Đang tải...
Tìm thấy 579 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Dianas

  Bông tai nữ Dianas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.255.153,00 ₫
  3.979.226  - 42.212.062  3.979.226 ₫ - 42.212.062 ₫
 2. Nhẫn Slina

  Nhẫn GLAMIRA Slina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  16.830.485,00 ₫
  8.721.468  - 101.886.308  8.721.468 ₫ - 101.886.308 ₫
 3. Nhẫn Weibdorn

  Nhẫn GLAMIRA Weibdorn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  13.522.859,00 ₫
  7.450.436  - 78.183.589  7.450.436 ₫ - 78.183.589 ₫
 4. Bông tai nữ Aviao

  Bông tai nữ Aviao

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.221.530,00 ₫
  8.008.263  - 90.777.865  8.008.263 ₫ - 90.777.865 ₫
 5. Nhẫn Miraklo

  Nhẫn GLAMIRA Miraklo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  25.919.027,00 ₫
  10.915.985  - 178.768.014  10.915.985 ₫ - 178.768.014 ₫
 6. Vòng tay nữ Intsomi

  Vòng tay nữ Intsomi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  13.689.839,00 ₫
  6.948.645  - 84.155.256  6.948.645 ₫ - 84.155.256 ₫
 7. Bông tai nữ Keiju

  Bông tai nữ Keiju

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.887.371,00 ₫
  8.130.527  - 108.240.050  8.130.527 ₫ - 108.240.050 ₫
 8. Bông tai nữ Conflate

  Bông tai nữ Conflate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.929.173,00 ₫
  7.132.041  - 96.367.464  7.132.041 ₫ - 96.367.464 ₫
 9. Bông tai nữ Netross

  Bông tai nữ Netross

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - AAA

  11.708.434,00 ₫
  5.731.104  - 79.386.413  5.731.104 ₫ - 79.386.413 ₫
 10. Nhẫn Sodenas

  Nhẫn GLAMIRA Sodenas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.059.106,00 ₫
  5.140.729  - 52.202.576  5.140.729 ₫ - 52.202.576 ₫
 11. Bông tai nữ Couple

  Bông tai nữ Couple

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  17.619.254,00 ₫
  8.252.790  - 115.400.389  8.252.790 ₫ - 115.400.389 ₫
 12. Bông tai nữ Nasmevka

  Bông tai nữ Nasmevka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.136.371,00 ₫
  4.775.071  - 57.424.254  4.775.071 ₫ - 57.424.254 ₫
 13. Dây chuyền nữ Pammati

  Dây chuyền nữ Pammati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  20.538.296,00 ₫
  9.179.673  - 128.334.292  9.179.673 ₫ - 128.334.292 ₫
 14. Nhẫn xếp chồng Mioruilt

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Mioruilt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  13.737.952,00 ₫
  6.601.383  - 91.032.585  6.601.383 ₫ - 91.032.585 ₫
 15. Bông tai nữ Nibulach

  Bông tai nữ Nibulach

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  36.840.390,00 ₫
  13.729.179  - 215.687.652  13.729.179 ₫ - 215.687.652 ₫
 16. Dây chuyền nữ Choma

  Dây chuyền nữ Choma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.728.627,00 ₫
  4.745.637  - 50.660.133  4.745.637 ₫ - 50.660.133 ₫
 17. Vòng tay nữ Aulnes

  Vòng tay nữ Aulnes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.454.298,00 ₫
  4.559.977  - 49.414.855  4.559.977 ₫ - 49.414.855 ₫
 18. Vòng tay nữ Himala

  Vòng tay nữ Himala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.856 crt - AAA

  79.626.130,00 ₫
  27.529.680  - 539.417.252  27.529.680 ₫ - 539.417.252 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Figree

  Nhẫn GLAMIRA Figree

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  17.703.027,00 ₫
  8.578.826  - 112.909.835  8.578.826 ₫ - 112.909.835 ₫
 21. Bông tai nữ Asht

  Bông tai nữ Asht

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.347.572,00 ₫
  7.323.078  - 90.891.073  7.323.078 ₫ - 90.891.073 ₫
 22. Bông tai nữ Roseum

  Bông tai nữ Roseum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.328.624,00 ₫
  6.113.178  - 68.490.235  6.113.178 ₫ - 68.490.235 ₫
 23. Vòng tay nữ Clando

  Vòng tay nữ Clando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  7.771.377,00 ₫
  4.065.263  - 48.947.878  4.065.263 ₫ - 48.947.878 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Urhea

  Vòng đeo ngón tay Urhea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.956.838,00 ₫
  5.327.804  - 60.636.497  5.327.804 ₫ - 60.636.497 ₫
 25. Nhẫn Pokazati

  Nhẫn GLAMIRA Pokazati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.223.511,00 ₫
  7.947.131  - 91.612.768  7.947.131 ₫ - 91.612.768 ₫
 26. Bông tai nữ Alamos

  Bông tai nữ Alamos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  17.714.632,00 ₫
  8.558.449  - 110.829.661  8.558.449 ₫ - 110.829.661 ₫
 27. Nhẫn xếp chồng Sapnis

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Sapnis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 72.268.521  6.049.499 ₫ - 72.268.521 ₫
 28. Dây chuyền nữ Jarumi

  Dây chuyền nữ Jarumi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.004.356,00 ₫
  7.508.454  - 102.523.097  7.508.454 ₫ - 102.523.097 ₫
 29. Bông tai nữ Faatasi

  Bông tai nữ Faatasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  25.006.013,00 ₫
  10.004.669  - 177.834.061  10.004.669 ₫ - 177.834.061 ₫
 30. Bông tai nữ Ficoide

  Bông tai nữ Ficoide

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.995.980,00 ₫
  6.495.252  - 72.310.975  6.495.252 ₫ - 72.310.975 ₫
 31. Nhẫn xếp chồng Symbolse

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Symbolse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.182.119,00 ₫
  5.667.425  - 58.881.788  5.667.425 ₫ - 58.881.788 ₫
 32. Nhẫn Hilimi

  Nhẫn GLAMIRA Hilimi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  22.025.837,00 ₫
  10.577.779  - 130.145.603  10.577.779 ₫ - 130.145.603 ₫
 33. Nhẫn Srengenge

  Nhẫn GLAMIRA Srengenge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  16.996.333,00 ₫
  8.843.731  - 102.424.037  8.843.731 ₫ - 102.424.037 ₫
 34. Bông tai nữ Insouciance

  Bông tai nữ Insouciance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.731.287,00 ₫
  3.527.530  - 42.169.607  3.527.530 ₫ - 42.169.607 ₫
 35. Bông tai nữ Lilijaj

  Bông tai nữ Lilijaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.239.092,00 ₫
  6.261.762  - 77.334.538  6.261.762 ₫ - 77.334.538 ₫
 36. Bông tai nữ Alofa

  Bông tai nữ Alofa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  15.047.191,00 ₫
  7.274.682  - 96.381.612  7.274.682 ₫ - 96.381.612 ₫
 37. Nhẫn xếp chồng Panaghiusa

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Panaghiusa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  15.517.566,00 ₫
  7.620.246  - 90.381.645  7.620.246 ₫ - 90.381.645 ₫
 38. Bông tai nữ Kulw

  Bông tai nữ Kulw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  14.597.759,00 ₫
  6.558.930  - 100.909.894  6.558.930 ₫ - 100.909.894 ₫
 39. Vòng tay nữ Paar

  Vòng tay nữ Paar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  16.551.147,00 ₫
  7.152.418  - 114.240.022  7.152.418 ₫ - 114.240.022 ₫
 40. Vòng tay nữ Ausarta

  Vòng tay nữ Ausarta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  26.031.102,00 ₫
  11.892.679  - 47.940.904  11.892.679 ₫ - 47.940.904 ₫
 41. Nhẫn Cominho

  Nhẫn GLAMIRA Cominho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.581.712,00 ₫
  8.538.072  - 100.711.784  8.538.072 ₫ - 100.711.784 ₫
 42. Bông tai nữ Engkanto

  Bông tai nữ Engkanto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  17.572.556,00 ₫
  7.947.131  - 118.103.208  7.947.131 ₫ - 118.103.208 ₫
 43. Nhẫn Cedarser

  Nhẫn GLAMIRA Cedarser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  12.872.201,00 ₫
  6.834.873  - 72.480.785  6.834.873 ₫ - 72.480.785 ₫
 44. Nhẫn Labara

  Nhẫn GLAMIRA Labara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.950.314,00 ₫
  6.749.967  - 80.744.897  6.749.967 ₫ - 80.744.897 ₫
 45. Bông tai nữ Udsigt

  Bông tai nữ Udsigt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.382.936,00 ₫
  8.558.449  - 109.754.195  8.558.449 ₫ - 109.754.195 ₫
 46. Bông tai nữ Aurinko

  Bông tai nữ Aurinko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.826.537,00 ₫
  7.089.588  - 87.084.489  7.089.588 ₫ - 87.084.489 ₫
 47. Dây chuyền nữ Blackash

  Dây chuyền nữ Blackash

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.925.791,00 ₫
  5.390.917  - 57.763.876  5.390.917 ₫ - 57.763.876 ₫
 48. Bông tai nữ Akimino

  Bông tai nữ Akimino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  14.825.022,00 ₫
  6.834.873  - 100.725.935  6.834.873 ₫ - 100.725.935 ₫
 49. Khuyên Mũi Ankra

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ankra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  7.586.000,00 ₫
  3.905.641  - 47.886.561  3.905.641 ₫ - 47.886.561 ₫
 50. Nhẫn Renmen

  Nhẫn GLAMIRA Renmen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - AAA

  16.639.448,00 ₫
  8.212.036  - 104.674.029  8.212.036 ₫ - 104.674.029 ₫
 51. Bông tai nữ Gleewen

  Bông tai nữ Gleewen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.701.994,00 ₫
  8.028.640  - 107.178.733  8.028.640 ₫ - 107.178.733 ₫
 52. Nhẫn Visualizza

  Nhẫn GLAMIRA Visualizza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.424.369,00 ₫
  7.280.625  - 80.900.558  7.280.625 ₫ - 80.900.558 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Prietenie

  Mặt dây chuyền nữ Prietenie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.069.182,00 ₫
  5.051.862  - 62.575.173  5.051.862 ₫ - 62.575.173 ₫
 54. Nhẫn Xancira

  Nhẫn GLAMIRA Xancira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  26.772.606,00 ₫
  10.798.533  - 178.258.582  10.798.533 ₫ - 178.258.582 ₫
 55. Nhẫn đeo ngón út Diep

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Diep

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  13.090.691,00 ₫
  7.089.588  - 76.046.805  7.089.588 ₫ - 76.046.805 ₫
 56. Dây chuyền nữ Gevoel

  Dây chuyền nữ Gevoel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.275.955,00 ₫
  7.117.890  - 100.612.728  7.117.890 ₫ - 100.612.728 ₫
 57. Bông tai nữ Egpaar

  Bông tai nữ Egpaar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  19.299.530,00 ₫
  8.558.449  - 128.489.955  8.558.449 ₫ - 128.489.955 ₫
 58. Bông tai nữ Ikuspegia

  Bông tai nữ Ikuspegia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.492.859,00 ₫
  6.898.551  - 85.174.119  6.898.551 ₫ - 85.174.119 ₫
 59. Bông tai nữ Kallo

  Bông tai nữ Kallo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  17.809.442,00 ₫
  8.497.317  - 115.004.165  8.497.317 ₫ - 115.004.165 ₫
 60. Nhẫn xếp chồng Muskana

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Muskana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.722.103,00 ₫
  7.110.815  - 85.825.063  7.110.815 ₫ - 85.825.063 ₫
 61. Vòng tay nữ Pramera

  Vòng tay nữ Pramera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  8.301.186,00 ₫
  4.323.375  - 52.230.882  4.323.375 ₫ - 52.230.882 ₫

You’ve viewed 60 of 579 products