Đang tải...
Tìm thấy 185 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lipari

  Bông tai nữ Lipari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.904.098,00 ₫
  6.113.178  - 62.490.264  6.113.178 ₫ - 62.490.264 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - A

  Bông tai nữ Nsoko - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.464.869,00 ₫
  4.215.828  - 42.452.624  4.215.828 ₫ - 42.452.624 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - B

  Bông tai nữ Nsoko - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.784.465,00 ₫
  6.622.609  - 72.735.497  6.622.609 ₫ - 72.735.497 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - SET

  Bông tai nữ Nsoko - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  9.799.763,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.221.673  - 55.895.959  5.221.673 ₫ - 55.895.959 ₫
  Mới

 5. Bông tai nữ Altofonte

  Bông tai nữ Altofonte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.434.628,00 ₫
  9.292.031  - 105.395.724  9.292.031 ₫ - 105.395.724 ₫
  Mới

 6. Bông tai nữ Ideological

  Bông tai nữ Ideological

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.909.772,00 ₫
  4.473.940  - 44.999.782  4.473.940 ₫ - 44.999.782 ₫
  Mới

 7. Bông tai nữ Liberalize

  Bông tai nữ Liberalize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.835.622,00 ₫
  4.430.922  - 44.575.259  4.430.922 ₫ - 44.575.259 ₫
  Mới

 8. Bông tai nữ Acadia

  Bông tai nữ Acadia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.3 crt - AAA

  19.988.960,00 ₫
  6.113.178  - 77.660.003  6.113.178 ₫ - 77.660.003 ₫
  Mới

 9. Bông tai nữ Adaptive

  Bông tai nữ Adaptive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  15.779.075,00 ₫
  7.396.945  - 90.608.059  7.396.945 ₫ - 90.608.059 ₫
  Mới

 10. Bông tai nữ Adulthood

  Bông tai nữ Adulthood

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.175.016,00 ₫
  7.987.886  - 93.395.782  7.987.886 ₫ - 93.395.782 ₫
  Mới

 11. Bông tai nữ Andlar

  Bông tai nữ Andlar

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  20.348.676,00 ₫
  9.731.557  - 116.362.654  9.731.557 ₫ - 116.362.654 ₫
  Mới

 12. Bông tai nữ Beluca

  Bông tai nữ Beluca

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.664 crt - AAA

  31.766.451,00 ₫
  7.784.113  - 115.725.862  7.784.113 ₫ - 115.725.862 ₫
  Mới

 13. Bông tai nữ Bisceglie

  Bông tai nữ Bisceglie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  22.075.649,00 ₫
  10.504.195  - 127.145.618  10.504.195 ₫ - 127.145.618 ₫
  Mới

 14. Bông tai nữ Bog

  Bông tai nữ Bog

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  9.451.368,00 ₫
  5.200.446  - 54.042.193  5.200.446 ₫ - 54.042.193 ₫
  Mới

 15. Bông tai nữ Bulembu

  Bông tai nữ Bulembu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.524 crt - AAA

  20.599.144,00 ₫
  7.417.322  - 108.395.703  7.417.322 ₫ - 108.395.703 ₫
  Mới

 16. Bông tai nữ Carmognola

  Bông tai nữ Carmognola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  14.622.382,00 ₫
  7.647.133  - 83.744.882  7.647.133 ₫ - 83.744.882 ₫
  Mới

 17. Bông tai nữ Chardonnay

  Bông tai nữ Chardonnay

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.42 crt - AAA

  23.256.680,00 ₫
  7.213.550  - 97.895.758  7.213.550 ₫ - 97.895.758 ₫
  Mới

 18. Bông tai nữ Chimborazo

  Bông tai nữ Chimborazo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - AAA

  39.142.736,00 ₫
  10.209.856  - 157.881.321  10.209.856 ₫ - 157.881.321 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Classically

  Bông tai nữ Classically

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  16.622.467,00 ₫
  8.149.489  - 94.881.622  8.149.489 ₫ - 94.881.622 ₫
  Mới

 21. Bông tai nữ Comprehensively

  Bông tai nữ Comprehensively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  14.620.401,00 ₫
  7.706.566  - 83.419.409  7.706.566 ₫ - 83.419.409 ₫
  Mới

 22. Bông tai nữ Cotopaxi

  Bông tai nữ Cotopaxi

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.724 crt - AAA

  37.623.498,00 ₫
  9.694.764  - 149.617.209  9.694.764 ₫ - 149.617.209 ₫
  Mới

 23. Bông tai nữ Crispiano

  Bông tai nữ Crispiano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  17.106.426,00 ₫
  8.333.450  - 97.966.509  8.333.450 ₫ - 97.966.509 ₫
  Mới

 24. Bông tai nữ Definitely

  Bông tai nữ Definitely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  17.092.841,00 ₫
  8.186.281  - 97.004.249  8.186.281 ₫ - 97.004.249 ₫
  Mới

 25. Bông tai nữ Delphine

  Bông tai nữ Delphine

  9K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.506 crt - VS1

  16.245.205,00 ₫
  7.766.000  - 108.791.935  7.766.000 ₫ - 108.791.935 ₫
  Mới

 26. Bông tai nữ Differentiation

  Bông tai nữ Differentiation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  13.582.292,00 ₫
  7.356.191  - 77.476.042  7.356.191 ₫ - 77.476.042 ₫
  Mới

 27. Bông tai nữ Eschscholzia

  Bông tai nữ Eschscholzia

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.448 crt - VS1

  34.828.418,00 ₫
  10.519.761  - 136.485.197  10.519.761 ₫ - 136.485.197 ₫
  Mới

 28. Bông tai nữ Flinter

  Bông tai nữ Flinter

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.196 crt - AAA

  21.001.597,00 ₫
  8.439.582  - 101.518.381  8.439.582 ₫ - 101.518.381 ₫
  Mới

 29. Bông tai nữ Galatea

  Bông tai nữ Galatea

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.268 crt - AAA

  21.800.838,00 ₫
  8.518.827  - 105.254.212  8.518.827 ₫ - 105.254.212 ₫
  Mới

 30. Bông tai nữ Gefyresa

  Bông tai nữ Gefyresa

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.356 crt - AAA

  22.981.586,00 ₫
  8.756.561  - 113.291.910  8.756.561 ₫ - 113.291.910 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Giarre - A

  Bông tai nữ Giarre - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.939.376,00 ₫
  6.235.441  - 67.499.677  6.235.441 ₫ - 67.499.677 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Giarre - B

  Bông tai nữ Giarre - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.911.839,00 ₫
  5.338.842  - 56.461.994  5.338.842 ₫ - 56.461.994 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Giarre - SET

  Bông tai nữ Giarre - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.925.607,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.787.141  - 61.980.832  5.787.141 ₫ - 61.980.832 ₫
  Mới

 34. Bông tai nữ Grottaglie

  Bông tai nữ Grottaglie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.759.929,00 ₫
  7.766.000  - 84.565.636  7.766.000 ₫ - 84.565.636 ₫
  Mới

 35. Bông tai nữ Halti

  Bông tai nữ Halti

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.664 crt - AAA

  35.029.077,00 ₫
  9.311.276  - 134.405.017  9.311.276 ₫ - 134.405.017 ₫
  Mới

 36. Bông tai nữ Harhira

  Bông tai nữ Harhira

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.844 crt - AAA

  35.565.961,00 ₫
  9.312.408  - 140.985.173  9.312.408 ₫ - 140.985.173 ₫
  Mới

 37. Bông tai nữ Hentim

  Bông tai nữ Hentim

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  14.942.475,00 ₫
  7.886.000  - 84.692.992  7.886.000 ₫ - 84.692.992 ₫
  Mới

 38. Bông tai nữ Hlatikulu

  Bông tai nữ Hlatikulu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  13.262.482,00 ₫
  6.744.873  - 75.919.449  6.744.873 ₫ - 75.919.449 ₫
  Mới

 39. Bông tai nữ lolpango

  Bông tai nữ lolpango

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  17.067.936,00 ₫
  8.089.772  - 88.343.914  8.089.772 ₫ - 88.343.914 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Immoidea - A

  Bông tai nữ Immoidea - A

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - VS1

  15.732.943,00 ₫
  6.155.631  - 71.292.112  6.155.631 ₫ - 71.292.112 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Immoidea - B

  Bông tai nữ Immoidea - B

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.536 crt - AAA

  14.472.947,00 ₫
  6.325.441  - 94.216.530  6.325.441 ₫ - 94.216.530 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Immoidea - SET

  Bông tai nữ Immoidea - SET

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.354 crt - AAA

  15.023.417,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.219.309  - 81.579.796  6.219.309 ₫ - 81.579.796 ₫
  Mới

 43. Bông tai nữ Incapacitate

  Bông tai nữ Incapacitate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.989.540,00 ₫
  8.518.827  - 98.065.567  8.518.827 ₫ - 98.065.567 ₫
  Mới

 44. Bông tai nữ Jotunheimen

  Bông tai nữ Jotunheimen

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.904 crt - AAA

  42.526.211,00 ₫
  9.373.540  - 145.867.231  9.373.540 ₫ - 145.867.231 ₫
  Mới

 45. Bông tai nữ Laterza

  Bông tai nữ Laterza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  16.013.979,00 ₫
  8.008.263  - 92.758.988  8.008.263 ₫ - 92.758.988 ₫
  Mới

 46. Bông tai nữ Kosmaj

  Bông tai nữ Kosmaj

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.904 crt - AAA

  47.420.150,00 ₫
  10.890.514  - 173.885.963  10.890.514 ₫ - 173.885.963 ₫
  Mới

 47. Bông tai nữ Manduria

  Bông tai nữ Manduria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.040.965,00 ₫
  7.825.434  - 85.542.045  7.825.434 ₫ - 85.542.045 ₫
  Mới

 48. Bông tai nữ Misilmeri

  Bông tai nữ Misilmeri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.843.716,00 ₫
  6.276.196  - 67.556.276  6.276.196 ₫ - 67.556.276 ₫
  Mới

 49. Bông tai nữ Moldoveanu

  Bông tai nữ Moldoveanu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.68 crt - AAA

  34.559.834,00 ₫
  8.954.674  - 131.433.337  8.954.674 ₫ - 131.433.337 ₫
  Mới

 50. Bông tai nữ Mottola

  Bông tai nữ Mottola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  13.396.916,00 ₫
  7.254.304  - 76.414.724  7.254.304 ₫ - 76.414.724 ₫
  Mới

 51. Bông tai nữ Mpaka

  Bông tai nữ Mpaka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  7.043.456,00 ₫
  3.807.151  - 40.400.749  3.807.151 ₫ - 40.400.749 ₫
  Mới

 52. Bông tai nữ Partinico

  Bông tai nữ Partinico

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.281.558,00 ₫
  5.200.446  - 52.853.519  5.200.446 ₫ - 52.853.519 ₫
  Mới

 53. Bông tai nữ Paulus

  Bông tai nữ Paulus

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.568 crt - VS1

  35.771.432,00 ₫
  9.965.046  - 136.994.628  9.965.046 ₫ - 136.994.628 ₫
  Mới

 54. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pichinca - A

  Bông tai nữ Pichinca - A

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.664 crt - AAA

  32.915.785,00 ₫
  8.182.036  - 122.306.017  8.182.036 ₫ - 122.306.017 ₫
  Mới

 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pichinca - B

  Bông tai nữ Pichinca - B

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.172 crt - VS1

  21.374.047,00 ₫
  9.152.786  - 107.122.127  9.152.786 ₫ - 107.122.127 ₫
  Mới

 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pichinca - SET

  Bông tai nữ Pichinca - SET

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.418 crt - AAA

  27.691.281,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.974.485  - 118.004.149  8.974.485 ₫ - 118.004.149 ₫
  Mới

 57. Bông tai nữ Pindus

  Bông tai nữ Pindus

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  23.449.416,00 ₫
  9.290.050  - 115.343.791  9.290.050 ₫ - 115.343.791 ₫
  Mới

 58. Bông tai nữ Stathmossa

  Bông tai nữ Stathmossa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.196 crt - AAA

  19.811.790,00 ₫
  8.756.561  - 104.461.763  8.756.561 ₫ - 104.461.763 ₫
  Mới

 59. Bông tai nữ Rodop

  Bông tai nữ Rodop

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.736 crt - AAA

  35.690.772,00 ₫
  9.536.558  - 138.055.947  9.536.558 ₫ - 138.055.947 ₫
  Mới

 60. Bông tai nữ Traditionally

  Bông tai nữ Traditionally

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.723.136,00 ₫
  7.376.568  - 85.329.780  7.376.568 ₫ - 85.329.780 ₫
  Mới

 61. Bông tai nữ Vuvulane

  Bông tai nữ Vuvulane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  14.893.795,00 ₫
  7.641.473  - 85.259.026  7.641.473 ₫ - 85.259.026 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 185 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng