Đang tải...
Tìm thấy 881 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  37.576.518,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 2. Khuy măng sét Jorrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.432 crt - VS1

  39.926.131,00 ₫
  12.564.563  - 184.711.387  12.564.563 ₫ - 184.711.387 ₫
 3. Khuy măng sét Hitmontop

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  23.991.111,00 ₫
  11.866.924  - 132.749.364  11.866.924 ₫ - 132.749.364 ₫
 4. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  38.321.138,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 5. Khuy măng sét Balsaminaceae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  45.070.822,00 ₫
  18.782.457  - 239.135.655  18.782.457 ₫ - 239.135.655 ₫
 6. Khuy măng sét Caracteresa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  22.026.120,00 ₫
  10.044.291  - 121.499.417  10.044.291 ₫ - 121.499.417 ₫
 7. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.4 crt - VS1

  76.156.336,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 8. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  2.24 crt - VS1

  134.827.849,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  76.288.504,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 11. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS1

  69.484.198,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 12. Khuy Măng Sét Harding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  51.545.414,00 ₫
  36.452.657  - 286.526.940  36.452.657 ₫ - 286.526.940 ₫
 13. Khuy Măng Sét Alerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.1 crt - VS1

  84.231.957,00 ₫
  25.195.351  - 413.389.541  25.195.351 ₫ - 413.389.541 ₫
 14. Khuy Măng Sét Camero

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.288 crt - VS1

  53.164.558,00 ₫
  20.688.014  - 281.503.379  20.688.014 ₫ - 281.503.379 ₫
 15. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  3.256 crt - VS1

  286.726.469,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 16. Khuy Măng Sét Adelbert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.6 crt - VS1

  73.908.610,00 ₫
  30.696.080  - 393.578.319  30.696.080 ₫ - 393.578.319 ₫
 17. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  52.001.639,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 18. Khuy măng sét Laveta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.42 crt - VS1

  67.029.587,00 ₫
  19.753.208  - 305.022.138  19.753.208 ₫ - 305.022.138 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Neomi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.56 crt - VS1

  77.076.709,00 ₫
  21.548.954  - 318.663.583  21.548.954 ₫ - 318.663.583 ₫
 21. Khuy măng sét Arlen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.684 crt - VS1

  42.035.459,00 ₫
  12.432.393  - 199.499.052  12.432.393 ₫ - 199.499.052 ₫
 22. Khuy măng sét Aubert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.7 crt - VS1

  659.564.985,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 23. Khuy măng sét Babel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.896 crt - VS1

  60.715.465,00 ₫
  17.017.843  - 271.993.989  17.017.843 ₫ - 271.993.989 ₫
 24. Khuy măng sét Bryce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.496 crt - VS1

  50.521.457,00 ₫
  16.740.486  - 238.781.880  16.740.486 ₫ - 238.781.880 ₫
 25. Khuy măng sét Buiron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  26.491.288,00 ₫
  12.144.281  - 140.419.142  12.144.281 ₫ - 140.419.142 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Choix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  51.194.472,00 ₫
  24.724.410  - 283.243.937  24.724.410 ₫ - 283.243.937 ₫
 28. Khuy măng sét Colivia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.992 crt - VS1

  70.492.871,00 ₫
  16.913.127  - 302.658.937  16.913.127 ₫ - 302.658.937 ₫
 29. Khuy măng sét Cornelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.784 crt - VS1

  65.892.705,00 ₫
  19.536.699  - 297.536.322  19.536.699 ₫ - 297.536.322 ₫
 30. Khuy măng sét Elonika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.568 crt - VS1

  96.036.053,00 ₫
  19.681.038  - 390.238.713  19.681.038 ₫ - 390.238.713 ₫
 31. Khuy măng sét Eshel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.56 crt - VS1

  57.343.877,00 ₫
  19.058.399  - 271.413.801  19.058.399 ₫ - 271.413.801 ₫
 32. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.3 crt - VS1

  35.995.866,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫
 33. Khuy măng sét Falcao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.56 crt - VS1

  48.705.334,00 ₫
  15.453.888  - 221.956.491  15.453.888 ₫ - 221.956.491 ₫
 34. Khuy măng sét Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  39.866.696,00 ₫
  19.276.323  - 213.324.457  19.276.323 ₫ - 213.324.457 ₫
 35. Khuy măng sét Fawella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.512 crt - VS1

  50.688.437,00 ₫
  16.556.525  - 238.130.943  16.556.525 ₫ - 238.130.943 ₫
 36. Khuy măng sét Gransee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.28 crt - VS1

  41.279.236,00 ₫
  18.503.685  - 221.234.793  18.503.685 ₫ - 221.234.793 ₫
 37. Khuy măng sét Gustavo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.56 crt - VS1

  46.627.985,00 ₫
  20.457.638  - 277.484.532  20.457.638 ₫ - 277.484.532 ₫
 38. Khuy măng sét Izza

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.28 crt - VS1

  41.043.766,00 ₫
  15.096.154  - 189.706.643  15.096.154 ₫ - 189.706.643 ₫
 39. Khuy măng sét Kamen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.672 crt - VS1

  71.628.621,00 ₫
  24.264.507  - 341.786.109  24.264.507 ₫ - 341.786.109 ₫
 40. Khuy măng sét Kastemera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.896 crt - VS1

  71.578.527,00 ₫
  22.822.533  - 334.187.094  22.822.533 ₫ - 334.187.094 ₫
 41. Khuy măng sét Kyritz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.72 crt - VS1

  60.913.578,00 ₫
  20.980.089  - 292.031.634  20.980.089 ₫ - 292.031.634 ₫
 42. Khuy măng sét Lae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.36 crt - VS1

  53.641.726,00 ₫
  18.120.196  - 239.645.087  18.120.196 ₫ - 239.645.087 ₫
 43. Khuy măng sét Laktena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS1

  52.275.317,00 ₫
  17.262.936  - 256.060.106  17.262.936 ₫ - 256.060.106 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Lamontte

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  65.456.859,00 ₫
  20.247.073  - 244.498.839  20.247.073 ₫ - 244.498.839 ₫
 46. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.56 crt - VS1

  200.449.708,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 47. Khuy măng sét Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  30.524.004,00 ₫
  13.709.368  - 160.131.310  13.709.368 ₫ - 160.131.310 ₫
 48. Khuy măng sét Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  32.475.977,00 ₫
  15.432.945  - 176.560.481  15.432.945 ₫ - 176.560.481 ₫
 49. Khuy măng sét Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  41.951.403,00 ₫
  18.998.966  - 217.541.415  18.998.966 ₫ - 217.541.415 ₫
 50. Khuy măng sét Lewa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.32 crt - VS1

  99.262.736,00 ₫
  33.664.934  - 496.780.661  33.664.934 ₫ - 496.780.661 ₫
 51. Khuy măng sét Liny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  35.186.718,00 ₫
  14.204.649  - 184.286.857  14.204.649 ₫ - 184.286.857 ₫
 52. Khuy măng sét Llosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  39.099.719,00 ₫
  14.684.081  - 191.390.599  14.684.081 ₫ - 191.390.599 ₫
 53. Khuy măng sét Lucka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.672 crt - VS1

  57.243.406,00 ₫
  17.126.805  - 259.428.009  17.126.805 ₫ - 259.428.009 ₫
 54. Khuy măng sét Marsala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.28 crt - VS1

  36.051.619,00 ₫
  15.710.302  - 191.305.690  15.710.302 ₫ - 191.305.690 ₫
 55. Khuy măng sét Metth

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  38.940.664,00 ₫
  19.038.588  - 209.928.248  19.038.588 ₫ - 209.928.248 ₫
 56. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.496 crt - VS1

  62.978.756,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 57. Khuy măng sét Moby

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  40.026.602,00 ₫
  15.165.211  - 196.697.179  15.165.211 ₫ - 196.697.179 ₫
 58. Khuy măng sét Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.092 crt - VS1

  59.480.660,00 ₫
  16.298.978  - 231.395.123  16.298.978 ₫ - 231.395.123 ₫
 59. Khuy măng sét Naila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  32.073.526,00 ₫
  14.204.649  - 170.418.998  14.204.649 ₫ - 170.418.998 ₫
 60. Khuy măng sét Pau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.56 crt - VS1

  59.420.094,00 ₫
  20.088.583  - 283.300.536  20.088.583 ₫ - 283.300.536 ₫
 61. Khuy măng sét Paulina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  36.122.091,00 ₫
  17.275.389  - 198.225.473  17.275.389 ₫ - 198.225.473 ₫
 62. Khuy măng sét Ronam

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.56 crt - VS1

  57.418.028,00 ₫
  19.095.192  - 271.838.331  19.095.192 ₫ - 271.838.331 ₫
 63. Khuy măng sét Santaola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.896 crt - VS1

  74.692.852,00 ₫
  22.737.627  - 352.017.197  22.737.627 ₫ - 352.017.197 ₫
 64. Khuy măng sét Sentello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.56 crt - VS1

  65.144.124,00 ₫
  21.138.579  - 282.409.038  21.138.579 ₫ - 282.409.038 ₫

You’ve viewed 60 of 881 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng