Đang tải...
Tìm thấy 963 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.286.497,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 2. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  27.767.697,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 3. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  19.278.303,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 4. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.327.747,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 5. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  54.758.230,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 6. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.008.376,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 7. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  31.720.037,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 8. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.323.332,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  42.440.457,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 11. Khuy măng sét Gransee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  35.760.395,00 ₫
  18.503.685  - 221.234.793  18.503.685 ₫ - 221.234.793 ₫
 12. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.486.080,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 13. Khuy măng sét Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  24.178.186,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 14. Khuy măng sét Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  22.953.852,00 ₫
  10.743.344  - 128.546.555  10.743.344 ₫ - 128.546.555 ₫
 15. Khuy măng sét Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.238 crt - VS

  20.982.918,00 ₫
  10.698.062  - 126.112.606  10.698.062 ₫ - 126.112.606 ₫
 16. Khuy măng sét Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  32.391.636,00 ₫
  16.729.731  - 181.513.283  16.729.731 ₫ - 181.513.283 ₫
 17. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  32.745.693,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 18. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  58.903.303,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  23.961.961,00 ₫
  12.438.620  - 163.442.620  12.438.620 ₫ - 163.442.620 ₫
 21. Khuy măng sét Bidzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  28.721.183,00 ₫
  13.895.028  - 205.329.211  13.895.028 ₫ - 205.329.211 ₫
 22. Khuy măng sét Alisky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  25.906.008,00 ₫
  12.213.621  - 169.796.359  12.213.621 ₫ - 169.796.359 ₫
 23. Khuy măng sét Dingle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  22.224.799,00 ₫
  10.816.929  - 134.999.355  10.816.929 ₫ - 134.999.355 ₫
 24. Khuy măng sét Shaymin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  39.025.285,00 ₫
  15.690.491  - 259.611.975  15.690.491 ₫ - 259.611.975 ₫
 25. Khuy măng sét Volbety

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  26.519.024,00 ₫
  11.963.999  - 148.032.317  11.963.999 ₫ - 148.032.317 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.537.802,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 28. Khuy măng sét Stefied

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.992.710,00 ₫
  11.252.776  - 133.697.475  11.252.776 ₫ - 133.697.475 ₫
 29. Khuy măng sét Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  41.328.764,00 ₫
  18.998.966  - 217.541.415  18.998.966 ₫ - 217.541.415 ₫
 30. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.746.060,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 31. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  23.882.716,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫
 32. Khuy măng sét Arachne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  19.535.000,00 ₫
  9.271.653  - 109.584.383  9.271.653 ₫ - 109.584.383 ₫
 33. Khuy măng sét Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  20.489.336,00 ₫
  9.492.407  - 112.131.541  9.492.407 ₫ - 112.131.541 ₫
 34. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  36.819.447,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 35. Khuy măng sét Expos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  30.077.403,00 ₫
  13.443.898  - 202.725.450  13.443.898 ₫ - 202.725.450 ₫
 36. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  32.142.581,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 37. Khuy măng sét Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  65.480.631,00 ₫
  16.298.978  - 231.395.123  16.298.978 ₫ - 231.395.123 ₫
 38. Khuy măng sét Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  25.055.541,00 ₫
  11.232.965  - 148.442.691  11.232.965 ₫ - 148.442.691 ₫
 39. Khuy măng sét Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  40.238.015,00 ₫
  20.306.507  - 259.512.917  20.306.507 ₫ - 259.512.917 ₫
 40. Khuy măng sét Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.321.506,00 ₫
  16.958.410  - 245.461.097  16.958.410 ₫ - 245.461.097 ₫
 41. Khuy măng sét Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.84 crt - VS

  39.846.885,00 ₫
  14.772.099  - 904.821.179  14.772.099 ₫ - 904.821.179 ₫
 42. Khuy măng sét Cont

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  37.690.857,00 ₫
  12.926.825  - 181.909.510  12.926.825 ₫ - 181.909.510 ₫
 43. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  49.652.594,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Cicatrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.52 crt - AAA

  32.507.675,00 ₫
  14.816.816  - 220.541.404  14.816.816 ₫ - 220.541.404 ₫
 46. Khuy măng sét Elvire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  36.546.901,00 ₫
  14.945.589  - 233.277.190  14.945.589 ₫ - 233.277.190 ₫
 47. Khuy măng sét Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  33.810.970,00 ₫
  14.042.197  - 202.046.205  14.042.197 ₫ - 202.046.205 ₫
 48. Khuy măng sét Uccery

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  24.706.863,00 ₫
  11.732.208  - 142.952.150  11.732.208 ₫ - 142.952.150 ₫
 49. Khuy măng sét Jetto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.076 crt - VS

  20.146.601,00 ₫
  9.841.934  - 118.343.773  9.841.934 ₫ - 118.343.773 ₫
 50. Khuy măng sét Barga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  92.527.202,00 ₫
  25.374.219  - 392.304.744  25.374.219 ₫ - 392.304.744 ₫
 51. Khuy măng sét Caporallis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.001.002,00 ₫
  12.195.790  - 150.791.732  12.195.790 ₫ - 150.791.732 ₫
 52. Khuy măng sét Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  65.097.142,00 ₫
  20.957.447  - 384.946.282  20.957.447 ₫ - 384.946.282 ₫
 53. Khuy măng sét Seadra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  38.361.609,00 ₫
  15.769.736  - 242.446.956  15.769.736 ₫ - 242.446.956 ₫
 54. Khuy măng sét Dertorabij

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.369.689,00 ₫
  11.411.266  - 141.452.154  11.411.266 ₫ - 141.452.154 ₫
 55. Khuy măng sét Lauran

  Vàng Trắng 14K
  27.658.170,00 ₫
  15.834.830  - 158.348.302  15.834.830 ₫ - 158.348.302 ₫
 56. Khuy măng sét Seedot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  28.307.410,00 ₫
  13.245.219  - 201.395.264  13.245.219 ₫ - 201.395.264 ₫
 57. Khuy măng sét Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  36.199.922,00 ₫
  17.262.936  - 256.060.106  17.262.936 ₫ - 256.060.106 ₫
 58. Khuy măng sét Izza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.798.489,00 ₫
  15.096.154  - 189.706.643  15.096.154 ₫ - 189.706.643 ₫
 59. Khuy măng sét Parox

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  32.626.260,00 ₫
  18.679.156  - 186.791.565  18.679.156 ₫ - 186.791.565 ₫
 60. Khuy măng sét Renna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  35.051.436,00 ₫
  15.672.661  - 214.145.207  15.672.661 ₫ - 214.145.207 ₫
 61. Khuy măng sét Poeticus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  29.732.688,00 ₫
  14.275.404  - 167.999.203  14.275.404 ₫ - 167.999.203 ₫
 62. Khuy măng sét Ruslan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  36.760.012,00 ₫
  15.967.848  - 194.065.113  15.967.848 ₫ - 194.065.113 ₫
 63. Khuy măng sét Hitmontop

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  23.991.111,00 ₫
  11.866.924  - 132.749.364  11.866.924 ₫ - 132.749.364 ₫
 64. Khuy măng sét Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  27.180.436,00 ₫
  12.840.504  - 175.725.579  12.840.504 ₫ - 175.725.579 ₫

You’ve viewed 60 of 963 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng