Vòng tay da nam

36 sản phẩm [i]
Quick Filter
Chọn đá <span>Chọn</span> đá <span>Chọn</span> đá
Xóa
Carat Carat Carat
 • Bộ lọc Bộ lọc Lọc
  Bộ lọc
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
36 Sản phẩm
trang
 • Sắp xếp theo
 • Bộ lọc
  Nâng cao
36 sản phẩm tùy biến được tìm thấy. [i]
Loại
Đá Quý
Hợp kim
Màu sắc
Carat
Bộ lọc
Nâng cao
 • Vòng Tay GLAMIRA Hugo

  Vòng Tay GLAMIRA Hugo

  Vàng 585
  Ngọc Lục Bảo

  0.195 crt - AAA

  23.596.872,00 ₫
  More Colour
  • Vàng
  • Trắng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Jack

  Vòng Tay GLAMIRA Jack

  Bạc 925
  Kim Cương Đen

  0.135 crt - AAA

  9.976.337,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Bradley

  Vòng Tay GLAMIRA Bradley

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.625 crt - AAAAA

  22.852.351,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Femanda

  Vòng Tay GLAMIRA Femanda

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  14.219.984,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Akilah

  Vòng Tay GLAMIRA Akilah

  Bạc 925
  Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  8.801.448,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Boris

  Vòng Tay GLAMIRA Boris

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.095 crt - AAAAA

  18.301.956,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Sergio

  Vòng Tay GLAMIRA Sergio

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  21.413.624,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Robin

  Vòng Tay GLAMIRA Robin

  Vàng Hồng 585
  Kim Cương

  0.275 crt - VS

  28.256.329,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Aiko

  Vòng Tay GLAMIRA Aiko

  Vàng Vàng-Trắng 750
  Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.599 crt - AAA

  30.085.324,00 ₫
  More Colour
  • Vàng Trắng
  • Trắng Vàng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Vòng Tay GLAMIRA Pierre

  Vòng Tay GLAMIRA Pierre

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  18.536.168,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Jan

  Vòng Tay GLAMIRA Jan

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  16.829.770,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Lukas

  Vòng Tay GLAMIRA Lukas

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  21.179.411,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Julian

  Vòng Tay GLAMIRA Julian

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.155 crt - AAAAA

  15.324.124,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Jorge

  Vòng Tay GLAMIRA Jorge

  Bạc 925
  Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  7.039.115,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Antonio

  Vòng Tay GLAMIRA Antonio

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.125 crt - VS

  13.000.398,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Onafiel

  Vòng Tay GLAMIRA Onafiel

  Vàng Trắng 750
  Kim Cương

  0.09 crt - VS

  19.872.986,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Carl

  Vòng Tay GLAMIRA Carl

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  18.603.085,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Aleen

  Vòng Tay GLAMIRA Aleen

  Vàng Trắng 750
  Kim Cương

  0.13 crt - VS

  17.092.076,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Thiết kế mới nhất

 • Vòng Tay GLAMIRA Carey

  Vòng Tay GLAMIRA Carey

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  14.219.984,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Arlyne

  Vòng Tay GLAMIRA Arlyne

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  15.357.583,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Afton

  Vòng Tay GLAMIRA Afton

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  18.837.296,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Mario

  Vòng Tay GLAMIRA Mario

  Vàng 585
  Hồng Ngọc

  0.36 crt - AAA

  15.381.847,00 ₫
  More Colour
  • Vàng
  • Trắng
  • Màu đỏ
 • Vòng Tay GLAMIRA Antonetta

  Vòng Tay GLAMIRA Antonetta

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  21.079.035,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Amparo

  Vòng Tay GLAMIRA Amparo

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  21.179.411,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Luiz

  Vòng Tay GLAMIRA Luiz

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  28.506.887,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Cedric

  Vòng Tay GLAMIRA Cedric

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  17.030.522,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Theo

  Vòng Tay GLAMIRA Theo

  Vàng Hồng 585

  32.388.107,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Ryan

  Vòng Tay GLAMIRA Ryan

  Vàng Hồng 585

  19.539.932,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Nico

  Vòng Tay GLAMIRA Nico

  Vàng Hồng 585

  17.130.898,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Marcel

  Vòng Tay GLAMIRA Marcel

  Vàng Hồng 585

  8.465.073,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Ken

  Vòng Tay GLAMIRA Ken

  Vàng Hồng 585

  13.216.220,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Geralyn

  Vòng Tay GLAMIRA Geralyn

  Vàng Hồng 585

  13.316.596,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Dayna

  Vòng Tay GLAMIRA Dayna

  Vàng Hồng 585

  14.521.114,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Bernard

  Vòng Tay GLAMIRA Bernard

  Vàng Hồng 585

  26.265.148,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Bell

  Vòng Tay GLAMIRA Bell

  Vàng Hồng 585

  20.710.989,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Vòng Tay GLAMIRA Anderson

  Vòng Tay GLAMIRA Anderson

  Vàng Hồng 585

  17.666.239,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
Loading... Đang tải thêm kết quả...
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
36 Sản phẩm
trang