Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Slina

  Nhẫn GLAMIRA Slina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.511.317,00 ₫
  8.020.074  - 94.086.639  8.020.074 ₫ - 94.086.639 ₫
 2. Nhẫn Weibdorn

  Nhẫn GLAMIRA Weibdorn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  12.493.245,00 ₫
  6.874.002  - 72.254.750  6.874.002 ₫ - 72.254.750 ₫
 3. Nhẫn Pokazati

  Nhẫn GLAMIRA Pokazati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  14.082.443,00 ₫
  7.338.757  - 84.880.745  7.338.757 ₫ - 84.880.745 ₫
 4. Nhẫn xếp chồng Uncumo

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Uncumo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.263.747,00 ₫
  5.013.628  - 56.506.053  5.013.628 ₫ - 56.506.053 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng Mioruilt

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Mioruilt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  12.840.391,00 ₫
  6.144.019  - 85.340.364  6.144.019 ₫ - 85.340.364 ₫
 6. Nhẫn Sodenas

  Nhẫn GLAMIRA Sodenas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.406.153,00 ₫
  4.767.055  - 48.449.207  4.767.055 ₫ - 48.449.207 ₫
 7. Nhẫn Figree

  Nhẫn GLAMIRA Figree

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.415.684,00 ₫
  7.922.743  - 105.022.859  7.922.743 ₫ - 105.022.859 ₫
 8. Nhẫn Sonho

  Nhẫn GLAMIRA Sonho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  14.505.022,00 ₫
  7.097.052  - 94.870.689  7.097.052 ₫ - 94.870.689 ₫
 9. Nhẫn Renmen

  Nhẫn GLAMIRA Renmen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - AAA

  15.470.491,00 ₫
  7.611.284  - 97.560.810  7.611.284 ₫ - 97.560.810 ₫
 10. Nhẫn xếp chồng Sapnis

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Sapnis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.811.040,00 ₫
  5.616.810  - 67.415.238  5.616.810 ₫ - 67.415.238 ₫
 11. Nhẫn Draumur

  Nhẫn GLAMIRA Draumur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.161.618,00 ₫
  8.029.807  - 115.445.383  8.029.807 ₫ - 115.445.383 ₫
 12. Nhẫn xếp chồng Symbolse

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Symbolse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.443.539,00 ₫
  5.251.818  - 54.627.025  5.251.818 ₫ - 54.627.025 ₫
 13. Nhẫn Hilimi

  Nhẫn GLAMIRA Hilimi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  20.155.627,00 ₫
  9.665.509  - 119.257.512  9.665.509 ₫ - 119.257.512 ₫
 14. Nhẫn Srengenge

  Nhẫn GLAMIRA Srengenge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.669.750,00 ₫
  8.136.871  - 94.600.328  8.136.871 ₫ - 94.600.328 ₫
 15. Nhẫn xếp chồng Panaghiusa

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Panaghiusa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  14.469.605,00 ₫
  7.076.775  - 84.312.981  7.076.775 ₫ - 84.312.981 ₫
 16. Nhẫn Cominho

  Nhẫn GLAMIRA Cominho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  15.309.084,00 ₫
  7.864.344  - 93.167.395  7.864.344 ₫ - 93.167.395 ₫
 17. Nhẫn Cedarser

  Nhẫn GLAMIRA Cedarser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.942.512,00 ₫
  6.326.514  - 67.212.460  6.326.514 ₫ - 67.212.460 ₫
 18. Nhẫn Labara

  Nhẫn GLAMIRA Labara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.017.134,00 ₫
  6.245.406  - 75.107.090  6.245.406 ₫ - 75.107.090 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ciall

  Nhẫn GLAMIRA Ciall

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.747.454,00 ₫
  9.129.648  - 141.494.948  9.129.648 ₫ - 141.494.948 ₫
 21. Nhẫn Visualizza

  Nhẫn GLAMIRA Visualizza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  12.434.575,00 ₫
  6.732.060  - 75.053.014  6.732.060 ₫ - 75.053.014 ₫
 22. Nhẫn Xancira

  Nhẫn GLAMIRA Xancira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  24.761.006,00 ₫
  9.911.540  - 165.624.926  9.911.540 ₫ - 165.624.926 ₫
 23. Nhẫn đeo ngón áp út Diep

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Diep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  12.115.816,00 ₫
  6.549.565  - 70.416.278  6.549.565 ₫ - 70.416.278 ₫
 24. Nhẫn xếp chồng Muskana

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Muskana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.718.997,00 ₫
  6.569.842  - 79.757.348  6.569.842 ₫ - 79.757.348 ₫
 25. Nhẫn Sognu

  Nhẫn GLAMIRA Sognu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.353.390,00 ₫
  6.144.019  - 68.469.656  6.144.019 ₫ - 68.469.656 ₫
 26. Nhẫn đeo ngón áp út Munita

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Munita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.964.530,00 ₫
  5.596.532  - 57.371.214  5.596.532 ₫ - 57.371.214 ₫
 27. Nhẫn đeo ngón áp út Propinquity

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Propinquity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.674.041,00 ₫
  6.265.683  - 71.092.183  6.265.683 ₫ - 71.092.183 ₫
 28. Nhẫn Espectacle

  Nhẫn GLAMIRA Espectacle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.878.243,00 ₫
  6.955.111  - 77.986.468  6.955.111 ₫ - 77.986.468 ₫
 29. Nhẫn Costras

  Nhẫn GLAMIRA Costras

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  11.028.954,00 ₫
  6.144.019  - 62.873.123  6.144.019 ₫ - 62.873.123 ₫
 30. Nhẫn Miorbhuil

  Nhẫn GLAMIRA Miorbhuil

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.64 crt - AAA

  23.923.961,00 ₫
  10.371.159  - 143.455.088  10.371.159 ₫ - 143.455.088 ₫
 31. Nhẫn Miraklo

  Nhẫn GLAMIRA Miraklo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  24.158.094,00 ₫
  10.106.202  - 167.328.217  10.106.202 ₫ - 167.328.217 ₫
 32. Nhẫn Jero

  Nhẫn GLAMIRA Jero

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.763.455,00 ₫
  5.773.891  - 66.117.487  5.773.891 ₫ - 66.117.487 ₫
 33. Nhẫn Zmysel

  Nhẫn GLAMIRA Zmysel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  19.004.148,00 ₫
  8.973.918  - 123.705.005  8.973.918 ₫ - 123.705.005 ₫
 34. Nhẫn đeo ngón áp út Cihi

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Cihi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  10.337.632,00 ₫
  5.190.987  - 60.804.842  5.190.987 ₫ - 60.804.842 ₫
 35. Nhẫn Mondegreen

  Nhẫn GLAMIRA Mondegreen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  16.937.756,00 ₫
  7.942.209  - 110.849.198  7.942.209 ₫ - 110.849.198 ₫
 36. Nhẫn xếp chồng Trigonella

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Trigonella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  11.507.227,00 ₫
  6.123.742  - 70.375.725  6.123.742 ₫ - 70.375.725 ₫
 37. Nhẫn Mohanas

  Nhẫn GLAMIRA Mohanas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.034 crt - AAA

  11.012.191,00 ₫
  6.103.464  - 62.656.830  6.103.464 ₫ - 62.656.830 ₫
 38. Nhẫn Myristica

  Nhẫn GLAMIRA Myristica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  15.978.235,00 ₫
  8.350.999  - 92.613.151  8.350.999 ₫ - 92.613.151 ₫
 39. Nhẫn Aravida

  Nhẫn GLAMIRA Aravida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.759.594,00 ₫
  5.231.541  - 59.344.871  5.231.541 ₫ - 59.344.871 ₫
 40. Nhẫn Beleaguer

  Nhẫn GLAMIRA Beleaguer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.802.735,00 ₫
  6.184.574  - 73.092.880  6.184.574 ₫ - 73.092.880 ₫
 41. Nhẫn Hetre

  Nhẫn GLAMIRA Hetre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  19.523.787,00 ₫
  9.898.022  - 117.297.378  9.898.022 ₫ - 117.297.378 ₫
 42. Nhẫn Chozizwitsa

  Nhẫn GLAMIRA Chozizwitsa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.173.522,00 ₫
  5.321.843  - 63.765.325  5.321.843 ₫ - 63.765.325 ₫
 43. Nhẫn Sentido

  Nhẫn GLAMIRA Sentido

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  18.983.059,00 ₫
  8.234.202  - 130.761.501  8.234.202 ₫ - 130.761.501 ₫
 44. Nhẫn Miracol

  Nhẫn GLAMIRA Miracol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  27.102.358,00 ₫
  10.965.959  - 182.765.995  10.965.959 ₫ - 182.765.995 ₫
 45. Nhẫn xếp chồng Smita

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Smita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.698.374,00 ₫
  6.062.910  - 73.282.130  6.062.910 ₫ - 73.282.130 ₫
 46. Nhẫn Aldertree

  Nhẫn GLAMIRA Aldertree

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.732.635,00 ₫
  5.819.583  - 62.413.506  5.819.583 ₫ - 62.413.506 ₫
 47. Nhẫn Bolingo

  Nhẫn GLAMIRA Bolingo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  18.092.481,00 ₫
  8.740.324  - 115.648.157  8.740.324 ₫ - 115.648.157 ₫
 48. Nhẫn Cirunavvu

  Nhẫn GLAMIRA Cirunavvu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  16.115.580,00 ₫
  7.728.081  - 103.698.075  7.728.081 ₫ - 103.698.075 ₫
 49. Nhẫn Maloto

  Nhẫn GLAMIRA Maloto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  17.887.545,00 ₫
  8.389.932  - 116.918.868  8.389.932 ₫ - 116.918.868 ₫
 50. Nhẫn Murmurous

  Nhẫn GLAMIRA Murmurous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.590.228,00 ₫
  6.062.910  - 71.876.238  6.062.910 ₫ - 71.876.238 ₫
 51. Nhẫn Opulent

  Nhẫn GLAMIRA Opulent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.192.329,00 ₫
  6.407.624  - 75.323.380  6.407.624 ₫ - 75.323.380 ₫
 52. Nhẫn Bonisa

  Nhẫn GLAMIRA Bonisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  17.599.067,00 ₫
  8.970.674  - 105.252.667  8.970.674 ₫ - 105.252.667 ₫
 53. Nhẫn Cendre

  Nhẫn GLAMIRA Cendre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  26.431.315,00 ₫
  11.957.113  - 159.920.249  11.957.113 ₫ - 159.920.249 ₫
 54. Nhẫn Magkasama

  Nhẫn GLAMIRA Magkasama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.660.828,00 ₫
  7.603.984  - 102.751.799  7.603.984 ₫ - 102.751.799 ₫
 55. Nhẫn xếp chồng Koos

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Koos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.200.634,00 ₫
  5.839.860  - 69.645.738  5.839.860 ₫ - 69.645.738 ₫
 56. Nhẫn xếp chồng Manchy

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Manchy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.494.908,00 ₫
  5.116.366  - 58.222.864  5.116.366 ₫ - 58.222.864 ₫
 57. Nhẫn Tief

  Nhẫn GLAMIRA Tief

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.618.076,00 ₫
  6.326.514  - 67.482.823  6.326.514 ₫ - 67.482.823 ₫
 58. Nhẫn Milagre

  Nhẫn GLAMIRA Milagre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  17.386.020,00 ₫
  7.486.376  - 112.390.273  7.486.376 ₫ - 112.390.273 ₫
 59. Nhẫn Mucjiso

  Nhẫn GLAMIRA Mucjiso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  18.313.908,00 ₫
  7.747.547  - 105.441.919  7.747.547 ₫ - 105.441.919 ₫
 60. Nhẫn Nagendra

  Nhẫn GLAMIRA Nagendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  12.413.217,00 ₫
  6.549.565  - 69.821.477  6.549.565 ₫ - 69.821.477 ₫
 61. Nhẫn Offing

  Nhẫn GLAMIRA Offing

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.477.867,00 ₫
  8.270.431  - 99.858.903  8.270.431 ₫ - 99.858.903 ₫

You’ve viewed 60 of 130 products