Đang tải...
Tìm thấy 1017 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Cicatrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.52 crt - AAA

  32.507.675,00 ₫
  14.816.816  - 220.541.404  14.816.816 ₫ - 220.541.404 ₫
 2. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  42.396.023,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 3. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.008 crt - AAA

  31.805.508,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 4. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  32.015.790,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 5. Khuy măng sét Taken

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  25.334.313,00 ₫
  11.857.018  - 153.834.172  11.857.018 ₫ - 153.834.172 ₫
 6. Khuy măng sét Volbety

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  25.188.842,00 ₫
  11.963.999  - 148.032.317  11.963.999 ₫ - 148.032.317 ₫
 7. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  42.689.513,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 8. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.576 crt - AAA

  37.864.913,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  29.155.898,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 11. Khuy Măng Sét Manorath

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.516 crt - AAA

  43.306.492,00 ₫
  19.424.624  - 298.258.018  19.424.624 ₫ - 298.258.018 ₫
 12. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  36.651.051,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 13. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  44.217.241,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 14. Khuy Măng Sét Abundio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  37.296.897,00 ₫
  17.424.256  - 224.758.365  17.424.256 ₫ - 224.758.365 ₫
 15. Khuy Măng Sét Adelbert

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  60.493.580,00 ₫
  30.696.080  - 393.578.319  30.696.080 ₫ - 393.578.319 ₫
 16. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.296 crt - AAA

  40.486.221,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 17. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAA

  103.132.717,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 18. Khuy Măng Sét Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.384 crt - AAA

  32.324.280,00 ₫
  14.674.175  - 221.786.681  14.674.175 ₫ - 221.786.681 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  41.025.936,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 21. Khuy Măng Sét Deaglan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  40.205.468,00 ₫
  17.999.914  - 248.545.985  17.999.914 ₫ - 248.545.985 ₫
 22. Khuy măng sét Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.016 crt - AAA

  42.815.172,00 ₫
  20.186.224  - 323.333.366  20.186.224 ₫ - 323.333.366 ₫
 23. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.56 crt - AAA

  40.659.427,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 24. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  35.591.433,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 25. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  54.397.382,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.725.796,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 28. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.444.773,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 29. Khuy măng sét Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.32 crt - AAA

  47.861.658,00 ₫
  26.082.895  - 451.356.350  26.082.895 ₫ - 451.356.350 ₫
 30. Khuy Măng Sét Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  29.571.933,00 ₫
  15.242.191  - 213.961.241  15.242.191 ₫ - 213.961.241 ₫
 31. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  37.944.724,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 32. Khuy Măng Sét Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  39.471.604,00 ₫
  17.350.672  - 235.852.651  17.350.672 ₫ - 235.852.651 ₫
 33. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  42.784.040,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 34. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.54 crt - AAA

  33.051.918,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 35. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  36.533.882,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 36. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  30.695.230,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 37. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  57.852.178,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 38. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  29.991.365,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 39. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  47.247.793,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 40. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2.24 crt - AAA

  34.498.136,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 41. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  37.497.555,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 42. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  45.763.932,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 43. Khuy măng sét Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  9.96 crt - AAA

  76.455.203,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.424 crt - AAA

  43.264.039,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 46. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  29.173.444,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 47. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  30.750.984,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 48. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  23.075.550,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 49. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  29.920.045,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 50. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  23.425.925,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 51. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  31.078.152,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 52. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  28.724.862,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 53. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  43.429.038,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 54. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  34.633.702,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 55. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  33.757.479,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 56. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  35.037.852,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 57. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  37.892.932,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 58. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  32.337.015,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 59. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.372 crt - AAA

  34.492.193,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 60. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  46.995.058,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 61. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.14 crt - AAA

  44.093.562,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 62. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  47.202.227,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 63. Khuy Măng Sét Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  42.170.459,00 ₫
  19.844.905  - 259.795.933  19.844.905 ₫ - 259.795.933 ₫
 64. Khuy Măng Sét Drefan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  50.635.513,00 ₫
  22.465.930  - 331.427.667  22.465.930 ₫ - 331.427.667 ₫

You’ve viewed 60 of 1017 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng