Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Litleo Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  33.359.932,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 2. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Sapphire Cam

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  81.297.344,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 3. Khuy măng sét Neomi Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  43.105.198,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 4. Khuy măng sét Aubert Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  32.328.492,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 5. Khuy măng sét Lamontte Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  33.138.232,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 6. Khuy măng sét Langolie Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.56 crt - AA

  38.504.414,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 7. Khuy măng sét Taliesin Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  40.026.023,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 8. Khuy măng sét Cataphote Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  27.624.160,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Ahnjong Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  23.185.866,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 11. Khuy măng sét Biro Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  27.588.743,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 12. Khuy măng sét Dewott Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.164 crt - AA

  57.434.485,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 13. Khuy măng sét Doxey Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  39.659.951,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 14. Khuy măng sét Yeong Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  59.244.031,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 15. Khuy măng sét Zaur Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  30.280.487,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 16. Khuy măng sét Zuzana Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AA

  46.051.623,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 17. Khuy măng sét Gonzalo Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  2.5 crt - AA

  60.285.743,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 18. Khuy măng sét Registeel Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.392 crt - AA

  88.523.631,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 19. Khuy măng sét Anubis Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Anubis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  24.719.911,00 ₫
  10.174.334  - 154.161.495  10.174.334 ₫ - 154.161.495 ₫
 20. Khuy măng sét Fox Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  8.64 crt - AA

  178.828.421,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 21. Khuy măng sét Harold Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  41.860.172,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 22. Khuy măng sét Morgen Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  29.808.971,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 23. Khuy măng sét Nour Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.274 crt - AA

  32.763.237,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 24. Khuy măng sét Sekhet Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  54.852.239,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Atreus Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Atreus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  20.823.967,00 ₫
  9.572.504  - 131.856.472  9.572.504 ₫ - 131.856.472 ₫
 27. Khuy măng sét Ludicolo Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  31.093.201,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 28. Khuy măng sét Lurantis Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.276 crt - AA

  65.525.665,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 29. Khuy măng sét Nefertiti Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.4 crt - AA

  90.472.684,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 30. Khuy măng sét Palash Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Palash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  32.795.140,00 ₫
  13.626.340  - 200.393.722  13.626.340 ₫ - 200.393.722 ₫
 31. Khuy măng sét Renna Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  28.711.023,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 32. Khuy măng sét Wob Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.592 crt - AAA

  31.937.816,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 33. Khuy măng sét Carafonage Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.84 crt - AA

  35.443.625,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 34. Khuy măng sét Catechisme Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  42.644.768,00 ₫
  15.155.519  - 237.095.626  15.155.519 ₫ - 237.095.626 ₫
 35. Khuy măng sét Lunala Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  4.9 crt - AA

  269.247.845,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 36. Khuy măng sét Sauly Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Sauly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.2 crt - AAA

  42.174.606,00 ₫
  17.577.979  - 316.650.206  17.577.979 ₫ - 316.650.206 ₫
 37. Khuy măng sét Aisan Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.948 crt - AA

  31.217.567,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 38. Khuy măng sét Azumarill Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  60.461.750,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 39. Khuy măng sét Azurill Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  62.998.304,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 40. Khuy măng sét Boltund Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.9 crt - AA

  116.538.739,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 41. Khuy măng sét Borghild Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Borghild

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  20.894.803,00 ₫
  9.606.570  - 132.262.020  9.606.570 ₫ - 132.262.020 ₫
 42. Khuy măng sét Cullison Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Cullison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  25.676.189,00 ₫
  10.583.124  - 159.636.367  10.583.124 ₫ - 159.636.367 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Gamal Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.964 crt - AA

  48.822.313,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 45. Khuy măng sét Gligar Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  44.583.006,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 46. Khuy măng sét Hadjer Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Hadjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  35.653.699,00 ₫
  15.517.536  - 271.404.807  15.517.536 ₫ - 271.404.807 ₫
 47. Khuy măng sét Larvitar Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  40.474.557,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 48. Khuy măng sét Baws Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  22.087.918,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 49. Khuy măng sét Broth Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  26.207.454,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 50. Khuy măng sét Buoya Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  20.387.870,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 51. Khuy măng sét Chunky Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Chunky

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  29.324.209,00 ₫
  14.094.070  - 180.521.977  14.094.070 ₫ - 180.521.977 ₫
 52. Khuy măng sét Ignace Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.72 crt - AA

  37.390.245,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 53. Khuy măng sét Sawsbuck Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Sawsbuck

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  50.999.824,00 ₫
  19.114.728  - 304.619.010  19.114.728 ₫ - 304.619.010 ₫
 54. Khuy măng sét Fenurimas Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Fenurimas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  25.994.947,00 ₫
  12.059.311  - 161.461.320  12.059.311 ₫ - 161.461.320 ₫
 55. Khuy măng sét Annabels Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Annabels

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  28.074.586,00 ₫
  14.004.850  - 185.848.148  14.004.850 ₫ - 185.848.148 ₫
 56. Khuy măng sét Apace Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Apace

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  26.667.072,00 ₫
  10.810.230  - 172.627.353  10.810.230 ₫ - 172.627.353 ₫
 57. Khuy măng sét Artsel Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.47 crt - AA

  42.681.536,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 58. Khuy măng sét Azrutin Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  45.220.526,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 59. Khuy măng sét Crisp Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  20.717.715,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 60. Khuy măng sét Darjobina Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Darjobina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  31.462.246,00 ₫
  9.708.767  - 367.181.218  9.708.767 ₫ - 367.181.218 ₫
 61. Khuy măng sét Doroyt Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  2.044 crt - AA

  41.770.682,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 62. Khuy măng sét Polfan Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  30.911.786,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 63. Khuy măng sét Scurf Đá Sapphire Cam

  Khuy măng sét GLAMIRA Scurf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  28.154.614,00 ₫
  11.446.126  - 181.143.813  11.446.126 ₫ - 181.143.813 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng