Đang tải...
Tìm thấy 1160 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Fearless Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  255.128.895,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 2. Khuy Măng Sét Savion Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Savion

  Palladium 950
  162.421.117,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 3. Khuy măng sét Youthful Mind Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  220.238.436,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 4. Khuy măng sét Urban Line Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  206.260.622,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 5. Khuy măng sét Mysterious Vibe Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  168.220.423,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 6. Khuy măng sét Stylish Humour Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  172.073.107,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 7. Khuy măng sét Simply Wise Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  149.943.816,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 8. Khuy măng sét Alexander Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  211.194.759,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Smooth Life Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  275.514.340,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 11. Khuy măng sét Contemporary Tale Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Palladium 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  144.212.104,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 12. Khuy măng sét Sultan's Power Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Palladium 950 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  238.366.335,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 13. Khuy măng sét Jazzy Mood Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  162.677.957,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 14. Khuy măng sét Fair&Noble Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  166.016.954,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 15. Khuy măng sét Absolute Confidence Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Palladium 950 & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  239.069.278,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 16. Khuy măng sét Hidden Charisma Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  363.788.154,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 17. Khuy măng sét Inspiring Whisper Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Swarovski

  18.12 crt - SI

  7.337.892.773,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 18. Khuy măng sét Exciting Journey Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Palladium 950 & Kim Cương

  9.96 crt - SI

  10.276.775.498,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Smart&Classy Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Palladium 950 & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  402.788.146,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 21. Khuy măng sét Adventurous Spirit Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  200.975.007,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 22. Khuy măng sét Apollo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Palladium 950 & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.394.104.457,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 23. Khuy măng sét Oriental Attraction Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  168.152.831,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 24. Khuy măng sét Splendid Logic Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  112.958.036,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 25. Khuy măng sét Romantic Knight Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  141.792.349,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét VIP Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  181.414.182,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 28. Khuy măng sét Adelhard Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  115.188.541,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 29. Khuy măng sét Alcander Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Alcander

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  115.986.112,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 30. Khuy măng sét Algonquin Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  122.677.620,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 31. Khuy măng sét Archibaldo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  147.875.537,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 32. Khuy măng sét Baldwin Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  149.984.374,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 33. Khuy măng sét Bartolomeo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  145.496.330,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 34. Khuy măng sét Black Magic Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  97.736.550,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 35. Khuy măng sét Bradley Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Bradley

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  219.400.305,00 ₫
  21.940.030  - 219.400.305  21.940.030 ₫ - 219.400.305 ₫
 36. Khuy măng sét Corrado Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  115.986.112,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 37. Khuy măng sét Dark Style Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Dark Style

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  103.008.645,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 38. Khuy măng sét Deep Black Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Deep Black

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  118.419.390,00 ₫
  11.841.939  - 118.419.390  11.841.939 ₫ - 118.419.390 ₫
 39. Khuy măng sét Edgardo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  103.008.645,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 40. Khuy măng sét Flavio Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  107.672.422,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 41. Khuy măng sét Glossy Energy Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Glossy Energy

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  159.379.522,00 ₫
  15.937.952  - 159.379.522  15.937.952 ₫ - 159.379.522 ₫
 42. Khuy măng sét Humberto Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Palladium 950 & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  206.490.430,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 43. Khuy măng sét Lawrence Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lawrence

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  128.760.810,00 ₫
  12.876.081  - 128.760.810  12.876.081 ₫ - 128.760.810 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Niquel Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Niquel

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  130.991.310,00 ₫
  13.099.131  - 130.991.310  13.099.131 ₫ - 130.991.310 ₫
 46. Khuy măng sét Octagonal Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Octagonal

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  130.788.540,00 ₫
  13.078.854  - 130.788.540  13.078.854 ₫ - 130.788.540 ₫
 47. Khuy măng sét Oswald Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Oswald

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  143.766.007,00 ₫
  14.376.600  - 143.766.007  14.376.600 ₫ - 143.766.007 ₫
 48. Khuy măng sét Pitch-black Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Pitch-black

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  142.143.825,00 ₫
  14.214.382  - 142.143.825  14.214.382 ₫ - 142.143.825 ₫
 49. Khuy măng sét Parfaid Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  169.234.284,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 50. Khuy măng sét Primerio Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  176.209.671,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 51. Khuy măng sét Ramiro Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Palladium 950 & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  128.666.182,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 52. Khuy măng sét Renzo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - VS

  193.972.583,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 53. Khuy măng sét Reynard Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  181.292.516,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 54. Khuy măng sét Rickey Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickey

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  114.972.247,00 ₫
  11.497.224  - 114.972.247  11.497.224 ₫ - 114.972.247 ₫
 55. Khuy măng sét Roldan Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Roldan

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  126.733.080,00 ₫
  12.673.308  - 126.733.080  12.673.308 ₫ - 126.733.080 ₫
 56. Khuy măng sét Rudy Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Rudy

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  179.656.815,00 ₫
  17.965.681  - 179.656.815  17.965.681 ₫ - 179.656.815 ₫
 57. Khuy măng sét Ubaldo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ubaldo

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  105.644.692,00 ₫
  10.564.469  - 105.644.692  10.564.469 ₫ - 105.644.692 ₫
 58. Khuy măng sét Well Buckle Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Well Buckle

  Palladium 950 & Đá Onyx Đen
  143.968.777,00 ₫
  14.396.877  - 143.968.777  14.396.877 ₫ - 143.968.777 ₫
 59. Khuy măng sét Wilfredo Palladium trắng

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Palladium 950 & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  161.731.687,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 60. Khuy Măng Sét Aleser Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  161.055.778,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 61. Khuy Măng Sét Andreis Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Palladium 950 & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  224.266.859,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 62. Khuy Măng Sét Atanas Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  228.065.471,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 63. Khuy Măng Sét Brendis Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  151.538.970,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 64. Khuy Măng Sét Damarcus Palladium trắng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Palladium 950 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  228.660.269,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫

You’ve viewed 60 of 1160 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng