Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bura

  Nhẫn GLAMIRA Bura

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  12.330.215,00 ₫
  6.345.981  - 68.131.701  6.345.981 ₫ - 68.131.701 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Orlet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orlet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  9.911.538,00 ₫
  3.244.366  - 39.473.125  3.244.366 ₫ - 39.473.125 ₫
 3. Nhẫn Katheleen

  Nhẫn GLAMIRA Katheleen

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.258 crt - AAA

  12.360.495,00 ₫
  5.637.087  - 68.077.627  5.637.087 ₫ - 68.077.627 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Devine

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Devine

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  17.652.869,00 ₫
  7.626.965  - 100.264.450  7.626.965 ₫ - 100.264.450 ₫
 5. Vòng Tay Waites

  Vòng Tay GLAMIRA Waites

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  49.249.759,00 ₫
  15.113.883  - 70.715.301  15.113.883 ₫ - 70.715.301 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Dây Chuyền Depew

  Dây Chuyền GLAMIRA Depew

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - VS

  58.526.214,00 ₫
  9.101.529  - 185.307.421  9.101.529 ₫ - 185.307.421 ₫
 8. Nhẫn Nanaya

  Nhẫn GLAMIRA Nanaya

  Vàng Hồng 14K
  20.861.008,00 ₫
  9.236.171  - 119.433.255  9.236.171 ₫ - 119.433.255 ₫
 9. Vòng Tay Amont

  Vòng Tay GLAMIRA Amont

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  39.856.775,00 ₫
  4.914.404  - 88.125.113  4.914.404 ₫ - 88.125.113 ₫
 10. Vòng Tay Dopp

  Vòng Tay GLAMIRA Dopp

  Vàng 14K
  30.955.044,00 ₫
  12.996.392  - 41.588.456  12.996.392 ₫ - 41.588.456 ₫
 11. Nhẫn Rigdon

  Nhẫn GLAMIRA Rigdon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  26.997.727,00 ₫
  8.459.686  - 130.707.426  8.459.686 ₫ - 130.707.426 ₫
 12. Nhẫn Genevie

  Nhẫn GLAMIRA Genevie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  11.900.337,00 ₫
  6.540.643  - 84.299.463  6.540.643 ₫ - 84.299.463 ₫
 13. lifetime warranty
 14. Mặt Dây Chuyền Dorit

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dorit

  Vàng 14K
  23.036.354,00 ₫
  10.503.637  - 116.324.064  10.503.637 ₫ - 116.324.064 ₫
 15. Bông Tai Guarin

  Bông Tai GLAMIRA Guarin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.848 crt - VS1

  36.868.984,00 ₫
  9.278.889  - 163.651.270  9.278.889 ₫ - 163.651.270 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Gantulga

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gantulga

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.354 crt - VS1

  19.679.787,00 ₫
  5.645.198  - 93.978.489  5.645.198 ₫ - 93.978.489 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Gdod

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gdod

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAAAA

  9.931.816,00 ₫
  3.601.247  - 81.366.015  3.601.247 ₫ - 81.366.015 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products