Đang tải...
Tìm thấy 150 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Ozean

  Dây chuyền nữ Ozean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.716.656,00 ₫
  3.906.773  - 34.287.572  3.906.773 ₫ - 34.287.572 ₫
 2. Dây chuyền nữ Zuria

  Dây chuyền nữ Zuria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.641 crt - AAA

  13.105.973,00 ₫
  5.688.651  - 73.094.368  5.688.651 ₫ - 73.094.368 ₫
 3. Dây chuyền nữ Wunder

  Dây chuyền nữ Wunder

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.128 crt - AAA

  10.146.176,00 ₫
  4.358.469  - 23.207.435  4.358.469 ₫ - 23.207.435 ₫
 4. Dây chuyền nữ Valgus

  Dây chuyền nữ Valgus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.305 crt - AAA

  25.369.689,00 ₫
  10.143.347  - 50.416.739  10.143.347 ₫ - 50.416.739 ₫
 5. Dây chuyền nữ Gorria

  Dây chuyền nữ Gorria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  25.134.501,00 ₫
  10.127.498  - 48.017.883  10.127.498 ₫ - 48.017.883 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Muvimentu

  Mặt dây chuyền nữ Muvimentu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.076.539,00 ₫
  3.957.716  - 52.754.462  3.957.716 ₫ - 52.754.462 ₫
 7. Dây chuyền nữ Garapena

  Dây chuyền nữ Garapena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  11.061.454,00 ₫
  4.659.600  - 29.508.538  4.659.600 ₫ - 29.508.538 ₫
 8. Dây chuyền nữ Mescla

  Dây chuyền nữ Mescla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.42 crt - AAA

  14.711.533,00 ₫
  7.152.418  - 116.447.559  7.152.418 ₫ - 116.447.559 ₫
 9. Dây chuyền nữ Ritar

  Dây chuyền nữ Ritar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  14.161.063,00 ₫
  7.052.796  - 33.921.345  7.052.796 ₫ - 33.921.345 ₫
 10. Dây chuyền nữ Puhas

  Dây chuyền nữ Puhas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.264 crt - AAA

  24.433.185,00 ₫
  9.525.237  - 54.219.364  9.525.237 ₫ - 54.219.364 ₫
 11. Dây chuyền nữ Suhkur

  Dây chuyền nữ Suhkur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  15.829.734,00 ₫
  7.369.775  - 111.508.897  7.369.775 ₫ - 111.508.897 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Sangi

  Mặt dây chuyền nữ Sangi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.398.727,00 ₫
  2.989.796  - 41.561.118  2.989.796 ₫ - 41.561.118 ₫
 13. Dây chuyền nữ Siwgr

  Dây chuyền nữ Siwgr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  34.803.794,00 ₫
  13.535.029  - 227.291.369  13.535.029 ₫ - 227.291.369 ₫
 14. Dây chuyền nữ Girinhi

  Dây chuyền nữ Girinhi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.306 crt - AAA

  15.182.756,00 ₫
  7.250.908  - 48.032.600  7.250.908 ₫ - 48.032.600 ₫
 15. Dây chuyền nữ Stoupat

  Dây chuyền nữ Stoupat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - AAA

  20.431.315,00 ₫
  7.764.868  - 49.425.046  7.764.868 ₫ - 49.425.046 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Pettiness

  Mặt dây chuyền nữ Pettiness

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  19.475.282,00 ₫
  4.733.467  - 181.343.472  4.733.467 ₫ - 181.343.472 ₫
 17. Dây chuyền nữ Bijelo

  Dây chuyền nữ Bijelo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.734.386,00 ₫
  5.200.446  - 30.939.475  5.200.446 ₫ - 30.939.475 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Perlai

  Mặt dây chuyền nữ Perlai

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.176.729,00 ₫
  4.689.034  - 67.895.903  4.689.034 ₫ - 67.895.903 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Bereum

  Dây chuyền nữ Bereum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  15.422.755,00 ₫
  6.948.080  - 39.119.812  6.948.080 ₫ - 39.119.812 ₫
 21. Dây chuyền nữ Chie

  Dây chuyền nữ Chie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  12.906.446,00 ₫
  6.732.420  - 31.496.452  6.732.420 ₫ - 31.496.452 ₫
 22. Dây chuyền nữ Beltex

  Dây chuyền nữ Beltex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.432 crt - AAA

  26.561.477,00 ₫
  11.072.494  - 70.668.342  11.072.494 ₫ - 70.668.342 ₫
 23. Dây chuyền nữ Atinae

  Dây chuyền nữ Atinae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  10.091.553,00 ₫
  4.293.941  - 45.919.587  4.293.941 ₫ - 45.919.587 ₫
 24. Dây chuyền nữ Lumo

  Dây chuyền nữ Lumo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAA

  12.157.016,00 ₫
  6.215.064  - 36.163.977  6.215.064 ₫ - 36.163.977 ₫
 25. Dây chuyền nữ Daleyza

  Dây chuyền nữ Daleyza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  19.494.246,00 ₫
  8.830.146  - 43.041.304  8.830.146 ₫ - 43.041.304 ₫
 26. Dây chuyền nữ Dezvoltare

  Dây chuyền nữ Dezvoltare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  15.282.096,00 ₫
  7.224.022  - 77.985.477  7.224.022 ₫ - 77.985.477 ₫
 27. Dây chuyền nữ Linjar

  Dây chuyền nữ Linjar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.294 crt - AAA

  13.444.746,00 ₫
  4.466.015  - 51.155.411  4.466.015 ₫ - 51.155.411 ₫
 28. Dây chuyền nữ Crimsyn

  Dây chuyền nữ Crimsyn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  55.666.716,00 ₫
  16.041.433  - 489.988.239  16.041.433 ₫ - 489.988.239 ₫
 29. Dây Chuyền Woyera

  Dây Chuyền GLAMIRA Woyera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.655.241,00 ₫
  4.712.241  - 49.301.651  4.712.241 ₫ - 49.301.651 ₫
 30. Dây chuyền nữ Sokeri

  Dây chuyền nữ Sokeri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  24.994.974,00 ₫
  10.079.951  - 52.764.653  10.079.951 ₫ - 52.764.653 ₫
 31. Dây chuyền nữ Sclipire

  Dây chuyền nữ Sclipire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  13.252.010,00 ₫
  5.519.973  - 70.895.884  5.519.973 ₫ - 70.895.884 ₫
 32. Dây chuyền nữ Akadian

  Dây chuyền nữ Akadian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  18.324.251,00 ₫
  8.382.978  - 98.461.793  8.382.978 ₫ - 98.461.793 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Lankata

  Mặt dây chuyền nữ Lankata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.334.567,00 ₫
  3.850.169  - 55.202.562  3.850.169 ₫ - 55.202.562 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Liwanag

  Mặt dây chuyền nữ Liwanag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.398 crt - AAA

  21.021.409,00 ₫
  7.845.245  - 108.565.522  7.845.245 ₫ - 108.565.522 ₫
 35. Dây chuyền nữ Nadra

  Dây chuyền nữ Nadra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.779.103,00 ₫
  4.638.090  - 40.032.823  4.638.090 ₫ - 40.032.823 ₫
 36. Dây chuyền nữ Nathalier

  Dây chuyền nữ Nathalier

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  14.153.423,00 ₫
  6.907.891  - 86.136.383  6.907.891 ₫ - 86.136.383 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Parels

  Mặt dây chuyền nữ Parels

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.485.515,00 ₫
  3.850.169  - 51.325.222  3.850.169 ₫ - 51.325.222 ₫
 38. Dây chuyền nữ Pearels

  Dây chuyền nữ Pearels

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.92 crt - AAA

  21.986.780,00 ₫
  7.011.758  - 549.832.294  7.011.758 ₫ - 549.832.294 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Perlemar

  Mặt dây chuyền nữ Perlemar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.160.795,00 ₫
  3.979.226  - 52.061.071  3.979.226 ₫ - 52.061.071 ₫
 40. Dây chuyền nữ Risteys

  Dây chuyền nữ Risteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AAA

  18.599.062,00 ₫
  8.063.169  - 107.192.885  8.063.169 ₫ - 107.192.885 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Roderika

  Mặt dây chuyền nữ Roderika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  13.872.385,00 ₫
  5.009.409  - 79.386.409  5.009.409 ₫ - 79.386.409 ₫
 42. Dây chuyền nữ Samadra

  Dây chuyền nữ Samadra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - AAA

  15.674.640,00 ₫
  6.735.816  - 86.490.150  6.735.816 ₫ - 86.490.150 ₫
 43. Dây chuyền nữ Serein

  Dây chuyền nữ Serein

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  16.439.636,00 ₫
  7.468.832  - 105.041.948  7.468.832 ₫ - 105.041.948 ₫
 44. Dây chuyền nữ Sjati

  Dây chuyền nữ Sjati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  15.528.888,00 ₫
  7.224.871  - 77.730.762  7.224.871 ₫ - 77.730.762 ₫
 45. Dây chuyền nữ Svejetlost

  Dây chuyền nữ Svejetlost

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  9.173.163,00 ₫
  4.401.488  - 46.697.887  4.401.488 ₫ - 46.697.887 ₫
 46. Dây chuyền nữ Vikling

  Dây chuyền nữ Vikling

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  13.027.578,00 ₫
  5.455.445  - 38.568.494  5.455.445 ₫ - 38.568.494 ₫
 47. Dây chuyền nữ Intersez

  Dây chuyền nữ Intersez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  28.450.618,00 ₫
  10.238.441  - 276.818.309  10.238.441 ₫ - 276.818.309 ₫
 48. Dây chuyền nữ Jarang

  Dây chuyền nữ Jarang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.064 crt - AAA

  17.260.670,00 ₫
  8.223.356  - 27.183.264  8.223.356 ₫ - 27.183.264 ₫
 49. Dây chuyền nữ Kailani

  Dây chuyền nữ Kailani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  28.825.334,00 ₫
  11.589.567  - 190.951.922  11.589.567 ₫ - 190.951.922 ₫
 50. Dây chuyền nữ Katriye

  Dây chuyền nữ Katriye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  22.048.196,00 ₫
  9.255.804  - 31.297.208  9.255.804 ₫ - 31.297.208 ₫
 51. Dây chuyền nữ Kirkas

  Dây chuyền nữ Kirkas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  13.587.670,00 ₫
  6.316.950  - 54.441.249  6.316.950 ₫ - 54.441.249 ₫
 52. Dây chuyền nữ Kitarni

  Dây chuyền nữ Kitarni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  11.267.209,00 ₫
  5.964.594  - 69.211.932  5.964.594 ₫ - 69.211.932 ₫
 53. Dây chuyền nữ Klared

  Dây chuyền nữ Klared

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  17.090.012,00 ₫
  7.958.452  - 81.891.119  7.958.452 ₫ - 81.891.119 ₫
 54. Dây chuyền nữ Mareto

  Dây chuyền nữ Mareto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.064 crt - AAA

  13.129.747,00 ₫
  6.765.250  - 76.358.121  6.765.250 ₫ - 76.358.121 ₫
 55. Dây chuyền nữ Mixtura

  Dây chuyền nữ Mixtura

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.7 crt - AAA

  27.328.171,00 ₫
  11.767.868  - 209.998.999  11.767.868 ₫ - 209.998.999 ₫
 56. Dây chuyền nữ Odiane

  Dây chuyền nữ Odiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  11.413.528,00 ₫
  5.175.824  - 55.075.205  5.175.824 ₫ - 55.075.205 ₫
 57. Dây Chuyền Perly

  Dây Chuyền GLAMIRA Perly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.024.196,00 ₫
  4.336.960  - 46.627.135  4.336.960 ₫ - 46.627.135 ₫
 58. Dây chuyền nữ Purane

  Dây chuyền nữ Purane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - AAA

  14.291.818,00 ₫
  7.295.059  - 23.973.847  7.295.059 ₫ - 23.973.847 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Quintessa

  Mặt dây chuyền nữ Quintessa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  15.838.225,00 ₫
  6.153.932  - 80.575.086  6.153.932 ₫ - 80.575.086 ₫
 60. Dây Chuyền Reka

  Dây Chuyền GLAMIRA Reka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - AAA

  15.855.771,00 ₫
  7.326.757  - 80.263.764  7.326.757 ₫ - 80.263.764 ₫
 61. Dây chuyền nữ Salverto

  Dây chuyền nữ Salverto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.027.295,00 ₫
  6.014.122  - 58.528.022  6.014.122 ₫ - 58.528.022 ₫

You’ve viewed 60 of 150 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng