Đang tải...
Tìm thấy 884 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Xoana Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  23.551.128,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 2. Khuy măng sét Mirandus Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  51.063.359,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 3. Khuy măng sét Dorete Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.165.014,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 4. Khuy măng sét Febinasin Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  20.420.314,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 5. Khuy măng sét Tahlia Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.384.245,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 6. Khuy măng sét Fair&Noble Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.370.340,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 7. Khuy măng sét Primerio Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  47.848.192,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 8. Khuy Măng Sét Arturo Tròn

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.077.823,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Maat Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  26.760.077,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 11. Khuy măng sét Crisp Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  20.582.533,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 12. Khuy Măng Sét Adhruth Tròn

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adhruth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  24.766.414,00 ₫
  12.390.236  - 152.052.659  12.390.236 ₫ - 152.052.659 ₫
 13. Khuy măng sét Elouan Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Elouan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  21.498.526,00 ₫
  10.667.207  - 154.715.744  10.667.207 ₫ - 154.715.744 ₫
 14. Khuy Măng Sét Euston Tròn

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.793.797,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 15. Khuy măng sét Stairs Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.238 crt - AAAAA

  17.212.987,00 ₫
  9.197.779  - 109.524.411  9.197.779 ₫ - 109.524.411 ₫
 16. Khuy măng sét Werne Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.574.657,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 17. Khuy măng sét Nacheline Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  27.649.574,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 18. Khuy măng sét Latias Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  20.765.568,00 ₫
  10.665.855  - 143.968.776  10.665.855 ₫ - 143.968.776 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Parfaid Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  38.864.539,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 21. Khuy măng sét Piquet Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Piquet

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  29.495.619,00 ₫
  12.195.574  - 191.579.858  12.195.574 ₫ - 191.579.858 ₫
 22. Khuy măng sét Undamilas Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  23.187.488,00 ₫
  10.969.204  - 137.507.078  10.969.204 ₫ - 137.507.078 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - G Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Meeko - G

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  27.162.919,00 ₫
  11.022.195  - 163.083.505  11.022.195 ₫ - 163.083.505 ₫
 24. Khuy măng sét Expos Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Expos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  23.765.257,00 ₫
  11.429.093  - 176.831.512  11.429.093 ₫ - 176.831.512 ₫
 25. Khuy măng sét Daxton Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  42.545.004,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Shaymin Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Shaymin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAAAA

  31.025.880,00 ₫
  13.262.971  - 224.888.696  13.262.971 ₫ - 224.888.696 ₫
 28. Khuy măng sét Leuna Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  35.407.937,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 29. Khuy măng sét Sette Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  19.625.443,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 30. Khuy măng sét Tanesha Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  27.234.566,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 31. Khuy măng sét Litleo Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  31.737.748,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 32. Khuy măng sét Myles Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  54.348.822,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 33. Khuy măng sét Adventurous Spirit Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  43.159.000,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 34. Khuy măng sét Regice Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  33.949.864,00 ₫
  14.247.096  - 208.328.903  14.247.096 ₫ - 208.328.903 ₫
 35. Khuy măng sét Ludo Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  21.491.496,00 ₫
  9.555.471  - 127.814.535  9.555.471 ₫ - 127.814.535 ₫
 36. Khuy măng sét Gregers Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  34.118.030,00 ₫
  17.089.702  - 223.171.881  17.089.702 ₫ - 223.171.881 ₫
 37. Khuy măng sét Carafonage Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAAAA

  25.359.052,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 38. Khuy măng sét Aubert Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  28.570.433,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 39. Khuy măng sét Cicatrice Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Cicatrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.52 crt - AAA

  28.185.436,00 ₫
  12.774.694  - 194.256.466  12.774.694 ₫ - 194.256.466 ₫
 40. Khuy măng sét Uccery Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Uccery

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  20.945.901,00 ₫
  9.930.195  - 121.352.833  9.930.195 ₫ - 121.352.833 ₫
 41. Khuy măng sét Guess Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  28.545.020,00 ₫
  11.809.495  - 171.518.857  11.809.495 ₫ - 171.518.857 ₫
 42. Khuy măng sét Dertorabij Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Dertorabij

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.685.347,00 ₫
  9.674.702  - 120.528.230  9.674.702 ₫ - 120.528.230 ₫
 43. Khuy măng sét Lauran Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Lauran

  Vàng Trắng 14K
  23.304.827,00 ₫
  13.342.458  - 133.424.587  13.342.458 ₫ - 133.424.587 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Amit Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Amit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.528 crt - AAAAA

  33.328.028,00 ₫
  16.536.807  - 237.203.768  16.536.807 ₫ - 237.203.768 ₫
 46. Khuy măng sét Barga Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Barga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  77.193.220,00 ₫
  21.741.583  - 341.307.395  21.741.583 ₫ - 341.307.395 ₫
 47. Khuy măng sét Onita Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Onita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  23.871.510,00 ₫
  11.480.192  - 176.033.937  11.480.192 ₫ - 176.033.937 ₫
 48. Khuy măng sét Alisky Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Alisky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  22.056.017,00 ₫
  10.373.052  - 146.794.083  10.373.052 ₫ - 146.794.083 ₫
 49. Khuy măng sét Caporallis Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Caporallis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.995.800,00 ₫
  10.304.920  - 128.030.825  10.304.920 ₫ - 128.030.825 ₫
 50. Khuy măng sét Poliwhirl Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Poliwhirl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.74 crt - AAA

  51.115.538,00 ₫
  17.600.690  - 331.439.108  17.600.690 ₫ - 331.439.108 ₫
 51. Khuy măng sét Seadra Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Seadra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.132.132,00 ₫
  13.308.392  - 208.085.577  13.308.392 ₫ - 208.085.577 ₫
 52. Khuy măng sét Laktena Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAAAA

  28.298.719,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 53. Khuy măng sét Splendid Logic Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.916.778,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 54. Khuy măng sét Izza Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.937.774,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 55. Khuy măng sét Berhanu Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Berhanu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  43.890.604,00 ₫
  12.661.141  - 203.894.937  12.661.141 ₫ - 203.894.937 ₫
 56. Khuy măng sét Perennis Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  17.589.874,00 ₫
  8.083.880  - 95.762.889  8.083.880 ₫ - 95.762.889 ₫
 57. Khuy măng sét Renna Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  29.765.443,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 58. Khuy măng sét Parox Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Parox

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  27.413.277,00 ₫
  15.694.624  - 156.946.245  15.694.624 ₫ - 156.946.245 ₫
 59. Khuy măng sét Bert Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Bert

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  34.638.482,00 ₫
  13.749.626  - 211.667.902  13.749.626 ₫ - 211.667.902 ₫
 60. Khuy măng sét Poeticus Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Poeticus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  25.180.341,00 ₫
  12.037.952  - 142.035.673  12.037.952 ₫ - 142.035.673 ₫
 61. Khuy măng sét Nave Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Nave

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.29 crt - AAA

  24.518.761,00 ₫
  11.037.336  - 154.918.517  11.037.336 ₫ - 154.918.517 ₫
 62. Khuy măng sét Hitmontop Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmontop

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  20.545.492,00 ₫
  10.068.351  - 113.228.397  10.068.351 ₫ - 113.228.397 ₫
 63. Khuy măng sét Ruslan Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Ruslan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  31.858.059,00 ₫
  13.512.788  - 166.733.421  13.512.788 ₫ - 166.733.421 ₫
 64. Khuy măng sét Ahnjong Tròn

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  23.131.793,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫

You’ve viewed 60 of 884 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng