Đang tải...
Tìm thấy 1140 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Xoana Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  23.551.128,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 2. Khuy măng sét Zuzana Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.96 crt - VS

  50.269.301,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 3. Khuy măng sét Kunye Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AAA

  68.928.737,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 4. Khuy măng sét Piquet Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Piquet

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  29.495.619,00 ₫
  12.195.574  - 191.579.858  12.195.574 ₫ - 191.579.858 ₫
 5. Khuy măng sét Latias Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  20.765.568,00 ₫
  10.665.855  - 143.968.776  10.665.855 ₫ - 143.968.776 ₫
 6. Khuy măng sét Ahnjong Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  23.131.793,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 7. Khuy măng sét Escavalier Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Escavalier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.72 crt - AAA

  44.847.153,00 ₫
  16.154.784  - 279.623.871  16.154.784 ₫ - 279.623.871 ₫
 8. Khuy măng sét Chook Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Chook

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.544 crt - AAA

  32.242.246,00 ₫
  14.146.791  - 211.032.544  14.146.791 ₫ - 211.032.544 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Primerio Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - VS

  47.848.192,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 11. Khuy măng sét Flavio Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  18.806.783,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 12. Khuy măng sét Breed Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Breed

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  17.132.959,00 ₫
  8.259.616  - 97.736.547  8.259.616 ₫ - 97.736.547 ₫
 13. Khuy măng sét Miroslav Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Miroslav

  Vàng Hồng 14K
  20.365.160,00 ₫
  10.104.850  - 116.594.430  10.104.850 ₫ - 116.594.430 ₫
 14. Khuy măng sét Vaast Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Vaast

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.504 crt - AAA

  26.417.527,00 ₫
  11.967.658  - 190.322.672  11.967.658 ₫ - 190.322.672 ₫
 15. Khuy măng sét VIP Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  35.815.106,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 16. Khuy măng sét Fair&Noble Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  49.370.340,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 17. Khuy măng sét Fox Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  8.64 crt - AA

  261.019.049,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 18. Khuy măng sét Tatanka Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tatanka

  Vàng Hồng 14K
  22.596.474,00 ₫
  10.867.006  - 129.369.127  10.867.006 ₫ - 129.369.127 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Wonser Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Wonser

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  19.231.795,00 ₫
  9.542.494  - 129.247.464  9.542.494 ₫ - 129.247.464 ₫
 21. Khuy măng sét Corrado Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  20.258.907,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 22. Khuy măng sét Hitmontop Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Hitmontop

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  20.545.492,00 ₫
  10.068.351  - 113.228.397  10.068.351 ₫ - 113.228.397 ₫
 23. Khuy măng sét Taken Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Taken

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  21.580.717,00 ₫
  10.066.459  - 131.951.105  10.066.459 ₫ - 131.951.105 ₫
 24. Khuy măng sét Zaur Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  37.499.203,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 25. Khuy Măng Sét Euston Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.793.797,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Bledig Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Bledig

  Vàng Hồng 14K
  37.719.820,00 ₫
  17.276.253  - 215.953.170  17.276.253 ₫ - 215.953.170 ₫
 28. Khuy măng sét Liossey Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  28.519.065,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 29. Khuy măng sét Pofy Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Pofy

  Vàng Hồng 14K
  29.680.008,00 ₫
  16.992.371  - 169.923.712  16.992.371 ₫ - 169.923.712 ₫
 30. Khuy măng sét Berhanu Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Berhanu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  43.890.604,00 ₫
  12.661.141  - 203.894.937  12.661.141 ₫ - 203.894.937 ₫
 31. Khuy măng sét Tahlia Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.384.245,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 32. Khuy Măng Sét Giffard Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.275.661,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 33. Khuy Măng Sét Alerio Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Alerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.1 crt - AAA

  50.093.563,00 ₫
  21.144.620  - 360.638.412  21.144.620 ₫ - 360.638.412 ₫
 34. Khuy măng sét Adelhard Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - VS

  24.314.636,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 35. Khuy Măng Sét Adelbert Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adelbert

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  50.599.145,00 ₫
  25.591.566  - 334.818.663  25.591.566 ₫ - 334.818.663 ₫
 36. Khuy măng sét Hidden Charisma Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  216.348.172,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 37. Khuy măng sét Apollo Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.305.406.170,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 38. Khuy Măng Sét Hermetis Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.256 crt - SI

  448.830.042,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 39. Khuy Măng Sét Abboudi Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abboudi

  Vàng Hồng 14K
  20.223.490,00 ₫
  9.262.667  - 115.783.342  9.262.667 ₫ - 115.783.342 ₫
 40. Khuy măng sét Wilfredo Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  39.562.350,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 41. Khuy măng sét Rudy Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Rudy

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  31.380.057,00 ₫
  17.965.681  - 179.656.815  17.965.681 ₫ - 179.656.815 ₫
 42. Khuy măng sét Smart&Classy Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  233.424.627,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 43. Khuy măng sét Adventurous Spirit Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  43.159.000,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Bartolomeo Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  34.205.088,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 46. Khuy măng sét Ubaldo Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ubaldo

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  18.452.606,00 ₫
  10.564.469  - 105.644.692  10.564.469 ₫ - 105.644.692 ₫
 47. Khuy Măng Sét Aleser Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  29.514.545,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 48. Khuy Măng Sét Earvin Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  5.36 crt - AA

  100.782.472,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 49. Khuy Măng Sét Gadiel Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  54.433.445,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 50. Khuy Măng Sét Arturo Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.077.823,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 51. Khuy Măng Sét Amarus Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  31.645.282,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 52. Khuy Măng Sét Abundio Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abundio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.293.379,00 ₫
  14.566.666  - 189.565.649  14.566.666 ₫ - 189.565.649 ₫
 53. Khuy Măng Sét Zeckiel Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  33.031.708,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 54. Khuy Măng Sét Aggelos Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aggelos

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - AAA

  35.084.852,00 ₫
  14.583.429  - 218.846.062  14.583.429 ₫ - 218.846.062 ₫
 55. Khuy măng sét Octagonal Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Octagonal

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  22.844.398,00 ₫
  13.078.854  - 130.788.540  13.078.854 ₫ - 130.788.540 ₫
 56. Khuy măng sét Well Buckle Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Well Buckle

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  25.146.546,00 ₫
  14.396.877  - 143.968.777  14.396.877 ₫ - 143.968.777 ₫
 57. Khuy Măng Sét Meldrick Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  33.017.650,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 58. Khuy măng sét Sultan's Power Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  97.285.854,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 59. Khuy măng sét Exciting Journey Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  9.96 crt - SI

  10.077.957.451,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 60. Khuy măng sét Edgardo Vàng Hồng 14K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen
  17.992.176,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 61. Khuy Măng Sét Adalwin Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adalwin

  Vàng Hồng 14K
  24.721.534,00 ₫
  12.455.124  - 141.535.500  12.455.124 ₫ - 141.535.500 ₫
 62. Khuy Măng Sét Hengist Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hengist

  Vàng Hồng 14K
  41.474.093,00 ₫
  18.995.767  - 237.447.097  18.995.767 ₫ - 237.447.097 ₫
 63. Khuy Măng Sét Ravinger Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  29.623.772,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 64. Khuy Măng Sét Faolan Vàng Hồng 14K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  34.912.090,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫

You’ve viewed 60 of 1140 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng