Đang tải...
Tìm thấy 579 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Aravida
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aravida

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.759.594,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Beleaguer
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Beleaguer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.802.735,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Cakaki
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Cakaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  29.434.788,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Cardamom
  Mới

 5. Vòng Tay GLAMIRA Emollient
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Emollient

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  15.472.113,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Figree
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Figree

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  16.415.684,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Hetre
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hetre

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  19.523.787,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Fegegita
  Mới

 9. Bông Tai GLAMIRA Feja
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Feja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  16.435.419,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Lathyrus
  Mới

 11. Bông Tai GLAMIRA Lerato
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lerato

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  27.453.831,00 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dewr
  Mới

 13. Vòng Tay GLAMIRA Erstwhile
  Mới

 14. Vòng tay GLAMIRA Vanilla
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Vanilla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  39.180.595,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Nhẫn GLAMIRA Chozizwitsa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Chozizwitsa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.173.522,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ciall
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ciall

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.747.454,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Fugacious
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Fugacious

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  18.100.049,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Furtive
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Furtive

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.440.599,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Embrocation
  Mới

 21. Vòng Tay GLAMIRA Mozindo
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mozindo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.711.656,00 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Tebile
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Tebile

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  34.036.921,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Dapper
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Dapper

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.386.755,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Justice
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Justice

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.998.090,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Kantana
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Kantana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  11.333.112,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Kenshutsu
  Mới

 27. Bông Tai GLAMIRA Languor
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Languor

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  12.840.392,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Inariye
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inariye

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.401.659,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Inconsistency
  Mới

 30. Bông Tai GLAMIRA Infrastructure
  Mới

 31. Bông Tai GLAMIRA Inglenook
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inglenook

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  13.566.588,00 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Tingnan
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Tingnan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.292.752,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Aroharoh
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Aroharoh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.339.020,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Hisia
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Hisia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  17.141.341,00 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Imbroglio
  Mới

 36. Vòng tay GLAMIRA Mirakel
  Mới

  Vòng tay GLAMIRA Mirakel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  58.598.401,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Ratatouille
  Mới

 38. Bông Tai GLAMIRA Riya
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Riya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  11.707.296,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Samovila
  Mới

 40. Nhẫn GLAMIRA Zmysel
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Zmysel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  19.004.148,00 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Silau
  Mới

 42. Bông Tai GLAMIRA Insouciance
  Mới

You’ve viewed 60 of 579 products