Đang tải...
Tìm thấy 927 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Youthful Mind Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  37.551.383,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 2. Khuy măng sét Urban Line Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  35.908.111,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 3. Khuy măng sét Mysterious Vibe Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  29.026.268,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 4. Khuy măng sét Stylish Humour Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  33.149.588,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 5. Khuy măng sét Simply Wise Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  26.514.587,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 6. Khuy măng sét Alexander Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  36.400.443,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 7. Khuy măng sét Smooth Life Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  48.065.565,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 8. Khuy măng sét Contemporary Tale Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  25.614.815,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  3.34 crt - VS

  81.118.092,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 11. Khuy măng sét Jazzy Mood Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.24 crt - VS

  36.102.231,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 12. Khuy măng sét Fair&Noble Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.008 crt - VS

  28.633.429,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 13. Khuy măng sét Fearless Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.4 crt - VS

  33.272.873,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 14. Khuy măng sét Absolute Confidence Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.016 crt - VS

  38.069.669,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 15. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  2.56 crt - VS

  78.029.996,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 16. Khuy măng sét Inspiring Whisper Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  18.12 crt - VS

  102.936.190,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 17. Khuy măng sét Exciting Journey Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  9.96 crt - VS

  230.546.873,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 18. Khuy măng sét Smart&Classy Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.32 crt - VS

  54.173.356,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Adventurous Spirit Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.424 crt - VS

  38.968.359,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 21. Khuy măng sét Apollo Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  50.593.197,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 22. Khuy măng sét Oriental Attraction Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  27.510.337,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 23. Khuy măng sét Splendid Logic Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  19.591.648,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 24. Khuy măng sét Romantic Knight Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  25.294.975,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 25. Khuy măng sét VIP Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  33.057.394,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Adelhard Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  20.042.886,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 28. Khuy măng sét Archibaldo Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  25.854.088,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 29. Khuy măng sét Baldwin Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  26.242.871,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 30. Khuy măng sét Bartolomeo Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  24.877.533,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 31. Khuy măng sét Humberto Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - VS

  37.287.777,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 32. Khuy măng sét Parfaid Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  29.699.203,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 33. Khuy măng sét Primerio Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  30.598.974,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 34. Khuy măng sét Ramiro Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  23.232.370,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 35. Khuy măng sét Renzo Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  32.930.593,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 36. Khuy măng sét Reynard Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  31.665.290,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 37. Khuy măng sét Wilfredo Đá Moissanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  28.044.847,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 38. Khuy Măng Sét Aleser Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.372 crt - VS

  29.271.217,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 39. Khuy Măng Sét Andreis Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - VS

  40.061.441,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 40. Khuy Măng Sét Atanas Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  37.930.703,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 41. Khuy Măng Sét Brendis Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  27.199.149,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 42. Khuy Măng Sét Damarcus Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  39.891.923,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 43. Khuy Măng Sét Didacus Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  35.333.046,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Drefan Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.412 crt - VS

  42.823.208,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 46. Khuy Măng Sét Earvin Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  5.36 crt - VS

  62.201.542,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 47. Khuy Măng Sét Efisio Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.476 crt - VS

  25.320.389,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 48. Khuy Măng Sét Elston Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - VS

  38.997.560,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 49. Khuy Măng Sét Emidio Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.384 crt - VS

  27.306.482,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 50. Khuy Măng Sét Eoforwic Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  32.229.809,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 51. Khuy Măng Sét Farlow Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  32.437.718,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 52. Khuy Măng Sét Gadiel Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  34.561.698,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 53. Khuy Măng Sét Hwitloc Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  26.822.802,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 54. Khuy Măng Sét Jacolbie Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  29.977.137,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 55. Khuy Măng Sét Jurang Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  38.630.945,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 56. Khuy Măng Sét Kelven Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  29.418.295,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 57. Khuy Măng Sét Kennard Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.624 crt - VS

  33.884.167,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 58. Khuy Măng Sét Leonato Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.816 crt - VS

  43.503.984,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫
 59. Khuy Măng Sét Martinus Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  33.043.064,00 ₫
  14.713.203  - 212.032.891  14.713.203 ₫ - 212.032.891 ₫
 60. Khuy Măng Sét Meldrick Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  29.908.464,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 61. Khuy Măng Sét Silvius Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.876 crt - VS

  42.791.035,00 ₫
  15.633.522  - 328.113.634  15.633.522 ₫ - 328.113.634 ₫
 62. Khuy Măng Sét Tilian Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  31.920.784,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 63. Khuy Măng Sét Tinuyan Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tinuyan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.768 crt - VS

  33.362.364,00 ₫
  13.918.333  - 263.956.280  13.918.333 ₫ - 263.956.280 ₫
 64. Khuy Măng Sét Tomlin Đá Moissanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tomlin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  32.525.047,00 ₫
  14.129.217  - 227.227.342  14.129.217 ₫ - 227.227.342 ₫

You’ve viewed 60 of 927 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng