Đang tải...
Tìm thấy 795 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Arachne Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Arachne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  16.784.460,00 ₫
  7.925.717  - 93.937.937  7.925.717 ₫ - 93.937.937 ₫
 2. Khuy măng sét Febinasin Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  20.609.569,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 3. Khuy măng sét Stylish Humour Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.4 crt - VS1

  73.082.337,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 4. Khuy măng sét Jazzy Mood Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  2.24 crt - VS1

  127.701.523,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 5. Khuy măng sét Oriental Attraction Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  74.607.731,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 6. Khuy Măng Sét Elston Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS1

  63.384.384,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 7. Khuy Măng Sét Harding Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  43.557.247,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 8. Khuy Măng Sét Alerio Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Alerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.1 crt - VS1

  55.825.278,00 ₫
  21.144.620  - 360.638.412  21.144.620 ₫ - 360.638.412 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Camero Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Camero

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.288 crt - VS1

  46.319.554,00 ₫
  17.315.726  - 239.312.607  17.315.726 ₫ - 239.312.607 ₫
 11. Khuy Măng Sét Hermetis Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  3.256 crt - VS1

  255.682.065,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 12. Khuy Măng Sét Adelbert Kim Cương Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adelbert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.6 crt - VS1

  64.225.486,00 ₫
  25.591.566  - 334.818.663  25.591.566 ₫ - 334.818.663 ₫
 13. Khuy măng sét Daxton Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  48.141.536,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 14. Khuy măng sét Laveta Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Laveta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.42 crt - VS1

  60.071.885,00 ₫
  16.639.546  - 260.968.759  16.639.546 ₫ - 260.968.759 ₫
 15. Khuy măng sét Neomi Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.56 crt - VS1

  62.517.327,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 16. Khuy măng sét Arlen Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Arlen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.684 crt - VS1

  38.078.592,00 ₫
  10.699.921  - 177.602.047  10.699.921 ₫ - 177.602.047 ₫
 17. Khuy măng sét Aubert Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.7 crt - VS1

  64.339.579,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 18. Khuy măng sét Babel Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Babel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.896 crt - VS1

  57.269.021,00 ₫
  14.421.210  - 240.164.253  14.421.210 ₫ - 240.164.253 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Bryce Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Bryce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.496 crt - VS1

  50.550.480,00 ₫
  14.269.806  - 208.234.279  14.269.806 ₫ - 208.234.279 ₫
 21. Khuy măng sét Buiron Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Buiron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  24.329.507,00 ₫
  10.371.159  - 120.960.811  10.371.159 ₫ - 120.960.811 ₫
 22. Khuy măng sét Choix Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Choix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  43.757.045,00 ₫
  20.723.393  - 239.555.941  20.723.393 ₫ - 239.555.941 ₫
 23. Khuy măng sét Colivia Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Colivia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.992 crt - VS1

  75.246.060,00 ₫
  14.502.319  - 268.444.321  14.502.319 ₫ - 268.444.321 ₫
 24. Khuy măng sét Cornelia Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Cornelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.784 crt - VS1

  67.984.896,00 ₫
  16.642.250  - 260.914.688  16.642.250 ₫ - 260.914.688 ₫
 25. Khuy măng sét Elonika Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Elonika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.568 crt - VS1

  105.510.595,00 ₫
  16.773.376  - 347.444.657  16.773.376 ₫ - 347.444.657 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Eshel Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Eshel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  57.187.372,00 ₫
  16.167.761  - 235.757.323  16.167.761 ₫ - 235.757.323 ₫
 28. Khuy măng sét Ezhel Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.3 crt - VS1

  36.947.119,00 ₫
  10.056.455  - 146.064.095  10.056.455 ₫ - 146.064.095 ₫
 29. Khuy măng sét Falcao Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Falcao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  49.997.585,00 ₫
  13.181.862  - 194.594.421  13.181.862 ₫ - 194.594.421 ₫
 30. Khuy măng sét Favela Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  34.246.183,00 ₫
  16.219.130  - 180.265.128  16.219.130 ₫ - 180.265.128 ₫
 31. Khuy măng sét Fawella Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Fawella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.512 crt - VS1

  50.934.666,00 ₫
  14.111.643  - 207.815.211  14.111.643 ₫ - 207.815.211 ₫
 32. Khuy măng sét Gransee Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Gransee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  35.618.822,00 ₫
  15.594.590  - 189.038.444  15.594.590 ₫ - 189.038.444 ₫
 33. Khuy măng sét Gustavo Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Gustavo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.56 crt - VS1

  40.898.217,00 ₫
  17.300.045  - 240.339.989  17.300.045 ₫ - 240.339.989 ₫
 34. Khuy măng sét Izza Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  36.451.812,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 35. Khuy măng sét Kamen Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Kamen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.672 crt - VS1

  70.926.995,00 ₫
  20.543.601  - 296.089.027  20.543.601 ₫ - 296.089.027 ₫
 36. Khuy măng sét Kastemera Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Kastemera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.896 crt - VS1

  66.265.111,00 ₫
  19.228.281  - 291.668.583  19.228.281 ₫ - 291.668.583 ₫
 37. Khuy măng sét Kyritz Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Kyritz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.72 crt - VS1

  55.826.090,00 ₫
  17.695.317  - 253.831.151  17.695.317 ₫ - 253.831.151 ₫
 38. Khuy măng sét Lae Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.36 crt - VS1

  48.722.549,00 ₫
  15.482.389  - 207.842.252  15.482.389 ₫ - 207.842.252 ₫
 39. Khuy măng sét Laktena Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS1

  46.683.464,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 40. Khuy măng sét Lamontte Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.32 crt - VS1

  52.550.361,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 41. Khuy măng sét Langolie Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  1.56 crt - VS1

  158.329.700,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 42. Khuy măng sét Lasalle Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  28.108.382,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 43. Khuy măng sét Lauscha Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  28.187.869,00 ₫
  13.039.651  - 150.416.957  13.039.651 ₫ - 150.416.957 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Leuna Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.14 crt - VS1

  36.164.956,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 46. Khuy măng sét Lewa Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lewa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.32 crt - VS1

  87.180.193,00 ₫
  28.205.714  - 428.945.856  28.205.714 ₫ - 428.945.856 ₫
 47. Khuy măng sét Liny Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Liny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  31.266.772,00 ₫
  12.055.526  - 159.825.617  12.055.526 ₫ - 159.825.617 ₫
 48. Khuy măng sét Liossey Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.32 crt - VS1

  37.576.256,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 49. Khuy măng sét Llosa Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Llosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.32 crt - VS1

  38.213.774,00 ₫
  12.538.396  - 166.408.981  12.538.396 ₫ - 166.408.981 ₫
 50. Khuy măng sét Lucka Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lucka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.672 crt - VS1

  59.062.075,00 ₫
  14.656.426  - 228.160.094  14.656.426 ₫ - 228.160.094 ₫
 51. Khuy măng sét Marsala Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Marsala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  31.333.283,00 ₫
  13.304.607  - 164.502.914  13.304.607 ₫ - 164.502.914 ₫
 52. Khuy măng sét Metth Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  33.405.353,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 53. Khuy măng sét Mirandus Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.496 crt - VS1

  60.715.351,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 54. Khuy măng sét Moby Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Moby

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.32 crt - VS1

  38.992.963,00 ₫
  12.942.860  - 170.869.988  12.942.860 ₫ - 170.869.988 ₫
 55. Khuy măng sét Myles Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.092 crt - VS1

  54.348.822,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 56. Khuy măng sét Naila Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Naila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  28.238.697,00 ₫
  12.055.526  - 146.577.785  12.055.526 ₫ - 146.577.785 ₫
 57. Khuy măng sét Pau Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Pau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  58.922.838,00 ₫
  17.028.870  - 245.693.196  17.028.870 ₫ - 245.693.196 ₫
 58. Khuy măng sét Paulina Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Paulina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  30.948.555,00 ₫
  14.572.614  - 168.680.035  14.572.614 ₫ - 168.680.035 ₫
 59. Khuy măng sét Ronam Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ronam

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  57.258.208,00 ₫
  16.202.908  - 236.162.871  16.202.908 ₫ - 236.162.871 ₫
 60. Khuy măng sét Santaola Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Santaola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.896 crt - VS1

  68.992.272,00 ₫
  19.208.003  - 307.282.098  19.208.003 ₫ - 307.282.098 ₫
 61. Khuy măng sét Sentello Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Sentello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  58.346.964,00 ₫
  17.771.019  - 243.827.690  17.771.019 ₫ - 243.827.690 ₫
 62. Khuy măng sét Siesta Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Siesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.62 crt - VS1

  72.179.052,00 ₫
  15.289.079  - 317.542.410  15.289.079 ₫ - 317.542.410 ₫
 63. Khuy măng sét Tetra Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Tetra

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  32.254.142,00 ₫
  13.796.669  - 169.775.009  13.796.669 ₫ - 169.775.009 ₫
 64. Khuy măng sét Weimar Kim Cương Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Weimar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.32 crt - VS1

  37.576.256,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫

You’ve viewed 60 of 795 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng