Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Tomelon

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  4.621.958,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 2. Khuyên kẹp vành tai Suilup

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.018.451,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Viskas

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Orengut

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  6.392.799,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Dejlig

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.572.995,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 6. Khuyên kẹp vành tai Brzina

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  9.430.424,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Snelheid

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  5.217.992,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Distortion

  Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.089.036,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Darab

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.106.767,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Thedora

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Rembulan

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Zukunft

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  14.398.514,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Scholastica

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.961.295,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Moai

  Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.472.525,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Kholino

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Sanday

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Ratehang

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.237.337,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Pletra

  Xỏ khuyên tai Pletra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.138.083,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.155.629,00 ₫
  3.226.399  - 36.254.538  3.226.399 ₫ - 36.254.538 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Encantador

  Xỏ khuyên tai Encantador

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  5.898.083,00 ₫
  3.011.306  - 12.124.469  3.011.306 ₫ - 12.124.469 ₫
 22. Khuyên kẹp vành tai Perkem

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Perkem

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  7.931.564,00 ₫
  3.764.132  - 53.334.647  3.764.132 ₫ - 53.334.647 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Lampu

  Xỏ khuyên tai Lampu

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 24. Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  6.104.970,00 ₫
  3.032.815  - 45.693.178  3.032.815 ₫ - 45.693.178 ₫
 25. Xỏ khuyên tai Salawasna

  Xỏ khuyên tai Salawasna

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Buwan

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Gisle

  Xỏ khuyên tai Gisle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 7.249.776  2.495.082 ₫ - 7.249.776 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Pieza

  Xỏ khuyên tai Pieza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  4.958.466,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Umucyo

  Xỏ khuyên tai Umucyo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 24.410.257  2.473.572 ₫ - 24.410.257 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.496.864,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.472.525,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.546.675,00 ₫
  2.473.572  - 7.935.809  2.473.572 ₫ - 7.935.809 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Linus

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Martiney

  Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 35. Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  6.955.720,00 ₫
  3.592.057  - 44.278.086  3.592.057 ₫ - 44.278.086 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Campurkan

  Xỏ khuyên tai Campurkan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  4.686.202,00 ₫
  2.538.100  - 9.160.709  2.538.100 ₫ - 9.160.709 ₫
 37. Khuyên kẹp vành tai Panahon

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Panahon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  5.833.556,00 ₫
  3.269.418  - 33.735.686  3.269.418 ₫ - 33.735.686 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Opheliarel

  Xỏ khuyên tai Opheliarel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 8.085.242  2.538.100 ₫ - 8.085.242 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Armonia

  Xỏ khuyên tai Armonia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  5.339.973,00 ₫
  2.753.194  - 10.790.891  2.753.194 ₫ - 10.790.891 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Judes

  Xỏ khuyên tai Judes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  5.571.481,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Larapidite

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  4.955.635,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Prekrasna

  Xỏ khuyên tai Prekrasna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.126.112,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Taratra

  Xỏ khuyên tai Taratra

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  3.781.679,00 ₫
  2.193.951  - 5.080.729  2.193.951 ₫ - 5.080.729 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Waktos

  Xỏ khuyên tai Waktos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.126.112,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Igice

  Xỏ khuyên tai Igice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 10.392.402  2.581.119 ₫ - 10.392.402 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Susulu

  Xỏ khuyên tai Susulu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.413.940,00 ₫
  2.495.082  - 7.079.965  2.495.082 ₫ - 7.079.965 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Koha

  Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.533.940,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Foarm

  Xỏ khuyên tai Foarm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  4.736.013,00 ₫
  2.452.063  - 9.357.689  2.452.063 ₫ - 9.357.689 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Ludvig

  Xỏ khuyên tai Ludvig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.829.509,00 ₫
  2.172.442  - 5.766.764  2.172.442 ₫ - 5.766.764 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Kirust

  Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.217.992,00 ₫
  2.731.684  - 10.005.233  2.731.684 ₫ - 10.005.233 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Crus

  Xỏ khuyên tai Crus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.769.127,00 ₫
  2.602.629  - 8.234.677  2.602.629 ₫ - 8.234.677 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Feest

  Xỏ khuyên tai Feest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.440.445,00 ₫
  2.860.741  - 31.910.224  2.860.741 ₫ - 31.910.224 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Biriwira

  Xỏ khuyên tai Biriwira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.950.908  2.366.025 ₫ - 6.950.908 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Zelena

  Xỏ khuyên tai Zelena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.643.142,00 ₫
  6.642.987  - 33.898.705  6.642.987 ₫ - 33.898.705 ₫
 55. Khuyên kẹp vành tai Sekoita

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Sekoita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - AAA

  7.530.529,00 ₫
  3.613.567  - 50.377.116  3.613.567 ₫ - 50.377.116 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Adeliza

  Xỏ khuyên tai Adeliza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.701.768,00 ₫
  2.645.647  - 7.768.263  2.645.647 ₫ - 7.768.263 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Whakaranu

  Xỏ khuyên tai Whakaranu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  11.211.455,00 ₫
  5.990.914  - 17.927.461  5.990.914 ₫ - 17.927.461 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Amulet

  Xỏ khuyên tai Amulet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  6.899.399,00 ₫
  2.968.287  - 125.882.797  2.968.287 ₫ - 125.882.797 ₫
 59. Khuyên kẹp vành tai Gusto

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Gusto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  6.215.063,00 ₫
  3.441.492  - 40.952.632  3.441.492 ₫ - 40.952.632 ₫
 60. Khuyên kẹp vành tai Nakotne

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Nakotne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  6.663.928,00 ₫
  3.570.548  - 38.914.902  3.570.548 ₫ - 38.914.902 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Argias

  Xỏ khuyên tai Argias

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  3.818.754,00 ₫
  2.215.460  - 5.130.540  2.215.460 ₫ - 5.130.540 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng