Đang tải...
Tìm thấy 447 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nam Tentacool

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  19.123.775,00 ₫
  8.112.696  - 100.824.986  8.112.696 ₫ - 100.824.986 ₫
 2. Vòng tay nam Bequ

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  26.465.250,00 ₫
  12.142.300  - 148.966.270  12.142.300 ₫ - 148.966.270 ₫
 3. Vòng tay nam Louis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  42.870.077,00 ₫
  12.735.788  - 424.059.306  12.735.788 ₫ - 424.059.306 ₫
 4. Vòng tay nam Derek

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.185 crt - VS

  21.850.650,00 ₫
  8.439.582  - 106.131.567  8.439.582 ₫ - 106.131.567 ₫
 5. Vòng tay nam Buras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  16.212.091,00 ₫
  7.229.682  - 89.306.174  7.229.682 ₫ - 89.306.174 ₫
 6. Vòng tay nam Delibird

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  18.795.192,00 ₫
  8.122.602  - 101.348.571  8.122.602 ₫ - 101.348.571 ₫
 7. Vòng tay nam Colson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.36 crt - VS

  1.007.201.922,00 ₫
  34.221.064  - 9.425.629.852  34.221.064 ₫ - 9.425.629.852 ₫
 8. Vòng tay nam Dogue

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.506 crt - VS

  124.184.410,00 ₫
  25.178.654  - 266.192.700  25.178.654 ₫ - 266.192.700 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay nam Dryas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  86.455.344,00 ₫
  23.777.717  - 151.836.637  23.777.717 ₫ - 151.836.637 ₫
 11. Vòng tay nam Diamante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.82 crt - VS

  163.907.901,00 ₫
  23.959.131  - 647.827.117  23.959.131 ₫ - 647.827.117 ₫
 12. Vòng tay nam Teguh Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Teguh

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.012.082,00 ₫
  7.193.172  - 91.343.901  7.193.172 ₫ - 91.343.901 ₫
 13. Vòng tay nam Chu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  31.400.226,00 ₫
  14.627.477  - 164.886.003  14.627.477 ₫ - 164.886.003 ₫
 14. Vòng tay nam Douzil

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  91.673.338,00 ₫
  24.930.447  - 159.096.604  24.930.447 ₫ - 159.096.604 ₫
 15. Vòng tay nam Gommy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.125 crt - VS

  21.640.368,00 ₫
  8.701.373  - 111.013.624  8.701.373 ₫ - 111.013.624 ₫
 16. Vòng tay nam Oulu Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Oulu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  47.245.812,00 ₫
  15.151.626  - 244.187.517  15.151.626 ₫ - 244.187.517 ₫
 17. Vòng tay nam Panteleimonas Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Panteleimonas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  33.861.630,00 ₫
  10.945.702  - 173.164.267  10.945.702 ₫ - 173.164.267 ₫
 18. Vòng tay nam Owerri Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Owerri

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.464 crt - VS

  72.764.370,00 ₫
  20.912.164  - 391.215.120  20.912.164 ₫ - 391.215.120 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nam Kucson Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Kucson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.05 crt - VS

  108.983.255,00 ₫
  27.967.791  - 562.412.422  27.967.791 ₫ - 562.412.422 ₫
 21. Vòng tay nam Slavomir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  57.983.214,00 ₫
  14.327.761  - 106.584.397  14.327.761 ₫ - 106.584.397 ₫
 22. Vòng tay nam Demetrius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  24.965.823,00 ₫
  10.657.307  - 133.145.590  10.657.307 ₫ - 133.145.590 ₫
 23. Vòng tay nam Carey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  30.231.647,00 ₫
  14.838.608  - 165.352.984  14.838.608 ₫ - 165.352.984 ₫
 24. Vòng tay nam Mekhi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  40.986.879,00 ₫
  14.864.929  - 219.720.650  14.864.929 ₫ - 219.720.650 ₫
 25. Vòng tay nam Plano Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Plano

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.825 crt - VS

  94.763.323,00 ₫
  25.114.975  - 173.878.042  25.114.975 ₫ - 173.878.042 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay nam Crosby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.789.135,00 ₫
  10.656.741  - 124.386.195  10.656.741 ₫ - 124.386.195 ₫
 28. Vòng tay nam King

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  54.660.872,00 ₫
  18.321.422  - 275.942.087  18.321.422 ₫ - 275.942.087 ₫
 29. Vòng tay nam Lace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  22.778.664,00 ₫
  9.993.348  - 124.428.650  9.993.348 ₫ - 124.428.650 ₫
 30. Vòng tay nam Uriah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  17.069.352,00 ₫
  8.954.674  - 97.244.820  8.954.674 ₫ - 97.244.820 ₫
 31. Vòng tay nam Cunningham

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  40.309.619,00 ₫
  16.335.771  - 214.980.110  16.335.771 ₫ - 214.980.110 ₫
 32. Vòng tay nam Geodude

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  20.374.713,00 ₫
  9.132.974  - 109.626.831  9.132.974 ₫ - 109.626.831 ₫
 33. Vòng tay nam Snom

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  33.270.973,00 ₫
  12.964.466  - 181.272.720  12.964.466 ₫ - 181.272.720 ₫
 34. Vòng tay nam Caissier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.513.972,00 ₫
  8.008.263  - 91.060.883  8.008.263 ₫ - 91.060.883 ₫
 35. Vòng tay nam Poch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  21.946.876,00 ₫
  10.091.838  - 124.046.581  10.091.838 ₫ - 124.046.581 ₫
 36. Vòng tay nam Funabashi Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Funabashi

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.108.988,00 ₫
  6.198.083  - 73.754.361  6.198.083 ₫ - 73.754.361 ₫
 37. Vòng tay nam Scharf

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  77.965.100,00 ₫
  20.861.221  - 409.498.052  20.861.221 ₫ - 409.498.052 ₫
 38. Vòng tay nam Breven

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.62 crt - VS

  94.192.476,00 ₫
  20.731.033  - 457.681.787  20.731.033 ₫ - 457.681.787 ₫
 39. Vòng tay nam Lilligant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  54.582.759,00 ₫
  18.543.308  - 298.696.694  18.543.308 ₫ - 298.696.694 ₫
 40. Vòng tay nam Tentacruel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  26.332.231,00 ₫
  11.240.040  - 142.937.995  11.240.040 ₫ - 142.937.995 ₫
 41. Vòng tay nam Gallade

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.27 crt - VS

  155.633.317,00 ₫
  21.183.861  - 697.567.442  21.183.861 ₫ - 697.567.442 ₫
 42. Vòng tay nam Onafiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  27.524.303,00 ₫
  13.134.843  - 148.371.938  13.134.843 ₫ - 148.371.938 ₫
 43. Vòng tay nam Arlyne

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  32.074.374,00 ₫
  16.443.317  - 181.385.927  16.443.317 ₫ - 181.385.927 ₫
 44. Vòng tay nam Calanque

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  47.363.830,00 ₫
  18.432.365  - 257.899.718  18.432.365 ₫ - 257.899.718 ₫
 45. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 46. Vòng tay nam Lanaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.735.277,00 ₫
  9.474.011  - 115.824.918  9.474.011 ₫ - 115.824.918 ₫
 47. Vòng tay nam Omar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  66.005.063,00 ₫
  17.674.444  - 316.059.821  17.674.444 ₫ - 316.059.821 ₫
 48. Vòng tay nam Crescere

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  85.654.969,00 ₫
  25.174.408  - 444.861.091  25.174.408 ₫ - 444.861.091 ₫
 49. Vòng tay nam Xander

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.318 crt - VS

  49.853.253,00 ₫
  17.101.050  - 263.644.974  17.101.050 ₫ - 263.644.974 ₫
 50. Vòng tay nam Elsam

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  162.774.132,00 ₫
  30.540.420  - 259.965.180  30.540.420 ₫ - 259.965.180 ₫
 51. Vòng tay nam Robin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.275 crt - VS

  48.847.126,00 ₫
  19.757.453  - 251.319.560  19.757.453 ₫ - 251.319.560 ₫
 52. Vòng tay nam Aruada Kim Cương
  Mới

  Vòng tay nam Aruada

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  44.457.240,00 ₫
  16.085.583  - 70.066.081  16.085.583 ₫ - 70.066.081 ₫
 53. Vòng tay nam Blaziken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  54.732.758,00 ₫
  14.085.781  - 258.932.730  14.085.781 ₫ - 258.932.730 ₫
 54. Vòng tay nam Adan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  23.694.791,00 ₫
  9.152.786  - 121.612.625  9.152.786 ₫ - 121.612.625 ₫
 55. Vòng tay nam Ostroff

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  26.014.120,00 ₫
  9.326.842  - 136.258.783  9.326.842 ₫ - 136.258.783 ₫
 56. Vòng tay nam Zadkiel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  54.407.853,00 ₫
  21.769.707  - 289.951.449  21.769.707 ₫ - 289.951.449 ₫
 57. Vòng tay nam Luiz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  68.045.336,00 ₫
  29.213.068  - 360.847.344  29.213.068 ₫ - 360.847.344 ₫
 58. Vòng tay nam Aleen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  22.147.818,00 ₫
  9.430.143  - 117.225.857  9.430.143 ₫ - 117.225.857 ₫
 59. Vòng tay nam Arctovish

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  36.574.919,00 ₫
  13.820.311  - 196.131.143  13.820.311 ₫ - 196.131.143 ₫
 60. Vòng tay nam Aiko

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.599 crt - VS

  51.224.471,00 ₫
  16.078.225  - 220.329.136  16.078.225 ₫ - 220.329.136 ₫
 61. Vòng tay nam Barbaracle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  40.288.675,00 ₫
  21.070.088  - 227.291.373  21.070.088 ₫ - 227.291.373 ₫
 62. Vòng tay nam Jan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.612.349,00 ₫
  17.849.915  - 223.796.107  17.849.915 ₫ - 223.796.107 ₫
 63. Vòng tay nam Hudson

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  45.375.066,00 ₫
  17.402.747  - 235.272.469  17.402.747 ₫ - 235.272.469 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nam Szymon 2.0 mm Kim Cương

  Vòng tay nam Szymon 2.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  104.629.879,00 ₫
  24.735.731  - 432.082.851  24.735.731 ₫ - 432.082.851 ₫

You’ve viewed 60 of 447 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng