Đang tải...
Tìm thấy 127 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng cổ Paperclip Peebles Vàng 14K

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Peebles

  Vàng 14K
  26.895.155,00 ₫
  11.017.079  - 39.108.945  11.017.079 ₫ - 39.108.945 ₫
 2. Vòng cổ Paperclip Maron Vàng 14K

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Maron

  Vàng 14K
  30.750.985,00 ₫
  11.369.243  - 34.441.102  11.369.243 ₫ - 34.441.102 ₫
 3. Vòng cổ Paperclip Magares Vàng 14K

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Magares

  Vàng 14K
  32.308.148,00 ₫
  11.955.021  - 47.254.054  11.955.021 ₫ - 47.254.054 ₫
 4. Dây chuyền trơn Checs Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Checs

  Vàng 14K
  7.303.832,00 ₫
  7.303.832  - 8.034.215  7.303.832 ₫ - 8.034.215 ₫
 5. Dây chuyền trơn Twist 25 Micron Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 25 Micron

  Vàng 14K
  7.044.306,00 ₫
  6.339.875  - 7.044.306  6.339.875 ₫ - 7.044.306 ₫
 6. Dây chuyền trơn Twist 20 Micron Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 20 Micron

  Vàng 14K
  5.672.520,00 ₫
  5.105.268  - 5.672.520  5.105.268 ₫ - 5.672.520 ₫
 7. Dây chuyền trơn Micro Link Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Link

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  6.940.494  - 7.711.660  6.940.494 ₫ - 7.711.660 ₫
 8. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 3,5 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 3,5 mm

  Vàng 14K
  11.011.362,00 ₫
  11.011.362  - 12.112.498  11.011.362 ₫ - 12.112.498 ₫
 9. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 1,45 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 1,45 mm

  Vàng 14K
  5.487.143,00 ₫
  4.938.428  - 5.487.143  4.938.428 ₫ - 5.487.143 ₫
 10. Dây chuyền trơn Nonna 1,8 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 1,8 mm

  Vàng 14K
  8.341.941,00 ₫
  7.507.746  - 8.341.941  7.507.746 ₫ - 8.341.941 ₫
 11. Dây chuyền trơn Nonna 3,1 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 3,1 mm

  Vàng 14K
  15.200.870,00 ₫
  15.200.870  - 16.720.957  15.200.870 ₫ - 16.720.957 ₫
 12. Dây chuyền trơn Box 0,70 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 0,70 mm

  Vàng 14K
  6.154.497,00 ₫
  6.154.497  - 6.769.946  6.154.497 ₫ - 6.769.946 ₫
 13. Dây chuyền trơn Round Snake 1,1 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,1 mm

  Vàng 14K
  10.455.233,00 ₫
  9.409.709  - 11.500.756  9.409.709 ₫ - 11.500.756 ₫
 14. Dây chuyền trơn Round Snake 1,85 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,85 mm

  Vàng 14K
  21.577.822,00 ₫
  19.420.039  - 23.735.604  19.420.039 ₫ - 23.735.604 ₫
 15. Dây chuyền trơn Round Snake 1 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1 mm

  Vàng 14K
  9.528.350,00 ₫
  8.575.515  - 10.481.185  8.575.515 ₫ - 10.481.185 ₫
 16. Dây chuyền trơn Box 1,8 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 1,8 mm

  Vàng 14K
  15.868.226,00 ₫
  14.281.403  - 17.455.048  14.281.403 ₫ - 17.455.048 ₫
 17. Dây chuyền trơn Box 2,35 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 2,35 mm

  Vàng 14K
  26.360.535,00 ₫
  23.724.481  - 28.996.588  23.724.481 ₫ - 28.996.588 ₫
 18. Dây chuyền trơn Wide Vienna Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide Vienna

  Vàng 14K
  33.812.669,00 ₫
  30.431.402  - 33.812.669  30.431.402 ₫ - 33.812.669 ₫
 19. Dây chuyền trơn Cuban Figaro 1,4 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban Figaro 1,4 mm

  Vàng 14K
  7.118.456,00 ₫
  6.406.610  - 7.830.301  6.406.610 ₫ - 7.830.301 ₫
 20. Dây chuyền trơn Alternated Twist Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Alternated Twist

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  8.638.543  - 9.502.397  8.638.543 ₫ - 9.502.397 ₫
 21. Dây chuyền trơn Micro Rolo Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Rolo

  Vàng 14K
  4.856.862,00 ₫
  4.371.175  - 5.342.548  4.371.175 ₫ - 5.342.548 ₫
 22. Dây chuyền trơn Forzentina 25 Micron Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Forzentina 25 Micron

  Vàng 14K
  5.190.540,00 ₫
  4.671.486  - 5.709.594  4.671.486 ₫ - 5.709.594 ₫
 23. Dây chuyền trơn Thin Mirror Popcorn Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Mirror Popcorn

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  7.774.688  - 9.502.397  7.774.688 ₫ - 9.502.397 ₫
 24. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 5,8 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 5,8 mm

  Vàng 14K
  43.415.171,00 ₫
  39.073.653  - 47.756.688  39.073.653 ₫ - 47.756.688 ₫
 25. Dây chuyền trơn Cuban 3 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban 3 mm

  Vàng 14K
  26.545.910,00 ₫
  23.891.319  - 29.200.501  23.891.319 ₫ - 29.200.501 ₫
 26. Dây chuyền trơn Gourmet 2,30 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Gourmet 2,30 mm

  Vàng 14K
  27.880.622,00 ₫
  25.092.559  - 30.668.684  25.092.559 ₫ - 30.668.684 ₫
 27. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 6,8 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 6,8 mm

  Vàng 14K
  60.803.484,00 ₫
  54.723.135  - 66.883.832  54.723.135 ₫ - 66.883.832 ₫
 28. Dây chuyền trơn Flat Snake 3,20 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Flat Snake 3,20 mm

  Vàng 14K
  23.172.059,00 ₫
  20.854.853  - 23.172.059  20.854.853 ₫ - 23.172.059 ₫
 29. Dây chuyền trơn Matte Cuban Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Matte Cuban

  Vàng 14K
  52.980.597,00 ₫
  47.682.537  - 58.278.656  47.682.537 ₫ - 58.278.656 ₫
 30. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4,75 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4,75 mm

  Vàng 14K
  23.654.038,00 ₫
  21.288.634  - 26.019.441  21.288.634 ₫ - 26.019.441 ₫
 31. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4 mm

  Vàng 14K
  19.501.604,00 ₫
  17.551.443  - 21.451.764  17.551.443 ₫ - 21.451.764 ₫
 32. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 2,20 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 2,20 mm

  Vàng 14K
  7.563.359,00 ₫
  6.807.023  - 8.319.694  6.807.023 ₫ - 8.319.694 ₫
 33. Dây chuyền trơn Thin Flat Wheat Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Flat Wheat

  Vàng 14K
  7.415.058,00 ₫
  7.415.058  - 8.156.563  7.415.058 ₫ - 8.156.563 ₫
 34. Dây chuyền trơn Belcher 5,1 mm Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Belcher 5,1 mm

  Vàng 14K
  34.554.175,00 ₫
  31.098.757  - 38.009.592  31.098.757 ₫ - 38.009.592 ₫
 35. Dây chuyền trơn Wide Concave Box Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide Concave Box

  Vàng 14K
  35.851.810,00 ₫
  32.266.629  - 39.436.991  32.266.629 ₫ - 39.436.991 ₫
 36. Dây chuyền trơn Micro Valentino Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Valentino

  Vàng 14K
  4.708.561,00 ₫
  4.237.704  - 5.179.417  4.237.704 ₫ - 5.179.417 ₫
 37. Dây chuyền trơn Wide D/C Oval Popcorn Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide D/C Oval Popcorn

  Vàng 14K
  18.018.592,00 ₫
  18.018.592  - 19.820.451  18.018.592 ₫ - 19.820.451 ₫
 38. Dây chuyền trơn Delarge Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Delarge

  Vàng 14K
  24.247.243,00 ₫
  21.822.518  - 26.671.967  21.822.518 ₫ - 26.671.967 ₫
 39. Dây chuyền trơn Cheol Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cheol

  Vàng 14K
  24.024.790,00 ₫
  21.622.311  - 26.427.269  21.622.311 ₫ - 26.427.269 ₫
 40. Dây chuyền trơn Eunho Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Eunho

  Vàng 14K
  27.102.041,00 ₫
  24.391.836  - 29.812.245  24.391.836 ₫ - 29.812.245 ₫
 41. Dây chuyền trơn Groot Vàng 14K

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Groot

  Vàng 14K
  23.320.360,00 ₫
  20.988.324  - 25.652.396  20.988.324 ₫ - 25.652.396 ₫

You’ve viewed 60 of 127 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng