Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Cakaki
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Cakaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  29.434.788,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Cardamom
  Mới

 3. Vòng Tay GLAMIRA Emollient
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Emollient

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  15.472.113,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Erstwhile
  Mới

 5. Vòng tay GLAMIRA Vanilla
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Vanilla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  39.180.595,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Mozindo
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mozindo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.711.656,00 ₫
 7. Vòng tay GLAMIRA Tebile
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Tebile

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  34.036.921,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Dapper
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Dapper

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.386.755,00 ₫
 9. Vòng tay GLAMIRA Imbroglio
  Mới

 10. Vòng tay GLAMIRA Mirakel
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Mirakel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  58.598.401,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Vaviri
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Vaviri

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  8.331.802,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Woebegone
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Woebegone

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  13.672.841,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Kina
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Kina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  25.799.204,00 ₫
 14. Vòng tay GLAMIRA Xanthi
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Xanthi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.296 crt - AAA

  65.780.349,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Copulabis
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Copulabis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.746.694,00 ₫
 16. Thiết kế mới nhất
 17. Vòng Tay GLAMIRA Efflorescence
  Mới

 18. Vòng Tay GLAMIRA Eloquence
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Eloquence

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  15.224.191,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Evanescent
  Mới

 20. Vòng Tay GLAMIRA Wanandoa
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Wanandoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  11.494.520,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Yose
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Yose

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  9.313.494,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Zentzua
  Mới

 23. Vòng Tay GLAMIRA Imbrication
  Mới

 24. Vòng Tay GLAMIRA Koppja
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Koppja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  8.544.309,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Riparian
  Mới

 26. Vòng Tay GLAMIRA Alfur
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Alfur

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  8.942.554,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Evocative
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Evocative

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  15.514.561,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Sabhaw
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Sabhaw

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.374.207,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Tapfer
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Tapfer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.608.149,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Botsoalle
  Mới

 31. Vòng Tay GLAMIRA Koppel
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Koppel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  14.702.117,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Pimetta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Pimetta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  11.664.039,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Persicaria
  Mới

 34. Vòng Tay GLAMIRA Paar
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Paar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  15.421.555,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Magtiayon
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Magtiayon

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  17.582.033,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Pasangan
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Pasangan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  12.849.583,00 ₫
 37. Vòng tay GLAMIRA Pora
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Pora

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  42.522.563,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Ritliy
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ritliy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  11.682.693,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Seru
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Seru

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  16.193.985,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Ukucwayiza
  Mới

 41. Vòng Tay GLAMIRA Undra
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Undra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  9.335.664,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Uneras
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Uneras

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  23.904.493,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Unilig
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Unilig

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  9.524.918,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Vimerah
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Vimerah

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  12.030.381,00 ₫
 45. Vòng tay GLAMIRA Wonderwerk
  Mới

 46. Vòng tay GLAMIRA Biyu
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Biyu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  39.184.651,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Kyalli
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Kyalli

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.376 crt - AAA

  15.626.491,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Lamaane
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Lamaane

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.481.771,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Lilady
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Lilady

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  9.550.063,00 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Nishel
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Nishel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.415.920,00 ₫
 51. Vòng Tay GLAMIRA Lingaw
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Lingaw

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.190.859,00 ₫
 52. Vòng Tay GLAMIRA Parapi
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Parapi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  10.419.553,00 ₫
 53. Vòng tay GLAMIRA Parella
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Parella

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  38.864.811,00 ₫
 54. Vòng Tay GLAMIRA Parsa
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Parsa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  8.821.972,00 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products