Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Rhodolite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  48.339.984,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Langolie Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  29.203.896,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 3. Khuy măng sét Dewott Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  32.939.514,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 4. Khuy măng sét Harold Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1 crt - AAA

  37.750.640,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 5. Khuy măng sét Sekhet Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.7 crt - AAA

  29.762.468,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 6. Khuy măng sét Aisan Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  28.054.309,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 7. Khuy măng sét Azumarill Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  35.371.979,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 8. Khuy măng sét Azurill Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.7 crt - AAA

  37.908.533,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Boltund Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  65.142.559,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 11. Khuy măng sét Litleo Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1 crt - AAA

  29.250.400,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 12. Khuy măng sét Artsel Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  27.081.539,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 13. Khuy măng sét Calinae Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  42.409.010,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 14. Khuy măng sét Doroyt Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  33.443.474,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 15. Khuy măng sét Tantri Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  61.495.080,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 16. Khuy măng sét Voyta Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  30.462.170,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 17. Khuy măng sét Kunye Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  47.407.769,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 18. Khuy măng sét Mesura Đá Rhodolite

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Rhodolite

  4.8 crt - AAA

  66.371.364,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng