Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Fulbert Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Fulbert

  Vàng Trắng 14K
  32.655.093,00 ₫
  24.927.552  - 186.956.640  24.927.552 ₫ - 186.956.640 ₫
 2. Khuy Măng Sét Giffard Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.275.661,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 3. Khuy Măng Sét Ravinger Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  29.623.772,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 4. Khuy Măng Sét Radburt Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  28.397.942,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 5. Khuy Măng Sét Giordani Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  39.706.723,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 6. Khuy Măng Sét Randolph Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Randolph

  Vàng 14K
  39.667.791,00 ₫
  30.280.757  - 227.105.677  30.280.757 ₫ - 227.105.677 ₫
 7. Khuy Măng Sét Jarrell Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jarrell

  Vàng Trắng 14K
  35.240.582,00 ₫
  26.901.208  - 201.759.060  26.901.208 ₫ - 201.759.060 ₫
 8. Khuy Măng Sét Joseluis Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Joseluis

  Vàng 14K
  30.848.791,00 ₫
  23.548.696  - 176.615.220  23.548.696 ₫ - 176.615.220 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Harding Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  41.799.881,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 11. Khuy Măng Sét Pierrel Personalized

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Pierrel

  Vàng Trắng 14K
  37.436.479,00 ₫
  28.577.465  - 214.330.987  28.577.465 ₫ - 214.330.987 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - A Personalized

  Khuy măng sét GLAMIRA Meeko - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  28.622.885,00 ₫
  11.022.195  - 165.895.290  11.022.195 ₫ - 165.895.290 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - M Personalized

  Khuy măng sét GLAMIRA Meeko - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  29.337.997,00 ₫
  10.946.493  - 170.504.994  10.946.493 ₫ - 170.504.994 ₫
 14. Chữ viết tắt
  Khuy măng sét Meeko - R Personalized

  Khuy măng sét GLAMIRA Meeko - R

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  28.839.176,00 ₫
  11.022.195  - 167.301.182  11.022.195 ₫ - 167.301.182 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng