Đang tải...
Tìm thấy 1140 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Mirandus Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Mirandus

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  41.852.332,00 ₫
  20.204.835  - 266.430.109  20.204.835 ₫ - 266.430.109 ₫
 2. Khuy Măng Sét Fulbert Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Fulbert

  Vàng 9K
  24.927.552,00 ₫
  24.927.552  - 186.956.640  24.927.552 ₫ - 186.956.640 ₫
 3. Khuy măng sét Flavio Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Flavio

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  14.356.323,00 ₫
  10.767.242  - 107.672.422  10.767.242 ₫ - 107.672.422 ₫
 4. Khuy măng sét Velsa Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Velsa

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  21.493.930,00 ₫
  13.541.175  - 191.323.014  13.541.175 ₫ - 191.323.014 ₫
 5. Khuy măng sét Ahmad Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahmad

  Vàng 9K
  15.924.434,00 ₫
  10.032.393  - 119.433.255  10.032.393 ₫ - 119.433.255 ₫
 6. Khuy măng sét Minne Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Minne

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  19.006.582,00 ₫
  13.684.739  - 328.127.152  13.684.739 ₫ - 328.127.152 ₫
 7. Khuy măng sét Nacheline Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Nacheline

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.548.002,00 ₫
  14.171.394  - 154.540.006  14.171.394 ₫ - 154.540.006 ₫
 8. Khuy măng sét Maat Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  20.574.692,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Reform Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reform

  Vàng 9K
  21.575.039,00 ₫
  15.534.028  - 161.812.792  15.534.028 ₫ - 161.812.792 ₫
 11. Khuy măng sét Klang Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Klang

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  38.959.438,00 ₫
  14.322.527  - 221.711.919  14.322.527 ₫ - 221.711.919 ₫
 12. Khuy măng sét Perennis Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Perennis

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  13.734.485,00 ₫
  8.083.880  - 95.762.889  8.083.880 ₫ - 95.762.889 ₫
 13. Khuy măng sét Consus Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Consus

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  1.5 crt - AAA

  23.278.332,00 ₫
  12.076.344  - 277.596.141  12.076.344 ₫ - 277.596.141 ₫
 14. Khuy măng sét Splendid Logic Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.357.362,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 15. Khuy măng sét Werne Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.761.175,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 16. Khuy măng sét Latias Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Latias

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  16.357.015,00 ₫
  10.665.855  - 143.968.776  10.665.855 ₫ - 143.968.776 ₫
 17. Khuy măng sét Urban Line Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  31.578.504,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 18. Khuy măng sét Tanesha Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  21.007.275,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Xoana Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Xoana

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  18.195.490,00 ₫
  12.093.377  - 132.708.118  12.093.377 ₫ - 132.708.118 ₫
 21. Khuy Măng Sét Euston Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.061.001,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 22. Khuy măng sét Edgardo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Edgardo

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  13.734.486,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 23. Khuy măng sét Reynard Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.711.260,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 24. Khuy măng sét Astarte Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Astarte

  Vàng 9K
  13.869.668,00 ₫
  9.015.284  - 104.022.510  9.015.284 ₫ - 104.022.510 ₫
 25. Khuy măng sét Liossey Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  22.953.895,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Radburt Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  22.061.694,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 28. Khuy măng sét Anadyo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Anadyo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.87 crt - VS

  53.288.726,00 ₫
  16.385.675  - 265.632.540  16.385.675 ₫ - 265.632.540 ₫
 29. Khuy măng sét Fair&Noble Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  43.528.588,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 30. Khuy Măng Sét Ravinger Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  23.170.186,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 31. Khuy măng sét Corrado Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Corrado

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  15.464.815,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 32. Khuy măng sét Lasalle Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.142.110,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 33. Khuy măng sét Caracteresa Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Caracteresa

  Vàng 9K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  14.870.014,00 ₫
  8.558.369  - 104.103.620  8.558.369 ₫ - 104.103.620 ₫
 34. Khuy măng sét Abordse Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Abordse

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.977.466,00 ₫
  8.031.159  - 95.154.572  8.031.159 ₫ - 95.154.572 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Khuy măng sét Utilis Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Utilis

  Vàng 9K
  14.275.214,00 ₫
  9.278.889  - 107.064.105  9.278.889 ₫ - 107.064.105 ₫
 36. Khuy măng sét Metth Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Metth

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  25.089.770,00 ₫
  16.029.876  - 177.426.314  16.029.876 ₫ - 177.426.314 ₫
 37. Khuy măng sét Myles Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Myles

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  47.719.229,00 ₫
  13.900.760  - 201.786.101  13.900.760 ₫ - 201.786.101 ₫
 38. Khuy măng sét Jazzy Mood Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  27.009.353,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 39. Khuy măng sét Bradley Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Bradley

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  29.253.374,00 ₫
  21.940.030  - 219.400.305  21.940.030 ₫ - 219.400.305 ₫
 40. Khuy Măng Sét Abaddon Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abaddon

  Vàng 9K
  20.142.111,00 ₫
  12.085.266  - 151.065.832  12.085.266 ₫ - 151.065.832 ₫
 41. Khuy măng sét Vitor Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Vitor

  Vàng 9K
  34.119.925,00 ₫
  25.589.943  - 255.899.437  25.589.943 ₫ - 255.899.437 ₫
 42. Khuy măng sét Tahlia Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  12.517.848,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 43. Khuy măng sét Seppo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Seppo

  Vàng 9K
  17.735.872,00 ₫
  11.528.316  - 133.019.040  11.528.316 ₫ - 133.019.040 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Sobble Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Sobble

  Vàng 9K
  12.625.994,00 ₫
  7.070.556  - 94.694.955  7.070.556 ₫ - 94.694.955 ₫
 46. Khuy măng sét Contemporary Tale Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  24.359.787,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 47. Khuy măng sét Romantic Knight Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  20.709.875,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 48. Khuy măng sét Dark Style Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Dark Style

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  13.734.486,00 ₫
  10.300.864  - 103.008.645  10.300.864 ₫ - 103.008.645 ₫
 49. Khuy Măng Sét Adalwin Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adalwin

  Vàng 9K
  18.871.400,00 ₫
  12.455.124  - 141.535.500  12.455.124 ₫ - 141.535.500 ₫
 50. Khuy Măng Sét Fabius Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Fabius

  Vàng 9K
  22.196.876,00 ₫
  13.318.125  - 166.476.570  13.318.125 ₫ - 166.476.570 ₫
 51. Khuy măng sét Oswald Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Oswald

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  19.168.801,00 ₫
  14.376.600  - 143.766.007  14.376.600 ₫ - 143.766.007 ₫
 52. Khuy măng sét Algonquin Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Algonquin

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  16.357.016,00 ₫
  12.267.762  - 122.677.620  12.267.762 ₫ - 122.677.620 ₫
 53. Khuy măng sét Archibaldo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  21.872.439,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 54. Khuy Măng Sét Yadiel Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Yadiel

  Vàng 9K
  21.466.894,00 ₫
  12.880.136  - 161.001.705  12.880.136 ₫ - 161.001.705 ₫
 55. Khuy măng sét Ubaldo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Ubaldo

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  14.085.959,00 ₫
  10.564.469  - 105.644.692  10.564.469 ₫ - 105.644.692 ₫
 56. Khuy măng sét Well Buckle Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Well Buckle

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  19.195.837,00 ₫
  14.396.877  - 143.968.777  14.396.877 ₫ - 143.968.777 ₫
 57. Khuy măng sét Apollo Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 9K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.300.964.092,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 58. Khuy măng sét Humberto Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  29.523.738,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 59. Khuy Măng Sét Zymond Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zymond

  Vàng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  53.180.580,00 ₫
  12.426.465  - 190.065.826  12.426.465 ₫ - 190.065.826 ₫
 60. Khuy Măng Sét Antenor Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Antenor

  Vàng 9K
  21.656.149,00 ₫
  12.993.689  - 162.421.117  12.993.689 ₫ - 162.421.117 ₫
 61. Khuy măng sét Alcander Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Alcander

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  15.464.815,00 ₫
  11.598.611  - 115.986.112  11.598.611 ₫ - 115.986.112 ₫
 62. Khuy măng sét Black Magic Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Black Magic

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  13.031.540,00 ₫
  9.773.655  - 97.736.550  9.773.655 ₫ - 97.736.550 ₫
 63. Khuy măng sét Rudy Vàng 9K

  Khuy măng sét GLAMIRA Rudy

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  23.954.242,00 ₫
  17.965.681  - 179.656.815  17.965.681 ₫ - 179.656.815 ₫
 64. Khuy Măng Sét Joseluis Vàng 9K

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Joseluis

  Vàng 9K
  23.548.696,00 ₫
  23.548.696  - 176.615.220  23.548.696 ₫ - 176.615.220 ₫

You’ve viewed 60 of 1140 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng