Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  3.256 crt - AAA

  62.209.652,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Langolie Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.56 crt - AAA

  27.527.640,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 3. Khuy măng sét Dewott Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  2.164 crt - AAA

  51.324.261,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 4. Khuy măng sét Yeong Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  32.910.586,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 5. Khuy măng sét Zuzana Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAA

  35.669.649,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 6. Khuy măng sét Gonzalo Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  2.5 crt - AAA

  41.198.051,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 7. Khuy măng sét Registeel Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  2.392 crt - AAA

  72.139.578,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 8. Khuy măng sét Harold Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  37.101.767,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Sekhet Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  28.518.794,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 11. Khuy măng sét Ludicolo Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  26.334.796,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 12. Khuy măng sét Lurantis Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.276 crt - AAA

  36.948.200,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 13. Khuy măng sét Nefertiti Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.4 crt - AAA

  37.805.795,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 14. Khuy măng sét Lunala Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  4.9 crt - AAA

  84.913.732,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 15. Khuy măng sét Aisan Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  26.107.689,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 16. Khuy măng sét Azumarill Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAA

  32.343.904,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 17. Khuy măng sét Azurill Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  36.664.859,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 18. Khuy măng sét Boltund Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  2.9 crt - AAA

  110.428.515,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 19. Khuy măng sét Litleo Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1 crt - AAA

  28.601.527,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 20. Khuy măng sét Ignace Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.72 crt - AAA

  30.144.492,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 21. Khuy măng sét Sigilyph Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  6.58 crt - AAA

  48.250.494,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 22. Khuy măng sét Artsel Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.47 crt - AAA

  32.948.435,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 23. Khuy măng sét Calinae Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  3.136 crt - AAA

  34.946.967,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 24. Khuy măng sét Considerare Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  15.64 crt - AAA

  142.697.798,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Doroyt Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  31.010.199,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 27. Khuy măng sét Tantri Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAA

  59.332.169,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 28. Khuy măng sét Voyta Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  29.867.370,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 29. Khuy măng sét Kunye Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AAA

  51.517.301,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 30. Khuy măng sét Mesura Đá Thạch Anh Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Xanh

  4.8 crt - AAA

  57.178.991,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng