph Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.58 crt - VS

  67.608.549,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 2. Khuy măng sét Youthful Mind Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  47.527.811,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 3. Khuy măng sét Velsa Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Velsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  28.562.593,00 ₫
  13.541.175  - 191.323.014  13.541.175 ₫ - 191.323.014 ₫
 4. Khuy măng sét Minne Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Minne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  26.385.623,00 ₫
  13.684.739  - 328.127.152  13.684.739 ₫ - 328.127.152 ₫
 5. Khuy măng sét Artus Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Artus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  56.777.230,00 ₫
  17.278.956  - 1.336.881.931  17.278.956 ₫ - 1.336.881.931 ₫
 6. Khuy măng sét Fox Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  8.64 crt - AA

  261.019.049,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 7. Khuy măng sét Yager Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Yager

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  73.905.866,00 ₫
  14.884.884  - 555.665.422  14.884.884 ₫ - 555.665.422 ₫
 8. Khuy Măng Sét Giordani Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  39.706.723,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Oriental Attraction Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  57.196.295,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 11. Khuy măng sét Moulin Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Moulin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  32.685.101,00 ₫
  12.157.723  - 304.118.835  12.157.723 ₫ - 304.118.835 ₫
 12. Khuy măng sét Smart&Classy Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  233.424.627,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 13. Khuy Măng Sét Tilian Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  32.299.294,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 14. Khuy Măng Sét Zeckiel Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  33.031.708,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 15. Khuy măng sét Jaxan Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Jaxan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.96 crt - AAA

  26.157.165,00 ₫
  10.719.387  - 527.479.980  10.719.387 ₫ - 527.479.980 ₫
 16. Khuy Măng Sét Abdrew Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abdrew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.049.628,00 ₫
  14.004.850  - 176.169.120  14.004.850 ₫ - 176.169.120 ₫
 17. Khuy Măng Sét Ajulius Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajulius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  51.074.444,00 ₫
  17.105.924  - 279.961.820  17.105.924 ₫ - 279.961.820 ₫
 18. Khuy Măng Sét Zachriel Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zachriel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.272 crt - VS

  49.326.271,00 ₫
  15.488.607  - 267.822.485  15.488.607 ₫ - 267.822.485 ₫
 19. Khuy măng sét Hayarpi Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Hayarpi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.03 crt - VS

  50.990.632,00 ₫
  16.870.707  - 717.221.376  16.870.707 ₫ - 717.221.376 ₫
 20. Khuy Măng Sét Aidren Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aidren

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  45.917.253,00 ₫
  16.133.966  - 258.184.013  16.133.966 ₫ - 258.184.013 ₫
 21. Khuy Măng Sét Drefan Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  46.635.339,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 22. Khuy Măng Sét Lukyan Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Lukyan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  40.796.830,00 ₫
  13.678.250  - 255.169.449  13.678.250 ₫ - 255.169.449 ₫
 23. Khuy Măng Sét Adelphos Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adelphos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  40.087.124,00 ₫
  16.536.807  - 247.261.306  16.536.807 ₫ - 247.261.306 ₫
 24. Khuy Măng Sét Adolfito Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adolfito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  51.852.552,00 ₫
  17.567.164  - 319.434.952  17.567.164 ₫ - 319.434.952 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy Măng Sét Yhanniel Princess

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Yhanniel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.992 crt - VS

  46.727.803,00 ₫
  15.807.095  - 253.452.641  15.807.095 ₫ - 253.452.641 ₫
 27. Khuy măng sét Minjung Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Minjung

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  34.709.318,00 ₫
  16.692.267  - 255.115.382  16.692.267 ₫ - 255.115.382 ₫
 28. Khuy măng sét Brenes Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Brenes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  34.793.128,00 ₫
  15.640.551  - 400.111.541  15.640.551 ₫ - 400.111.541 ₫
 29. Khuy măng sét Deloach Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Deloach

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  32.167.896,00 ₫
  14.988.974  - 274.419.359  14.988.974 ₫ - 274.419.359 ₫
 30. Khuy măng sét Dries Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Dries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  39.902.195,00 ₫
  16.641.168  - 609.711.161  16.641.168 ₫ - 609.711.161 ₫
 31. Khuy măng sét Hetzel Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Hetzel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  38.968.090,00 ₫
  16.230.486  - 313.351.769  16.230.486 ₫ - 313.351.769 ₫
 32. Khuy măng sét Wasserman Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Wasserman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  32.569.387,00 ₫
  15.585.127  - 208.734.450  15.585.127 ₫ - 208.734.450 ₫
 33. Khuy măng sét Boldore Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Boldore

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  35.133.788,00 ₫
  11.355.284  - 842.751.338  11.355.284 ₫ - 842.751.338 ₫
 34. Khuy măng sét Callan Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Callan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  30.457.304,00 ₫
  11.552.108  - 395.664.060  11.552.108 ₫ - 395.664.060 ₫
 35. Khuy măng sét Suma Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Suma

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  22.300.424,00 ₫
  10.100.524  - 282.624.905  10.100.524 ₫ - 282.624.905 ₫
 36. Khuy măng sét Kishet Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Kishet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.52 crt - VS

  35.216.249,00 ₫
  12.389.425  - 352.297.685  12.389.425 ₫ - 352.297.685 ₫
 37. Khuy măng sét Luka Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Luka

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  29.485.345,00 ₫
  10.870.791  - 529.507.710  10.870.791 ₫ - 529.507.710 ₫
 38. Khuy măng sét Secolo Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Secolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  27.788.001,00 ₫
  11.809.495  - 181.360.103  11.809.495 ₫ - 181.360.103 ₫
 39. Khuy măng sét Nill Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Nill

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  29.204.708,00 ₫
  12.415.110  - 189.471.023  12.415.110 ₫ - 189.471.023 ₫
 40. Khuy măng sét Ready Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Ready

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  55.219.393,00 ₫
  19.074.173  - 935.634.856  19.074.173 ₫ - 935.634.856 ₫
 41. Khuy măng sét Riis Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Riis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.096 crt - VS

  40.841.440,00 ₫
  15.609.730  - 281.516.412  15.609.730 ₫ - 281.516.412 ₫
 42. Khuy măng sét Fomi Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Fomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.85 crt - VS

  23.400.806,00 ₫
  9.893.967  - 378.847.426  9.893.967 ₫ - 378.847.426 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Ioneds Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Ioneds

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  30.794.988,00 ₫
  12.638.431  - 333.656.098  12.638.431 ₫ - 333.656.098 ₫
 45. Khuy măng sét Voyta Princess

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  30.786.607,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng