Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Shpits Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Shpits

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  Mới

 2. Dây Chuyền Qulla Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Qulla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.818.416,00 ₫
  Mới

 3. Dây Chuyền Kilele Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Kilele

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  Mới

 4. Dây Chuyền Bahinia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Bahinia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.685.861,00 ₫
  Mới

 5. Dây Chuyền Godin Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Godin

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  10.652.336,00 ₫
  Mới

 6. Dây Chuyền Incopho Vàng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Incopho

  Vàng 585
  12.856.613,00 ₫
  Mới

 7. Dây Chuyền Isiqongo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Isiqongo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.537.272,00 ₫
  Mới

 8. Dây Chuyền Jainkosa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Jainkosa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.124.932,00 ₫
  Mới

 9. Dây Chuyền Umnikazi Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Umnikazi

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  32.275.772,00 ₫
  Mới

 10. Dây Chuyền Blauerstern Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Blauerstern

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.437.938,00 ₫
  Mới

 11. Dây Chuyền Fenosge Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Fenosge

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  11.652.683,00 ₫
  Mới

 12. Dây Chuyền Glidy Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Glidy

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.128 crt - AAA

  12.370.499,00 ₫
  Mới

 13. Dây Chuyền Goadinne Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Goadinne

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.993.762,00 ₫
  Mới

 14. Dây Chuyền Capability Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Capability

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.217.050,00 ₫
  Mới

 15. Dây Chuyền Capable Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Capable

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.723.170,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 130 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...