Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Aravida
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aravida

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.759.594,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Beleaguer
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Beleaguer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.802.735,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Figree
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Figree

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.415.684,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Hetre
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hetre

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  19.523.787,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Chozizwitsa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Chozizwitsa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.173.522,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ciall
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ciall

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.747.454,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Zmysel
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Zmysel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  19.004.148,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Sentido
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sentido

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  18.983.059,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Miracol
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Miracol

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  27.102.358,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Espectacle
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Espectacle

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.878.243,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Aldertree
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aldertree

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.732.635,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Bolingo
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bolingo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  18.092.481,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Cirunavvu
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cirunavvu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  16.115.580,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Draumur
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Draumur

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.161.618,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Nhẫn GLAMIRA Maloto
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Maloto

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  17.887.545,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Murmurous
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Murmurous

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.590.228,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Opulent
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Opulent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.192.329,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Sognu
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sognu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.353.390,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Bonisa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bonisa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  17.599.067,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Cendre
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cendre

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  26.431.315,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Magkasama
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Magkasama

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.660.828,00 ₫
 23. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Koos
  Mới

 24. Nhẫn GLAMIRA Tief
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tief

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.618.076,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Milagre
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Milagre

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  17.386.020,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Miraklo
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Miraklo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  24.158.094,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Mucjiso
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mucjiso

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  18.313.908,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Nagendra
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nagendra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  12.413.217,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Offing
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Offing

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.477.867,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Oganis
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Oganis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  19.346.970,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pastiche
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pastiche

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  22.664.335,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Razem
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Razem

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.166.526,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Simul
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Simul

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  16.712.273,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Mohanas
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mohanas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.034 crt - AAA

  11.012.191,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Mrekulli
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mrekulli

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.145.826,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Ajaib
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ajaib

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  20.882.365,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Assemblage
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Assemblage

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.015.241,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Chamatkaar
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Chamatkaar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  15.510.504,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Chishamiso
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Chishamiso

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  18.388.528,00 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Ensemble
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ensemble

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  20.453.838,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Indimuki
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Indimuki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.813.237,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Jero
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jero

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.763.455,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Kamalama
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kamalama

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  15.080.897,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Kotala
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kotala

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.544.689,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Profunda
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Profunda

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  16.005.271,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Sumariae
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sumariae

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  15.315.573,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Tirihonga
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tirihonga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.099.206,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Visualizza
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Visualizza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  12.434.575,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Weibdorn
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Weibdorn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  12.493.245,00 ₫

You’ve viewed 60 of 130 products