Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Tetra Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tetra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  20.790.983,00 ₫
  13.796.669  - 169.775.009  13.796.669 ₫ - 169.775.009 ₫
 2. Khuy Măng Sét Euston Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.061.001,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 3. Khuy Măng Sét Arturo Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  27.090.463,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 4. Khuy Măng Sét Ajaden Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajaden

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  18.817.328,00 ₫
  11.290.396  - 141.129.960  11.290.396 ₫ - 141.129.960 ₫
 5. Khuy măng sét Stylish Humour Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  34.822.871,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 6. Khuy Măng Sét Aleser Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  22.926.859,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 7. Khuy Măng Sét Gadiel Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  46.772.955,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 8. Khuy Măng Sét Kennard Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  44.393.753,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Adalwin Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adalwin

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  18.871.400,00 ₫
  12.455.124  - 141.535.500  12.455.124 ₫ - 141.535.500 ₫
 11. Khuy Măng Sét Benjiro Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Benjiro

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  29.388.556,00 ₫
  15.282.049  - 220.414.170  15.282.049 ₫ - 220.414.170 ₫
 12. Khuy Măng Sét Guarino Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Guarino

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  22.818.713,00 ₫
  14.832.163  - 171.140.347  14.832.163 ₫ - 171.140.347 ₫
 13. Khuy Măng Sét Harlowe Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harlowe

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  29.145.229,00 ₫
  15.155.519  - 218.589.217  15.155.519 ₫ - 218.589.217 ₫
 14. Khuy Măng Sét Hengist Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hengist

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  31.659.613,00 ₫
  18.995.767  - 237.447.097  18.995.767 ₫ - 237.447.097 ₫
 15. Khuy Măng Sét Tarrant Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tarrant

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  19.249.910,00 ₫
  13.089.938  - 144.374.325  13.089.938 ₫ - 144.374.325 ₫
 16. Khuy Măng Sét Adicus Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adicus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  27.928.591,00 ₫
  16.325.924  - 213.682.113  16.325.924 ₫ - 213.682.113 ₫
 17. Khuy Măng Sét Zarrius Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  34.471.397,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 18. Khuy Măng Sét Cormack Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Cormack

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  34.282.143,00 ₫
  17.016.704  - 246.774.657  17.016.704 ₫ - 246.774.657 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Mikhalis Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Mikhalis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  42.501.206,00 ₫
  16.884.766  - 333.507.395  16.884.766 ₫ - 333.507.395 ₫
 21. Khuy Măng Sét Faolan Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  27.955.627,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 22. Khuy Măng Sét Briand Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Briand

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  25.333.097,00 ₫
  14.811.616  - 208.180.205  14.811.616 ₫ - 208.180.205 ₫
 23. Khuy Măng Sét Aldrian Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aldrian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.772 crt - VS

  39.202.765,00 ₫
  18.002.991  - 280.745.875  18.002.991 ₫ - 280.745.875 ₫
 24. Khuy Măng Sét Inteus Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Inteus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  42.663.423,00 ₫
  16.083.408  - 337.414.155  16.083.408 ₫ - 337.414.155 ₫
 25. Khuy Măng Sét Chevell Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Chevell

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  23.954.242,00 ₫
  14.032.968  - 182.725.447  14.032.968 ₫ - 182.725.447 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Ahmiel Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  51.612.469,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 28. Khuy Măng Sét Zeckiel Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  25.279.024,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 29. Khuy Măng Sét Rojelio Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rojelio

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  22.818.713,00 ₫
  13.691.227  - 171.140.347  13.691.227 ₫ - 171.140.347 ₫
 30. Khuy Măng Sét Abbondio Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abbondio

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  22.764.641,00 ₫
  13.658.784  - 170.734.807  13.658.784 ₫ - 170.734.807 ₫
 31. Khuy Măng Sét Addicus Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Addicus

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 32. Khuy Măng Sét Admiel Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Admiel

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 33. Khuy Măng Sét Airion Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Airion

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  24.467.933,00 ₫
  14.680.759  - 183.509.497  14.680.759 ₫ - 183.509.497 ₫
 34. Khuy Măng Sét Antenor Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Antenor

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 35. Khuy Măng Sét Arius Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arius

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  22.953.895,00 ₫
  13.772.337  - 172.154.212  13.772.337 ₫ - 172.154.212 ₫
 36. Khuy Măng Sét Arnulfo Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arnulfo

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  25.603.462,00 ₫
  15.362.077  - 192.025.965  15.362.077 ₫ - 192.025.965 ₫
 37. Khuy Măng Sét Avdiel Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Avdiel

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  30.875.558,00 ₫
  18.525.334  - 231.566.685  18.525.334 ₫ - 231.566.685 ₫
 38. Khuy Măng Sét Blasian Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Blasian

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  23.521.660,00 ₫
  14.112.996  - 176.412.450  14.112.996 ₫ - 176.412.450 ₫
 39. Khuy Măng Sét Darrion Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Darrion

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  25.603.462,00 ₫
  15.362.077  - 192.025.965  15.362.077 ₫ - 192.025.965 ₫
 40. Khuy Măng Sét Fabius Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Fabius

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  22.196.876,00 ₫
  13.318.125  - 166.476.570  13.318.125 ₫ - 166.476.570 ₫
 41. Khuy Măng Sét Farall Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farall

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  28.415.246,00 ₫
  17.049.147  - 213.114.345  17.049.147 ₫ - 213.114.345 ₫
 42. Khuy Măng Sét Feodras Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Feodras

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  20.899.130,00 ₫
  12.539.478  - 156.743.475  12.539.478 ₫ - 156.743.475 ₫
 43. Khuy Măng Sét Gervasio Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gervasio

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  20.520.620,00 ₫
  12.312.372  - 153.904.650  12.312.372 ₫ - 153.904.650 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Medardo Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Medardo

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 46. Khuy Măng Sét Ravindra Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravindra

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  22.764.641,00 ₫
  13.658.784  - 170.734.807  13.658.784 ₫ - 170.734.807 ₫
 47. Khuy Măng Sét Rodion Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Rodion

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.277.639,00 ₫
  12.766.583  - 159.582.292  12.766.583 ₫ - 159.582.292 ₫
 48. Khuy Măng Sét Savion Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Savion

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 49. Khuy Măng Sét Aireus Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aireus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  35.120.271,00 ₫
  14.972.753  - 214.614.869  14.972.753 ₫ - 214.614.869 ₫
 50. Khuy Măng Sét Ajulius Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajulius

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  41.771.223,00 ₫
  17.105.924  - 279.961.820  17.105.924 ₫ - 279.961.820 ₫
 51. Khuy Măng Sét Akerion Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  54.343.144,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 52. Khuy Măng Sét Aaridon Vàng-Trắng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  23.792.023,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 53. Khuy măng sét Uriel Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Uriel

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  28.415.246,00 ₫
  15.344.232  - 213.114.345  15.344.232 ₫ - 213.114.345 ₫
 54. Khuy măng sét Daxton Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Daxton

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.146.961,00 ₫
  17.608.800  - 228.484.533  17.608.800 ₫ - 228.484.533 ₫
 55. Khuy măng sét Fawella Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fawella

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  23.710.913,00 ₫
  14.111.643  - 207.815.211  14.111.643 ₫ - 207.815.211 ₫
 56. Khuy măng sét Boudicca Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Boudicca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  24.440.896,00 ₫
  11.030.847  - 151.187.493  11.030.847 ₫ - 151.187.493 ₫
 57. Khuy măng sét Caillotti Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Caillotti

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  16.384.052,00 ₫
  10.649.633  - 122.880.390  10.649.633 ₫ - 122.880.390 ₫
 58. Khuy măng sét Doxey Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  31.145.921,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 59. Khuy măng sét Ignacio Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignacio

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  30.740.375,00 ₫
  18.412.592  - 250.830.112  18.412.592 ₫ - 250.830.112 ₫
 60. Khuy măng sét Herakleios Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Herakleios

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.096 crt - VS

  42.203.805,00 ₫
  21.211.670  - 334.210.340  21.211.670 ₫ - 334.210.340 ₫
 61. Khuy măng sét Bainek Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bainek

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  17.600.689,00 ₫
  10.611.512  - 135.195.468  10.611.512 ₫ - 135.195.468 ₫
 62. Khuy măng sét Magnesite Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Magnesite

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.496 crt - VS

  19.547.309,00 ₫
  11.458.021  - 175.790.607  11.458.021 ₫ - 175.790.607 ₫
 63. Khuy măng sét Rickeyas Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Rickeyas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.284 crt - VS

  20.006.929,00 ₫
  10.583.124  - 156.635.328  10.583.124 ₫ - 156.635.328 ₫
 64. Khuy măng sét Robi Vàng-Trắng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Robi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  20.250.255,00 ₫
  11.497.224  - 181.860.276  11.497.224 ₫ - 181.860.276 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng