Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  55.755.866,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 2. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  33.610.876,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 3. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  37.706.705,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 4. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1 crt - AAA

  44.522.618,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 5. Khuy măng sét Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.7 crt - AAA

  34.010.214,00 ₫
  11.946.169  - 2.563.770.866  11.946.169 ₫ - 2.563.770.866 ₫
 6. Khuy măng sét Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  32.555.786,00 ₫
  14.281.912  - 624.888.539  14.281.912 ₫ - 624.888.539 ₫
 7. Khuy măng sét Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  39.919.337,00 ₫
  14.330.592  - 2.625.963.966  14.330.592 ₫ - 2.625.963.966 ₫
 8. Khuy măng sét Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.7 crt - AAA

  43.872.243,00 ₫
  14.834.646  - 2.620.232.861  14.834.646 ₫ - 2.620.232.861 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  76.199.636,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 11. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1 crt - AAA

  34.215.686,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 12. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  31.240.888,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 13. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  47.211.566,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 14. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  38.234.250,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 15. Khuy măng sét Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  72.121.920,00 ₫
  30.758.344  - 2.798.533.903  30.758.344 ₫ - 2.798.533.903 ₫
 16. Khuy măng sét Voyta

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  35.595.395,00 ₫
  13.328.992  - 3.070.839.211  13.328.992 ₫ - 3.070.839.211 ₫
 17. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  54.186.817,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 18. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Rhodolite

  4.8 crt - AAA

  74.816.530,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 19. Khuy măng sét Loxion Đá Rhodolite
  Mới

  Khuy măng sét Loxion

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  72.670.692,00 ₫
  23.446.586  - 3.283.102.359  23.446.586 ₫ - 3.283.102.359 ₫
 20. Khuy măng sét Jezerna Đá Rhodolite
  Mới

  Khuy măng sét Jezerna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.7 crt - AAA

  71.938.242,00 ₫
  21.561.690  - 2.780.916.063  21.561.690 ₫ - 2.780.916.063 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng