Đang tải...
Tìm thấy 852 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Golben

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  14.319.553,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 2. Vòng tay nữ Amazzi

  Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.810.249,00 ₫
  3.721.114  - 39.664.904  3.721.114 ₫ - 39.664.904 ₫
 3. Vòng tay nữ Gwenu

  Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.469.015,00 ₫
  4.387.903  - 49.924.287  4.387.903 ₫ - 49.924.287 ₫
 4. Nhẫn Promij

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.307.752,00 ₫
  7.967.509  - 103.598.562  7.967.509 ₫ - 103.598.562 ₫
 5. Bông tai nữ Athar

  Bông tai nữ Athar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.048.988,00 ₫
  6.928.268  - 88.358.064  6.928.268 ₫ - 88.358.064 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Tomelon

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  4.621.958,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 7. Khuyên kẹp vành tai Suilup

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.018.451,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 8. Nhẫn Mengkilap

  Nhẫn GLAMIRA Mengkilap

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.571.721,00 ₫
  7.682.227  - 86.532.603  7.682.227 ₫ - 86.532.603 ₫
 9. Nhẫn Aldatu

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  17.650.669,00 ₫
  8.193.357  - 100.782.537  8.193.357 ₫ - 100.782.537 ₫
 10. Nhẫn Mudrost

  Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.849.390,00 ₫
  4.904.127  - 51.339.374  4.904.127 ₫ - 51.339.374 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Viskas

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAA

  8.783.165,00 ₫
  4.542.431  - 66.395.910  4.542.431 ₫ - 66.395.910 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Orengut

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  6.392.799,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 14. Nhẫn Birihani

  Nhẫn GLAMIRA Birihani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.569.571,00 ₫
  5.646.199  - 61.612.913  5.646.199 ₫ - 61.612.913 ₫
 15. Dây chuyền nữ Ozean

  Dây chuyền nữ Ozean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.716.656,00 ₫
  3.906.773  - 34.287.572  3.906.773 ₫ - 34.287.572 ₫
 16. Bông tai nữ Vatosoa

  Bông tai nữ Vatosoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.751.353,00 ₫
  6.474.025  - 80.928.857  6.474.025 ₫ - 80.928.857 ₫
 17. Nhẫn Thamoni

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.394.765,00 ₫
  5.269.786  - 55.287.470  5.269.786 ₫ - 55.287.470 ₫
 18. Bông tai nữ Wiksel

  Bông tai nữ Wiksel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.453.987,00 ₫
  6.948.645  - 92.985.402  6.948.645 ₫ - 92.985.402 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Parcha

  Bông tai nữ Parcha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.972.007,00 ₫
  6.962.230  - 90.225.980  6.962.230 ₫ - 90.225.980 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Dejlig

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.572.995,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 22. Nhẫn Orbita

  Nhẫn GLAMIRA Orbita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  13.862.479,00 ₫
  7.152.418  - 81.296.781  7.152.418 ₫ - 81.296.781 ₫
 23. Vòng tay nữ Maitso

  Vòng tay nữ Maitso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  10.623.344,00 ₫
  5.433.936  - 82.301.491  5.433.936 ₫ - 82.301.491 ₫
 24. Dây chuyền nữ Zuria

  Dây chuyền nữ Zuria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.641 crt - AAA

  13.105.973,00 ₫
  5.688.651  - 73.094.368  5.688.651 ₫ - 73.094.368 ₫
 25. Nhẫn Subarashi

  Nhẫn GLAMIRA Subarashi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 80.376.971  6.198.083 ₫ - 80.376.971 ₫
 26. Khuyên kẹp vành tai Brzina

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  9.430.424,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Snelheid

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  5.217.992,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 28. Bông tai nữ Kalender

  Bông tai nữ Kalender

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.618.165,00 ₫
  4.753.562  - 49.089.386  4.753.562 ₫ - 49.089.386 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Horne

  Vòng đeo ngón tay Horne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.229.101,00 ₫
  5.370.257  - 63.268.564  5.370.257 ₫ - 63.268.564 ₫
 30. Dây chuyền nữ Wunder

  Dây chuyền nữ Wunder

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.128 crt - AAA

  10.146.176,00 ₫
  4.358.469  - 23.207.435  4.358.469 ₫ - 23.207.435 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Distortion

  Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.089.036,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Nhẫn Ebbaba

  Nhẫn GLAMIRA Ebbaba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  12.829.183,00 ₫
  7.004.683  - 78.452.455  7.004.683 ₫ - 78.452.455 ₫
 33. Nhẫn Athru

  Nhẫn GLAMIRA Athru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  19.264.152,00 ₫
  9.053.730  - 121.739.981  9.053.730 ₫ - 121.739.981 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Darab

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.106.767,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 35. Nhẫn Bliask

  Nhẫn GLAMIRA Bliask

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  14.772.947,00 ₫
  7.599.020  - 92.914.650  7.599.020 ₫ - 92.914.650 ₫
 36. Bông tai nữ Iparele

  Bông tai nữ Iparele

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.112 crt - AAA

  8.580.241,00 ₫
  4.452.431  - 54.240.302  4.452.431 ₫ - 54.240.302 ₫
 37. Nhẫn Kingi

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.317.600,00 ₫
  4.710.543  - 47.957.313  4.710.543 ₫ - 47.957.313 ₫
 38. Nhẫn Haladi

  Nhẫn GLAMIRA Haladi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.224.190,00 ₫
  6.134.404  - 65.023.272  6.134.404 ₫ - 65.023.272 ₫
 39. Nhẫn Regium

  Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.145.993,00 ₫
  5.076.201  - 53.037.479  5.076.201 ₫ - 53.037.479 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Thedora

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 41. Bông tai nữ Mudan

  Bông tai nữ Mudan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.162.861,00 ₫
  6.907.891  - 76.372.278  6.907.891 ₫ - 76.372.278 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Rembulan

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 43. Bông tai nữ Meinhardt

  Bông tai nữ Meinhardt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  6.846.759  - 73.924.171  6.846.759 ₫ - 73.924.171 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Zukunft

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  14.398.514,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 45. Bông tai nữ Piraso

  Bông tai nữ Piraso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.020.333,00 ₫
  4.559.977  - 58.245.002  4.559.977 ₫ - 58.245.002 ₫
 46. Vòng tay nữ Alus

  Vòng tay nữ Alus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - AAA

  17.416.898,00 ₫
  8.094.301  - 105.905.156  8.094.301 ₫ - 105.905.156 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Scholastica

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.961.295,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Moai

  Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.472.525,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 49. Nhẫn Gehoben

  Nhẫn GLAMIRA Gehoben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  16.475.580,00 ₫
  8.028.640  - 94.839.169  8.028.640 ₫ - 94.839.169 ₫
 50. Dây chuyền nữ Valgus

  Dây chuyền nữ Valgus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.305 crt - AAA

  25.369.689,00 ₫
  10.143.347  - 50.416.739  10.143.347 ₫ - 50.416.739 ₫
 51. Nhẫn Nahastu

  Nhẫn GLAMIRA Nahastu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.570.916  - 60.127.065  5.570.916 ₫ - 60.127.065 ₫
 52. Dây chuyền nữ Gorria

  Dây chuyền nữ Gorria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  25.134.501,00 ₫
  10.127.498  - 48.017.883  10.127.498 ₫ - 48.017.883 ₫
 53. Nhẫn Winny

  Nhẫn GLAMIRA Winny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.838.721,00 ₫
  6.091.952  - 63.721.395  6.091.952 ₫ - 63.721.395 ₫
 54. Nhẫn Owadan

  Nhẫn GLAMIRA Owadan

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAAAA

  12.128.714,00 ₫
  6.474.025  - 75.947.748  6.474.025 ₫ - 75.947.748 ₫
 55. Bông tai nữ Lefigaro

  Bông tai nữ Lefigaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  15.764.074,00 ₫
  6.367.893  - 82.386.394  6.367.893 ₫ - 82.386.394 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Kholino

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 57. Vòng tay nữ Zmes

  Vòng tay nữ Zmes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - AAA

  14.446.911,00 ₫
  7.250.908  - 81.310.931  7.250.908 ₫ - 81.310.931 ₫
 58. Nhẫn Movemento

  Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  18.601.891,00 ₫
  8.497.317  - 123.834.312  8.497.317 ₫ - 123.834.312 ₫
 59. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.306 crt - AAA

  11.549.377,00 ₫
  5.688.651  - 86.688.261  5.688.651 ₫ - 86.688.261 ₫
 60. Bông tai nữ Mwanga

  Bông tai nữ Mwanga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  16.820.580,00 ₫
  7.280.625  - 137.900.288  7.280.625 ₫ - 137.900.288 ₫
 61. Nhẫn Minimo

  Nhẫn GLAMIRA Minimo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.943.875,00 ₫
  9.006.749  - 111.480.598  9.006.749 ₫ - 111.480.598 ₫

You’ve viewed 60 of 852 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng