Vòng tay da nam

36 sản phẩm [i]
Quick Filter
Chọn đá <span>Chọn</span> đá
Xóa
Carat Carat
 • Lọc
  Bộ lọc
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
36 Sản phẩm
trang
 • Sắp xếp theo
 • Bộ lọc
  Nâng cao
36 sản phẩm tùy biến được tìm thấy. [i]
Loại
Đá Quý
Hợp kim
Màu sắc
Carat
Bộ lọc
Nâng cao
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bradley

  Vòng Tay GLAMIRA Bradley

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.625 crt - AAA

  22.852.351,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Hugo

  Vòng Tay GLAMIRA Hugo

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.195 crt - AAA

  21.882.047,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Boris

  Vòng Tay GLAMIRA Boris

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.095 crt - AAA

  19.740.684,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Robin

  Vòng Tay GLAMIRA Robin

  Vàng Hồng 585
  Kim Cương

  0.275 crt - VS

  29.594.680,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Sergio

  Vòng Tay GLAMIRA Sergio

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  22.751.975,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Pierre

  Vòng Tay GLAMIRA Pierre

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.14 crt - AAA

  18.536.168,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Jan

  Vòng Tay GLAMIRA Jan

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.3 crt - AAA

  16.829.770,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Femanda

  Vòng Tay GLAMIRA Femanda

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.14 crt - AAA

  14.219.984,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Akilah

  Vòng Tay GLAMIRA Akilah

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.04 crt - AAA

  17.231.274,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Lukas

  Vòng Tay GLAMIRA Lukas

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.15 crt - AAA

  24.123.786,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Julian

  Vòng Tay GLAMIRA Julian

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.155 crt - AAA

  15.324.124,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Jorge

  Vòng Tay GLAMIRA Jorge

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.15 crt - AAA

  10.305.306,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Jack

  Vòng Tay GLAMIRA Jack

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.135 crt - AAA

  15.324.124,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Arlyne

  Vòng Tay GLAMIRA Arlyne

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.06 crt - AAA

  17.365.111,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Antonio

  Vòng Tay GLAMIRA Antonio

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.125 crt - AAA

  17.398.569,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Amparo

  Vòng Tay GLAMIRA Amparo

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.03 crt - AAA

  22.584.681,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Aleen

  Vòng Tay GLAMIRA Aleen

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  9.870.341,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Afton

  Vòng Tay GLAMIRA Afton

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.07 crt - AAA

  21.380.165,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Thiết kế mới nhất

 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Theo

  Vòng Tay GLAMIRA Theo

  Vàng Hồng 585

  32.388.107,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ryan

  Vòng Tay GLAMIRA Ryan

  Vàng Hồng 585

  19.539.932,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Onafiel

  Vòng Tay GLAMIRA Onafiel

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.09 crt - AAA

  13.617.726,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Nico

  Vòng Tay GLAMIRA Nico

  Vàng Hồng 585

  17.130.898,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mario

  Vòng Tay GLAMIRA Mario

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  13.517.350,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Marcel

  Vòng Tay GLAMIRA Marcel

  Vàng Hồng 585

  8.465.073,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Luiz

  Vòng Tay GLAMIRA Luiz

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  29.677.945,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Ken

  Vòng Tay GLAMIRA Ken

  Vàng Hồng 585

  13.216.220,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Geralyn

  Vòng Tay GLAMIRA Geralyn

  Vàng Hồng 585

  14.788.783,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Dayna

  Vòng Tay GLAMIRA Dayna

  Vàng Hồng 585

  19.004.591,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Cedric

  Vòng Tay GLAMIRA Cedric

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.204 crt - AAA

  20.041.813,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Carl

  Vòng Tay GLAMIRA Carl

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.01 crt - AAA

  18.603.085,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Carey

  Vòng Tay GLAMIRA Carey

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.075 crt - AAA

  15.692.171,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bernard

  Vòng Tay GLAMIRA Bernard

  Vàng Hồng 585

  27.770.793,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Bell

  Vòng Tay GLAMIRA Bell

  Vàng Hồng 585

  23.688.821,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Antonetta

  Vòng Tay GLAMIRA Antonetta

  Vàng Hồng 585
  Đá Swarovski

  0.33 crt - AAA

  21.514.000,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Anderson

  Vòng Tay GLAMIRA Anderson

  Vàng Hồng 585

  17.666.239,00 ₫
  More Colour
  • Màu đỏ
  • Trắng
  • Vàng
 • Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Aiko

  Vòng Tay GLAMIRA Aiko

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.599 crt - AAA

  19.539.420,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
Loading... Đang tải thêm kết quả...
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
36 Sản phẩm
trang