Đang tải...
Tìm thấy 1140 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Wawl Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Wawl

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  14.491.505,00 ₫
  9.226.168  - 112.944.520  9.226.168 ₫ - 112.944.520 ₫
 2. Khuy măng sét Nacheline Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.548.002,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 3. Khuy măng sét Maat Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  20.574.692,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 4. Khuy măng sét Corrado Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  15.464.815,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 5. Khuy măng sét Artsel Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  158.406.212,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 6. Khuy măng sét Calinae Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  3.136 crt - VS

  34.173.997,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 7. Khuy măng sét Berhanu Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Berhanu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  38.283.528,00 ₫
  12.661.141  - 203.894.937  12.661.141 ₫ - 203.894.937 ₫
 8. Khuy măng sét Tahlia Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  12.517.848,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Reform Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reform

  Vàng Trắng 9K
  21.575.039,00 ₫
  15.534.028  - 161.812.792  15.534.028 ₫ - 161.812.792 ₫
 11. Khuy măng sét Werne Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.761.175,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 12. Khuy măng sét Acide Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Acide

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Đen

  0.468 crt - AAA

  19.276.945,00 ₫
  10.543.380  - 166.287.314  10.543.380 ₫ - 166.287.314 ₫
 13. Khuy măng sét Flavio Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  14.356.323,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 14. Khuy Măng Sét Euston Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.061.001,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 15. Khuy măng sét Fair&Noble Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  43.528.588,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 16. Khuy măng sét Splendid Logic Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.357.362,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 17. Khuy măng sét Dorete Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dorete

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.924.086,00 ₫
  9.576.289  - 107.577.792  9.576.289 ₫ - 107.577.792 ₫
 18. Khuy măng sét Reynard Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.711.260,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Mysterious Vibe Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  34.660.653,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 21. Khuy măng sét Lasalle Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.142.110,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 22. Khuy Măng Sét Ravinger Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  23.170.186,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 23. Khuy Măng Sét Thole Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Thole

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  23.737.951,00 ₫
  14.242.770  - 178.034.632  14.242.770 ₫ - 178.034.632 ₫
 24. Khuy Măng Sét Giffard Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.115.420,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 25. Khuy măng sét Glossy Energy Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Glossy Energy

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  21.250.603,00 ₫
  15.937.952  - 159.379.522  15.937.952 ₫ - 159.379.522 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Algonquin Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  16.357.016,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 28. Khuy măng sét Parox Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Parox

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  20.926.166,00 ₫
  15.694.624  - 156.946.245  15.694.624 ₫ - 156.946.245 ₫
 29. Khuy măng sét Litleo Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 9K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  25.711.607,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 30. Khuy măng sét Febinasin Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.735.178,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 31. Khuy măng sét Verni Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Verni

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.352 crt - AAA

  19.033.618,00 ₫
  10.807.797  - 155.634.981  10.807.797 ₫ - 155.634.981 ₫
 32. Khuy măng sét Breed Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Breed

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  13.193.758,00 ₫
  8.259.616  - 97.736.547  8.259.616 ₫ - 97.736.547 ₫
 33. Khuy măng sét Zuzana Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  45.258.917,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 34. Khuy măng sét Orbeetle Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Orbeetle

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  22.332.058,00 ₫
  13.541.175  - 183.590.606  13.541.175 ₫ - 183.590.606 ₫
 35. Khuy măng sét Gorina Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Gorina

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  15.978.506,00 ₫
  9.078.549  - 128.463.408  9.078.549 ₫ - 128.463.408 ₫
 36. Khuy Măng Sét Meldrick Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  26.036.043,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 37. Khuy Măng Sét Abboudi Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abboudi

  Vàng Trắng 9K
  15.437.779,00 ₫
  9.262.667  - 115.783.342  9.262.667 ₫ - 115.783.342 ₫
 38. Khuy măng sét Vileplume Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Vileplume

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  17.438.472,00 ₫
  10.764.809  - 139.399.630  10.764.809 ₫ - 139.399.630 ₫
 39. Khuy măng sét Yager Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Yager

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  66.806.921,00 ₫
  14.884.884  - 555.665.422  14.884.884 ₫ - 555.665.422 ₫
 40. Khuy măng sét Aplia Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Aplia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  14.140.031,00 ₫
  8.488.074  - 100.426.667  8.488.074 ₫ - 100.426.667 ₫
 41. Khuy măng sét Papissa Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Papissa

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  17.438.471,00 ₫
  10.509.044  - 143.076.574  10.509.044 ₫ - 143.076.574 ₫
 42. Khuy măng sét Khontkar Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Khontkar

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  16.897.744,00 ₫
  12.673.308  - 126.733.080  12.673.308 ₫ - 126.733.080 ₫
 43. Khuy măng sét Luxio Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Luxio

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  26.144.189,00 ₫
  13.935.907  - 176.858.543  13.935.907 ₫ - 176.858.543 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Vinicio Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Vinicio

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  33.335.869,00 ₫
  12.705.751  - 201.326.480  12.705.751 ₫ - 201.326.480 ₫
 46. Khuy măng sét Papilion Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Papilion

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.707.102,00 ₫
  7.855.422  - 93.126.842  7.855.422 ₫ - 93.126.842 ₫
 47. Khuy măng sét Baldwin Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  24.332.751,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 48. Khuy măng sét Edgardo Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  13.734.486,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 49. Khuy măng sét Simply Wise Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  32.200.340,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 50. Khuy măng sét Black Magic Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  13.031.540,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 51. Khuy Măng Sét Radburt Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  22.061.694,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 52. Khuy măng sét Izza Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Izza

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  29.280.410,00 ₫
  12.774.694  - 163.583.676  12.774.694 ₫ - 163.583.676 ₫
 53. Khuy măng sét Leuna Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Leuna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  28.334.136,00 ₫
  15.973.099  - 184.496.324  15.973.099 ₫ - 184.496.324 ₫
 54. Khuy măng sét Tanesha Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  21.007.275,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 55. Khuy măng sét Contemporary Tale Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  24.359.787,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 56. Khuy Măng Sét Zarrius Vàng Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  34.471.397,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 57. Khuy măng sét Kyritz Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Kyritz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  44.096.353,00 ₫
  17.695.317  - 253.831.151  17.695.317 ₫ - 253.831.151 ₫
 58. Khuy măng sét Metth Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  25.089.770,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 59. Khuy măng sét Sentello Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sentello

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AAA

  28.225.992,00 ₫
  17.771.019  - 243.827.690  17.771.019 ₫ - 243.827.690 ₫
 60. Khuy măng sét Xoana Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  18.195.490,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 61. Khuy măng sét Sette Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.275.559,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 62. Khuy măng sét Nefertiti Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  1.4 crt - AAA

  32.416.632,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 63. Khuy măng sét Buoya Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  18.817.327,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 64. Khuy măng sét Archibaldo Vàng Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  21.872.439,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫

You’ve viewed 60 of 1140 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng