Đang tải...
Tìm thấy 926 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Aerrion Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  53.486.361,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 2. Khuy măng sét Blissey Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Blissey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  29.575.106,00 ₫
  11.960.898  - 170.897.020  11.960.898 ₫ - 170.897.020 ₫
 3. Khuy măng sét Wawl Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Wawl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  19.702.769,00 ₫
  9.226.168  - 112.944.520  9.226.168 ₫ - 112.944.520 ₫
 4. Khuy Măng Sét Ravinger Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  31.327.064,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 5. Khuy măng sét Youthful Mind Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  39.687.258,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 6. Khuy măng sét Urban Line Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  37.584.367,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 7. Khuy măng sét Mysterious Vibe Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  34.109.109,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 8. Khuy măng sét Stylish Humour Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  46.316.310,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Simply Wise Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  33.462.939,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 11. Khuy măng sét Alexander Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.296 crt - VS

  49.107.546,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 12. Khuy măng sét Smooth Life Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  48.633.329,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 13. Khuy măng sét Contemporary Tale Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  29.264.727,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 14. Khuy măng sét Sultan's Power Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  3.34 crt - VS

  110.614.795,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 15. Khuy măng sét Jazzy Mood Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.24 crt - VS

  57.190.616,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 16. Khuy măng sét Fair&Noble Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.008 crt - VS

  38.501.711,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 17. Khuy măng sét Fearless Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.4 crt - VS

  59.092.626,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 18. Khuy măng sét Absolute Confidence Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.016 crt - VS

  56.292.197,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Hidden Charisma Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  2.56 crt - VS

  100.632.419,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 21. Khuy măng sét Inspiring Whisper Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  18.12 crt - VS

  706.956.199,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 22. Khuy măng sét Smart&Classy Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.32 crt - VS

  92.294.667,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 23. Khuy măng sét Adventurous Spirit Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.424 crt - VS

  52.919.137,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 24. Khuy măng sét Apollo Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  88.876.726,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 25. Khuy măng sét Oriental Attraction Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  36.080.874,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Splendid Logic Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  20.429.776,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 28. Khuy măng sét Romantic Knight Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  27.376.777,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 29. Khuy măng sét VIP Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  38.572.818,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 30. Khuy măng sét Adelhard Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  22.070.616,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 31. Khuy măng sét Archibaldo Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  27.016.653,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 32. Khuy măng sét Baldwin Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  28.568.000,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 33. Khuy măng sét Bartolomeo Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  28.338.191,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 34. Khuy măng sét Humberto Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - VS

  41.262.126,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 35. Khuy măng sét Parfaid Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  34.917.226,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 36. Khuy măng sét Primerio Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  38.872.110,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 37. Khuy măng sét Ramiro Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  25.557.499,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 38. Khuy măng sét Renzo Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  46.475.825,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 39. Khuy măng sét Reynard Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  31.962.690,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 40. Khuy măng sét Wilfredo Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  33.533.235,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 41. Khuy Măng Sét Aleser Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.372 crt - VS

  32.677.802,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 42. Khuy Măng Sét Andreis Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - VS

  41.467.334,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 43. Khuy Măng Sét Atanas Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.14 crt - VS

  48.393.786,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Brendis Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  29.416.133,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 46. Khuy Măng Sét Damarcus Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  43.839.235,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 47. Khuy Măng Sét Didacus Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  37.090.411,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 48. Khuy Măng Sét Drefan Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  46.635.339,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 49. Khuy Măng Sét Earvin Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.36 crt - VS

  211.469.456,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 50. Khuy Măng Sét Efisio Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.476 crt - VS

  29.727.321,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 51. Khuy Măng Sét Elston Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS

  46.459.604,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 52. Khuy Măng Sét Emidio Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  30.821.213,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 53. Khuy Măng Sét Eoforwic Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - VS

  38.150.778,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 54. Khuy Măng Sét Farlow Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.708 crt - VS

  38.926.452,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 55. Khuy Măng Sét Gadiel Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  39.833.794,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 56. Khuy Măng Sét Hwitloc Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  30.770.114,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 57. Khuy Măng Sét Jacolbie Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  36.574.017,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 58. Khuy Măng Sét Jurang Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.504 crt - VS

  43.227.131,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 59. Khuy Măng Sét Kelven Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  31.175.660,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 60. Khuy Măng Sét Kennard Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  39.588.845,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 61. Khuy Măng Sét Leonato Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.816 crt - VS

  50.993.065,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫
 62. Khuy Măng Sét Martinus Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Martinus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  35.260.048,00 ₫
  14.713.203  - 212.032.891  14.713.203 ₫ - 212.032.891 ₫
 63. Khuy Măng Sét Meldrick Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  30.881.775,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 64. Khuy Măng Sét Silvius Kim Cương Nhân Tạo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Silvius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.876 crt - VS

  50.793.806,00 ₫
  15.633.522  - 328.113.634  15.633.522 ₫ - 328.113.634 ₫

You’ve viewed 60 of 926 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng