Đang tải...
Tìm thấy 103 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Mirandus Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  51.063.359,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 2. Khuy măng sét Stairs Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Stairs

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.238 crt - VS

  18.132.224,00 ₫
  9.197.779  - 109.524.411  9.197.779 ₫ - 109.524.411 ₫
 3. Khuy măng sét Liossey Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  28.519.065,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 4. Khuy măng sét Blissey Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Blissey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  28.439.577,00 ₫
  11.960.898  - 170.897.020  11.960.898 ₫ - 170.897.020 ₫
 5. Khuy măng sét Undamilas Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  23.187.488,00 ₫
  10.969.204  - 137.507.078  10.969.204 ₫ - 137.507.078 ₫
 6. Khuy măng sét Senatia Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Senatia

  Vàng 14K
  16.079.622,00 ₫
  7.978.438  - 92.058.907  7.978.438 ₫ - 92.058.907 ₫
 7. Khuy măng sét Guess Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  28.545.020,00 ₫
  11.809.495  - 171.518.857  11.809.495 ₫ - 171.518.857 ₫
 8. Khuy măng sét Underna Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Underna

  Vàng 14K
  16.044.205,00 ₫
  7.960.865  - 91.856.137  7.960.865 ₫ - 91.856.137 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Renna Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  29.765.443,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 11. Khuy măng sét Field Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Field

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  19.620.577,00 ₫
  9.214.812  - 115.053.357  9.214.812 ₫ - 115.053.357 ₫
 12. Khuy măng sét Weimar Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Weimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  24.761.006,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 13. Khuy măng sét Acide Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Acide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.468 crt - AAA

  24.464.957,00 ₫
  10.543.380  - 166.287.314  10.543.380 ₫ - 166.287.314 ₫
 14. Khuy măng sét Luxio Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Luxio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.790.544,00 ₫
  13.935.907  - 176.858.543  13.935.907 ₫ - 176.858.543 ₫
 15. Khuy Măng Sét Abboudi Symbols

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abboudi

  Vàng 14K
  20.223.490,00 ₫
  9.262.667  - 115.783.342  9.262.667 ₫ - 115.783.342 ₫
 16. Khuy măng sét Lourens Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Lourens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  19.194.754,00 ₫
  9.765.543  - 111.552.143  9.765.543 ₫ - 111.552.143 ₫
 17. Khuy măng sét Metth Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  32.188.715,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 18. Khuy măng sét Moby Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Moby

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  32.774.593,00 ₫
  12.942.860  - 170.869.988  12.942.860 ₫ - 170.869.988 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Scrafty Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Scrafty

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  27.793.679,00 ₫
  11.673.231  - 160.555.603  11.673.231 ₫ - 160.555.603 ₫
 21. Khuy măng sét Aera Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Aera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  32.022.711,00 ₫
  12.825.793  - 183.509.500  12.825.793 ₫ - 183.509.500 ₫
 22. Khuy Măng Sét Harlowe Symbols

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harlowe

  Vàng 14K
  38.180.249,00 ₫
  15.155.519  - 218.589.217  15.155.519 ₫ - 218.589.217 ₫
 23. Khuy măng sét Appointer Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Appointer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.315.219,00 ₫
  8.242.043  - 112.403.792  8.242.043 ₫ - 112.403.792 ₫
 24. Khuy măng sét Syst Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Syst

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  24.995.953,00 ₫
  11.292.830  - 144.279.698  11.292.830 ₫ - 144.279.698 ₫
 25. Khuy măng sét Verni Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Verni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.352 crt - AAA

  24.188.105,00 ₫
  10.807.797  - 155.634.981  10.807.797 ₫ - 155.634.981 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Unhazy Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Unhazy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  18.170.346,00 ₫
  8.734.105  - 107.699.461  8.734.105 ₫ - 107.699.461 ₫
 28. Khuy măng sét Jorma Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Jorma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  31.002.358,00 ₫
  10.526.618  - 156.608.293  10.526.618 ₫ - 156.608.293 ₫
 29. Khuy măng sét Jurre Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Jurre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  34.513.574,00 ₫
  11.879.790  - 175.033.592  11.879.790 ₫ - 175.033.592 ₫
 30. Khuy măng sét Consentire Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Consentire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  33.864.701,00 ₫
  11.748.933  - 198.879.688  11.748.933 ₫ - 198.879.688 ₫
 31. Khuy măng sét Loudred Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Loudred

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  39.638.592,00 ₫
  15.927.678  - 266.741.030  15.927.678 ₫ - 266.741.030 ₫
 32. Khuy măng sét Vinicio Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Vinicio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  39.395.535,00 ₫
  12.705.751  - 201.326.480  12.705.751 ₫ - 201.326.480 ₫
 33. Khuy măng sét Wiebke Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Wiebke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.65 crt - AAA

  20.269.721,00 ₫
  9.689.842  - 160.758.379  9.689.842 ₫ - 160.758.379 ₫
 34. Khuy măng sét Wonser Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Wonser

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  20.367.323,00 ₫
  9.542.494  - 129.247.464  9.542.494 ₫ - 129.247.464 ₫
 35. Khuy măng sét Invoice Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Invoice

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  23.733.624,00 ₫
  11.309.862  - 139.994.427  11.309.862 ₫ - 139.994.427 ₫
 36. Khuy măng sét Pansage Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Pansage

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  33.325.324,00 ₫
  10.747.776  - 167.314.700  10.747.776 ₫ - 167.314.700 ₫
 37. Khuy măng sét Calyrex Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Calyrex

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.608 crt - AAA

  27.433.013,00 ₫
  9.947.228  - 186.645.718  9.947.228 ₫ - 186.645.718 ₫
 38. Khuy măng sét Arnaud Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Arnaud

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.544 crt - VS

  44.999.638,00 ₫
  22.263.926  - 293.358.356  22.263.926 ₫ - 293.358.356 ₫
 39. Khuy măng sét Edwige Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Edwige

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  39.522.607,00 ₫
  15.693.273  - 231.688.350  15.693.273 ₫ - 231.688.350 ₫
 40. Khuy măng sét Dayshanay Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Dayshanay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.408 crt - AAA

  25.559.931,00 ₫
  11.395.027  - 183.455.426  11.395.027 ₫ - 183.455.426 ₫
 41. Khuy Măng Sét Abdrew Symbols

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abdrew

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.049.628,00 ₫
  14.004.850  - 176.169.120  14.004.850 ₫ - 176.169.120 ₫
 42. Khuy Măng Sét Andreis Symbols

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.845.497,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 43. Khuy Măng Sét Acheron Symbols

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Acheron

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  31.028.852,00 ₫
  13.917.251  - 191.458.194  13.917.251 ₫ - 191.458.194 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Blipbug Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Blipbug

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  22.477.243,00 ₫
  10.679.644  - 131.004.830  10.679.644 ₫ - 131.004.830 ₫
 46. Khuy măng sét Elvire Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Elvire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  31.335.716,00 ₫
  12.748.198  - 202.367.384  12.748.198 ₫ - 202.367.384 ₫
 47. Khuy măng sét Hitmonlee Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmonlee

  Vàng Trắng 14K
  26.138.241,00 ₫
  12.969.356  - 149.646.420  12.969.356 ₫ - 149.646.420 ₫
 48. Khuy măng sét Lucario Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Lucario

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  29.509.138,00 ₫
  13.047.221  - 208.747.970  13.047.221 ₫ - 208.747.970 ₫
 49. Khuy măng sét Lunatone Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunatone

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  24.643.669,00 ₫
  11.071.402  - 168.355.605  11.071.402 ₫ - 168.355.605 ₫
 50. Khuy măng sét Cari Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Cari

  Vàng 14K
  19.408.884,00 ₫
  9.334.043  - 111.119.565  9.334.043 ₫ - 111.119.565 ₫
 51. Khuy măng sét Sabot Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Sabot

  Vàng 14K
  20.896.425,00 ₫
  10.049.426  - 119.636.025  10.049.426 ₫ - 119.636.025 ₫
 52. Khuy măng sét Unlys Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Unlys

  Vàng 14K
  15.017.091,00 ₫
  7.451.228  - 85.975.717  7.451.228 ₫ - 85.975.717 ₫
 53. Khuy măng sét Jameson Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Jameson

  Vàng Trắng 14K
  48.628.462,00 ₫
  21.530.159  - 278.407.230  21.530.159 ₫ - 278.407.230 ₫
 54. Khuy măng sét Fawella Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Fawella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  30.441.081,00 ₫
  14.111.643  - 207.815.211  14.111.643 ₫ - 207.815.211 ₫
 55. Khuy măng sét Llosa Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Llosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  25.398.524,00 ₫
  12.538.396  - 166.408.981  12.538.396 ₫ - 166.408.981 ₫
 56. Khuy măng sét Alheri Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Alheri

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.704 crt - VS

  29.816.811,00 ₫
  13.426.271  - 216.777.777  13.426.271 ₫ - 216.777.777 ₫
 57. Khuy măng sét Aristide Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Aristide

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.408 crt - VS

  52.357.051,00 ₫
  21.711.303  - 333.061.294  21.711.303 ₫ - 333.061.294 ₫
 58. Khuy măng sét Doxey Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  39.200.332,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 59. Khuy măng sét Japik Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Japik

  Vàng Trắng 14K
  14.946.256,00 ₫
  7.416.081  - 85.570.170  7.416.081 ₫ - 85.570.170 ₫
 60. Khuy măng sét Antigone Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Antigone

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  28.024.840,00 ₫
  13.637.155  - 170.707.769  13.637.155 ₫ - 170.707.769 ₫
 61. Khuy măng sét Bronzor Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Bronzor

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  34.217.255,00 ₫
  13.496.566  - 200.015.217  13.496.566 ₫ - 200.015.217 ₫
 62. Khuy măng sét Bruxish Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Bruxish

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  31.485.769,00 ₫
  12.823.900  - 202.570.157  12.823.900 ₫ - 202.570.157 ₫
 63. Khuy măng sét Carracosta Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Carracosta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  27.062.886,00 ₫
  11.476.407  - 159.055.085  11.476.407 ₫ - 159.055.085 ₫
 64. Khuy măng sét Famke Symbols

  Khuy măng sét GLAMIRA Famke

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  23.118.816,00 ₫
  10.719.928  - 155.324.062  10.719.928 ₫ - 155.324.062 ₫

You’ve viewed 60 of 103 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng