Đang tải...
Tìm thấy 809 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Werne Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  17.088.349,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 2. Khuy măng sét Perennis Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Perennis

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  17.589.874,00 ₫
  8.083.880  - 95.762.889  8.083.880 ₫ - 95.762.889 ₫
 3. Khuy măng sét Luxio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Luxio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.18 crt - VS1

  37.008.220,00 ₫
  13.935.907  - 176.858.543  13.935.907 ₫ - 176.858.543 ₫
 4. Khuy măng sét Acmon Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Acmon

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  21.480.952,00 ₫
  8.646.237  - 106.793.741  8.646.237 ₫ - 106.793.741 ₫
 5. Khuy măng sét Zaur Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.2 crt - VS1

  47.259.340,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 6. Khuy măng sét Stylish Humour Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.4 crt - VS1

  95.792.906,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 7. Khuy măng sét Jazzy Mood Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.24 crt - VS1

  194.319.191,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 8. Khuy măng sét Oriental Attraction Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  353.947.721,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Elston Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS1

  79.930.655,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 11. Khuy Măng Sét Harding Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  46.369.031,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 12. Khuy Măng Sét Alerio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Alerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.1 crt - VS1

  78.806.210,00 ₫
  21.144.620  - 360.638.412  21.144.620 ₫ - 360.638.412 ₫
 13. Khuy Măng Sét Camero Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Camero

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.288 crt - VS1

  52.159.415,00 ₫
  17.315.726  - 239.312.607  17.315.726 ₫ - 239.312.607 ₫
 14. Khuy Măng Sét Hermetis Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  3.256 crt - VS1

  218.047.409,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 15. Khuy Măng Sét Adelbert Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adelbert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.6 crt - VS1

  74.607.460,00 ₫
  25.591.566  - 334.818.663  25.591.566 ₫ - 334.818.663 ₫
 16. Khuy măng sét Daxton Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.216 crt - VS1

  50.088.157,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 17. Khuy măng sét Laveta Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Laveta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.42 crt - VS1

  66.885.056,00 ₫
  16.639.546  - 260.968.759  16.639.546 ₫ - 260.968.759 ₫
 18. Khuy măng sét Neomi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.56 crt - VS1

  65.329.112,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Arlen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Arlen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.684 crt - VS1

  51.434.569,00 ₫
  10.699.921  - 177.602.047  10.699.921 ₫ - 177.602.047 ₫
 21. Khuy măng sét Aubert Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.7 crt - VS1

  59.635.247,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 22. Khuy măng sét Babel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Babel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.896 crt - VS1

  74.572.311,00 ₫
  14.421.210  - 240.164.253  14.421.210 ₫ - 240.164.253 ₫
 23. Khuy măng sét Bryce Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Bryce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.496 crt - VS1

  53.902.992,00 ₫
  14.269.806  - 208.234.279  14.269.806 ₫ - 208.234.279 ₫
 24. Khuy măng sét Buiron Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Buiron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.112 crt - VS1

  25.086.526,00 ₫
  10.371.159  - 120.960.811  10.371.159 ₫ - 120.960.811 ₫
 25. Khuy măng sét Choix Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Choix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.2 crt - VS1

  47.217.703,00 ₫
  20.723.393  - 239.555.941  20.723.393 ₫ - 239.555.941 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Colivia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Colivia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.992 crt - VS1

  81.951.085,00 ₫
  14.502.319  - 268.444.321  14.502.319 ₫ - 268.444.321 ₫
 28. Khuy măng sét Cornelia Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Cornelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.784 crt - VS1

  73.284.029,00 ₫
  16.642.250  - 260.914.688  16.642.250 ₫ - 260.914.688 ₫
 29. Khuy măng sét Elonika Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Elonika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.568 crt - VS1

  116.108.861,00 ₫
  16.773.376  - 347.444.657  16.773.376 ₫ - 347.444.657 ₫
 30. Khuy măng sét Eshel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Eshel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.56 crt - VS1

  60.972.467,00 ₫
  16.167.761  - 235.757.323  16.167.761 ₫ - 235.757.323 ₫
 31. Khuy măng sét Ezhel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.3 crt - VS1

  39.650.758,00 ₫
  10.056.455  - 146.064.095  10.056.455 ₫ - 146.064.095 ₫
 32. Khuy măng sét Falcao Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Falcao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.56 crt - VS1

  53.782.680,00 ₫
  13.181.862  - 194.594.421  13.181.862 ₫ - 194.594.421 ₫
 33. Khuy măng sét Favela Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Favela

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  35.543.930,00 ₫
  16.219.130  - 180.265.128  16.219.130 ₫ - 180.265.128 ₫
 34. Khuy măng sét Fawella Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Fawella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.512 crt - VS1

  54.395.324,00 ₫
  14.111.643  - 207.815.211  14.111.643 ₫ - 207.815.211 ₫
 35. Khuy măng sét Gransee Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Gransee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.28 crt - VS1

  40.539.445,00 ₫
  15.594.590  - 189.038.444  15.594.590 ₫ - 189.038.444 ₫
 36. Khuy măng sét Gustavo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Gustavo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.56 crt - VS1

  45.224.039,00 ₫
  17.300.045  - 240.339.989  17.300.045 ₫ - 240.339.989 ₫
 37. Khuy măng sét Izza Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.28 crt - VS1

  44.779.020,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 38. Khuy măng sét Kamen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Kamen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.672 crt - VS1

  75.469.109,00 ₫
  20.543.601  - 296.089.027  20.543.601 ₫ - 296.089.027 ₫
 39. Khuy măng sét Kastemera Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Kastemera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.896 crt - VS1

  83.568.401,00 ₫
  19.228.281  - 291.668.583  19.228.281 ₫ - 291.668.583 ₫
 40. Khuy măng sét Kyritz Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Kyritz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.72 crt - VS1

  68.803.557,00 ₫
  17.695.317  - 253.831.151  17.695.317 ₫ - 253.831.151 ₫
 41. Khuy măng sét Lae Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.36 crt - VS1

  54.562.409,00 ₫
  15.482.389  - 207.842.252  15.482.389 ₫ - 207.842.252 ₫
 42. Khuy măng sét Laktena Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Laktena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS1

  60.742.388,00 ₫
  14.689.411  - 224.739.996  14.689.411 ₫ - 224.739.996 ₫
 43. Khuy măng sét Lamontte Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.32 crt - VS1

  55.362.146,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Langolie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  1.56 crt - VS1

  177.282.209,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 46. Khuy măng sét Lasalle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  29.081.692,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 47. Khuy măng sét Lauscha Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  30.350.780,00 ₫
  13.039.651  - 150.416.957  13.039.651 ₫ - 150.416.957 ₫
 48. Khuy măng sét Leuna Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.14 crt - VS1

  40.328.560,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 49. Khuy măng sét Lewa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lewa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.32 crt - VS1

  110.377.416,00 ₫
  28.205.714  - 428.945.856  28.205.714 ₫ - 428.945.856 ₫
 50. Khuy măng sét Liny Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Liny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  37.322.924,00 ₫
  12.055.526  - 159.825.617  12.055.526 ₫ - 159.825.617 ₫
 51. Khuy măng sét Liossey Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.32 crt - VS1

  39.739.167,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 52. Khuy măng sét Llosa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Llosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.32 crt - VS1

  40.376.685,00 ₫
  12.538.396  - 166.408.981  12.538.396 ₫ - 166.408.981 ₫
 53. Khuy măng sét Lucka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Lucka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.672 crt - VS1

  63.604.189,00 ₫
  14.656.426  - 228.160.094  14.656.426 ₫ - 228.160.094 ₫
 54. Khuy măng sét Marsala Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Marsala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.28 crt - VS1

  36.253.906,00 ₫
  13.304.607  - 164.502.914  13.304.607 ₫ - 164.502.914 ₫
 55. Khuy măng sét Metth Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  34.540.881,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 56. Khuy măng sét Mirandus Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.496 crt - VS1

  64.067.863,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 57. Khuy măng sét Moby Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Moby

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.32 crt - VS1

  41.155.874,00 ₫
  12.942.860  - 170.869.988  12.942.860 ₫ - 170.869.988 ₫
 58. Khuy măng sét Myles Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.092 crt - VS1

  69.408.092,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 59. Khuy măng sét Naila Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Naila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.168 crt - VS1

  31.645.282,00 ₫
  12.055.526  - 146.577.785  12.055.526 ₫ - 146.577.785 ₫
 60. Khuy măng sét Pau Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Pau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.56 crt - VS1

  62.707.933,00 ₫
  17.028.870  - 245.693.196  17.028.870 ₫ - 245.693.196 ₫
 61. Khuy măng sét Paulina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Paulina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  33.760.339,00 ₫
  14.572.614  - 168.680.035  14.572.614 ₫ - 168.680.035 ₫
 62. Khuy măng sét Ronam Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Ronam

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.56 crt - VS1

  61.043.303,00 ₫
  16.202.908  - 236.162.871  16.202.908 ₫ - 236.162.871 ₫
 63. Khuy măng sét Santaola Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Santaola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.896 crt - VS1

  86.295.562,00 ₫
  19.208.003  - 307.282.098  19.208.003 ₫ - 307.282.098 ₫
 64. Khuy măng sét Sentello Kim Cương Xanh Lá Cây

  Khuy măng sét GLAMIRA Sentello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.56 crt - VS1

  75.001.381,00 ₫
  17.771.019  - 243.827.690  17.771.019 ₫ - 243.827.690 ₫

You’ve viewed 60 of 809 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng