Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  52.699.277,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 2. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  33.158.048,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 3. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  36.857.653,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 4. Khuy măng sét Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  38.010.101,00 ₫
  12.885.221  - 2.594.124.491  12.885.221 ₫ - 2.594.124.491 ₫
 5. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  43.046.963,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 6. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.5 crt - AAA

  48.242.600,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 7. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  48.632.032,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 8. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  43.843.376,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  32.708.334,00 ₫
  11.946.169  - 2.563.770.866  11.946.169 ₫ - 2.563.770.866 ₫
 11. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  30.792.872,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 12. Khuy măng sét Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  44.696.955,00 ₫
  14.739.552  - 2.671.940.158  14.739.552 ₫ - 2.671.940.158 ₫
 13. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.4 crt - AAA

  42.689.513,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 14. Khuy măng sét Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  4.9 crt - AAA

  93.522.291,00 ₫
  16.435.393  - 17.170.998.804  16.435.393 ₫ - 17.170.998.804 ₫
 15. Khuy măng sét Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  32.329.372,00 ₫
  14.281.912  - 624.888.539  14.281.912 ₫ - 624.888.539 ₫
 16. Khuy măng sét Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  38.617.457,00 ₫
  14.330.592  - 2.625.963.966  14.330.592 ₫ - 2.625.963.966 ₫
 17. Khuy măng sét Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  42.570.363,00 ₫
  14.834.646  - 2.620.232.861  14.834.646 ₫ - 2.620.232.861 ₫
 18. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  75.350.584,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 19. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  33.536.444,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 20. Khuy măng sét Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.72 crt - AAA

  35.670.678,00 ₫
  16.528.506  - 2.602.869.734  16.528.506 ₫ - 2.602.869.734 ₫
 21. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  55.878.978,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 22. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  30.788.060,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 23. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  42.400.268,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 24. Khuy măng sét Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  15.64 crt - AAA

  158.348.588,00 ₫
  34.419.176  - 519.577.724  34.419.176 ₫ - 519.577.724 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  37.498.404,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 27. Khuy măng sét Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  70.820.040,00 ₫
  30.758.344  - 2.798.533.903  30.758.344 ₫ - 2.798.533.903 ₫
 28. Khuy măng sét Voyta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  34.972.756,00 ₫
  13.328.992  - 3.070.839.211  13.328.992 ₫ - 3.070.839.211 ₫
 29. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  53.450.971,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 30. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Xanh

  4.8 crt - AAA

  65.193.935,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 31. Khuy măng sét Loxion Đá Thạch Anh Xanh
  Mới

  Khuy măng sét Loxion

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  72.048.053,00 ₫
  23.446.586  - 3.283.102.359  23.446.586 ₫ - 3.283.102.359 ₫
 32. Khuy măng sét Jezerna Đá Thạch Anh Xanh
  Mới

  Khuy măng sét Jezerna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  70.636.362,00 ₫
  21.561.690  - 2.780.916.063  21.561.690 ₫ - 2.780.916.063 ₫
 33. Khuy măng sét Ryaness Đá Thạch Anh Xanh
  Mới

  Khuy măng sét Ryaness

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  45.595.537,00 ₫
  16.998.032  - 2.684.095.767  16.998.032 ₫ - 2.684.095.767 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng