Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Faolan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  27.955.627,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 2. Khuy Măng Sét Aleser Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  22.926.859,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 3. Khuy Măng Sét Euston Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.061.001,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 4. Khuy Măng Sét Abbondio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abbondio

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  22.764.641,00 ₫
  13.658.784  - 170.734.807  13.658.784 ₫ - 170.734.807 ₫
 5. Khuy măng sét Stylish Humour Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  34.822.871,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 6. Khuy Măng Sét Gadiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  46.772.955,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 7. Khuy Măng Sét Kennard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  44.393.753,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 8. Khuy Măng Sét Adalwin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adalwin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  18.871.400,00 ₫
  12.455.124  - 141.535.500  12.455.124 ₫ - 141.535.500 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Benjiro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Benjiro

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  29.388.556,00 ₫
  15.282.049  - 220.414.170  15.282.049 ₫ - 220.414.170 ₫
 11. Khuy Măng Sét Guarino Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Guarino

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  22.818.713,00 ₫
  14.832.163  - 171.140.347  14.832.163 ₫ - 171.140.347 ₫
 12. Khuy Măng Sét Harlowe Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harlowe

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  29.145.229,00 ₫
  15.155.519  - 218.589.217  15.155.519 ₫ - 218.589.217 ₫
 13. Khuy Măng Sét Hengist Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hengist

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  31.659.613,00 ₫
  18.995.767  - 237.447.097  18.995.767 ₫ - 237.447.097 ₫
 14. Khuy Măng Sét Tarrant Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tarrant

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  19.249.910,00 ₫
  13.089.938  - 144.374.325  13.089.938 ₫ - 144.374.325 ₫
 15. Khuy Măng Sét Adicus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adicus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  27.360.827,00 ₫
  16.325.924  - 213.682.113  16.325.924 ₫ - 213.682.113 ₫
 16. Khuy Măng Sét Zarrius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  34.471.397,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 17. Khuy Măng Sét Arturo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  27.090.463,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 18. Khuy Măng Sét Cormack Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Cormack

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  33.606.233,00 ₫
  17.016.704  - 246.774.657  17.016.704 ₫ - 246.774.657 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Mikhalis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Mikhalis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  40.473.476,00 ₫
  16.884.766  - 333.507.395  16.884.766 ₫ - 333.507.395 ₫
 21. Khuy Măng Sét Briand Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Briand

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  25.333.097,00 ₫
  14.811.616  - 208.180.205  14.811.616 ₫ - 208.180.205 ₫
 22. Khuy Măng Sét Aldrian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aldrian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.772 crt - AAA

  47.259.609,00 ₫
  18.002.991  - 280.745.875  18.002.991 ₫ - 280.745.875 ₫
 23. Khuy Măng Sét Inteus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Inteus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.9 crt - AAA

  57.100.856,00 ₫
  16.083.408  - 337.414.155  16.083.408 ₫ - 337.414.155 ₫
 24. Khuy Măng Sét Chevell Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Chevell

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  23.548.696,00 ₫
  14.032.968  - 182.725.447  14.032.968 ₫ - 182.725.447 ₫
 25. Khuy Măng Sét Ahmiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  51.612.469,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Zeckiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  25.279.024,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 28. Khuy Măng Sét Rojelio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rojelio

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Onyx Đen
  22.818.713,00 ₫
  13.691.227  - 171.140.347  13.691.227 ₫ - 171.140.347 ₫
 29. Khuy Măng Sét Addicus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Addicus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 30. Khuy Măng Sét Admiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Admiel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 31. Khuy Măng Sét Airion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Airion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  24.467.933,00 ₫
  14.680.759  - 183.509.497  14.680.759 ₫ - 183.509.497 ₫
 32. Khuy Măng Sét Ajaden Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajaden

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  18.817.328,00 ₫
  11.290.396  - 141.129.960  11.290.396 ₫ - 141.129.960 ₫
 33. Khuy Măng Sét Antenor Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Antenor

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 34. Khuy Măng Sét Arius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  22.953.895,00 ₫
  13.772.337  - 172.154.212  13.772.337 ₫ - 172.154.212 ₫
 35. Khuy Măng Sét Arnulfo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arnulfo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  25.603.462,00 ₫
  15.362.077  - 192.025.965  15.362.077 ₫ - 192.025.965 ₫
 36. Khuy Măng Sét Avdiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Avdiel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  30.875.558,00 ₫
  18.525.334  - 231.566.685  18.525.334 ₫ - 231.566.685 ₫
 37. Khuy Măng Sét Blasian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Blasian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  23.521.660,00 ₫
  14.112.996  - 176.412.450  14.112.996 ₫ - 176.412.450 ₫
 38. Khuy Măng Sét Darrion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Darrion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  25.603.462,00 ₫
  15.362.077  - 192.025.965  15.362.077 ₫ - 192.025.965 ₫
 39. Khuy Măng Sét Fabius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Fabius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  22.196.876,00 ₫
  13.318.125  - 166.476.570  13.318.125 ₫ - 166.476.570 ₫
 40. Khuy Măng Sét Farall Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farall

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  28.415.246,00 ₫
  17.049.147  - 213.114.345  17.049.147 ₫ - 213.114.345 ₫
 41. Khuy Măng Sét Feodras Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Feodras

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  20.899.130,00 ₫
  12.539.478  - 156.743.475  12.539.478 ₫ - 156.743.475 ₫
 42. Khuy Măng Sét Gervasio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gervasio

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  20.520.620,00 ₫
  12.312.372  - 153.904.650  12.312.372 ₫ - 153.904.650 ₫
 43. Khuy Măng Sét Medardo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Medardo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Ravindra Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravindra

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  22.764.641,00 ₫
  13.658.784  - 170.734.807  13.658.784 ₫ - 170.734.807 ₫
 46. Khuy Măng Sét Rodion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rodion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 47. Khuy Măng Sét Savion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Savion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 48. Khuy Măng Sét Aireus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aireus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  35.120.271,00 ₫
  14.972.753  - 214.614.869  14.972.753 ₫ - 214.614.869 ₫
 49. Khuy Măng Sét Ajulius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajulius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  41.771.223,00 ₫
  17.105.924  - 279.961.820  17.105.924 ₫ - 279.961.820 ₫
 50. Khuy Măng Sét Akerion Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AAA

  39.608.311,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 51. Khuy Măng Sét Aaridon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  23.792.023,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 52. Khuy măng sét Uriel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Uriel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  28.415.246,00 ₫
  15.344.232  - 213.114.345  15.344.232 ₫ - 213.114.345 ₫
 53. Khuy măng sét Daxton Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.146.961,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 54. Khuy măng sét Fawella Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fawella

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.512 crt - AAAAA

  21.710.221,00 ₫
  14.111.643  - 207.815.211  14.111.643 ₫ - 207.815.211 ₫
 55. Khuy măng sét Tetra Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tetra

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  19.709.528,00 ₫
  13.796.669  - 169.775.009  13.796.669 ₫ - 169.775.009 ₫
 56. Khuy măng sét Boudicca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Boudicca

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  24.440.896,00 ₫
  11.030.847  - 151.187.493  11.030.847 ₫ - 151.187.493 ₫
 57. Khuy măng sét Caillotti Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Caillotti

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  16.384.052,00 ₫
  10.649.633  - 122.880.390  10.649.633 ₫ - 122.880.390 ₫
 58. Khuy măng sét Doxey Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  25.981.971,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 59. Khuy măng sét Ignacio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignacio

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  29.226.338,00 ₫
  18.412.592  - 250.830.112  18.412.592 ₫ - 250.830.112 ₫
 60. Khuy măng sét Herakleios Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Herakleios

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  1.096 crt - AAAAA

  37.877.983,00 ₫
  21.211.670  - 334.210.340  21.211.670 ₫ - 334.210.340 ₫
 61. Khuy măng sét Bainek Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bainek

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.196 crt - AAAAA

  16.843.671,00 ₫
  10.611.512  - 135.195.468  10.611.512 ₫ - 135.195.468 ₫
 62. Khuy măng sét Magnesite Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Magnesite

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.496 crt - AAAAA

  17.627.726,00 ₫
  11.458.021  - 175.790.607  11.458.021 ₫ - 175.790.607 ₫
 63. Khuy măng sét Rickeyas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickeyas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.284 crt - AAAAA

  18.898.437,00 ₫
  10.583.124  - 156.635.328  10.583.124 ₫ - 156.635.328 ₫
 64. Khuy măng sét Robi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Robi

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.512 crt - AAAAA

  18.249.563,00 ₫
  11.497.224  - 181.860.276  11.497.224 ₫ - 181.860.276 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng