Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Considerare Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  57.695.386,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 2. Khuy măng sét Calinae Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.136 crt - VS

  39.948.699,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 3. Khuy măng sét Nefertiti Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  37.805.795,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 4. Khuy măng sét Yeong Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.7 crt - AAA

  36.695.681,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 5. Khuy Măng Sét Abderus Giác Cắt Trilliant

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abderus

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  79.098.205,00 ₫
  13.285.682  - 673.719.821  13.285.682 ₫ - 673.719.821 ₫
 6. Khuy măng sét Lurantis Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.276 crt - VS

  35.271.943,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 7. Khuy măng sét Sekhet Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  24.598.517,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 8. Khuy măng sét Lunala Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.9 crt - VS

  57.525.868,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Azumarill Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.16 crt - VS

  30.208.028,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 11. Khuy măng sét Azurill Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  32.744.582,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 12. Khuy măng sét Tantri Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.94 crt - VS

  56.331.129,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 13. Khuy măng sét Mesura Giác Cắt Trilliant

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  4.8 crt - AAA

  129.230.973,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng