Đang tải...
Tìm thấy 130 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.692.585,00 ₫
  4.172.810  - 47.829.961  4.172.810 ₫ - 47.829.961 ₫
 2. Dây chuyền nữ Similarity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.344.457,00 ₫
  7.829.396  - 85.499.586  7.829.396 ₫ - 85.499.586 ₫
 3. Dây chuyền nữ Specifically

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  16.523.977,00 ₫
  8.617.883  - 22.714.985  8.617.883 ₫ - 22.714.985 ₫
 4. Dây chuyền nữ Wisa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.3 crt - AAA

  43.662.528,00 ₫
  10.400.894  - 161.617.157  10.400.894 ₫ - 161.617.157 ₫
 5. Dây chuyền nữ Bertuah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.317.870,00 ₫
  5.218.843  - 46.471.476  5.218.843 ₫ - 46.471.476 ₫
 6. Dây chuyền nữ Qulla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.038.899,00 ₫
  7.238.172  - 75.325.109  7.238.172 ₫ - 75.325.109 ₫
 7. Dây chuyền nữ Shpits

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  7.747.886,00 ₫
  3.883.000  - 10.244.100  3.883.000 ₫ - 10.244.100 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Pero

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  12.005.884,00 ₫
  4.108.281  - 55.287.466  4.108.281 ₫ - 55.287.466 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Aino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.356 crt - AAA

  16.076.808,00 ₫
  5.484.878  - 88.004.291  5.484.878 ₫ - 88.004.291 ₫
 10. Dây chuyền nữ Uffizi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  20.433.863,00 ₫
  9.198.069  - 30.735.701  9.198.069 ₫ - 30.735.701 ₫
 11. Dây chuyền nữ Altamura

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  16.187.752,00 ₫
  8.214.583  - 98.079.720  8.214.583 ₫ - 98.079.720 ₫
 12. Dây chuyền choker nữ Jatuhkan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  15.970.960,00 ₫
  6.389.120  - 73.910.022  6.389.120 ₫ - 73.910.022 ₫
 13. Dây chuyền nữ Tytils

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.512.572,00 ₫
  6.251.290  - 27.364.396  6.251.290 ₫ - 27.364.396 ₫
 14. Dây chuyền nữ Kilele

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  12.691.636,00 ₫
  6.877.325  - 69.452.494  6.877.325 ₫ - 69.452.494 ₫
 15. Dây chuyền nữ Veneto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  14.112.383,00 ₫
  6.380.346  - 60.509.140  6.380.346 ₫ - 60.509.140 ₫
 16. Dây chuyền nữ Liguria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  12.965.879,00 ₫
  5.928.650  - 54.976.147  5.928.650 ₫ - 54.976.147 ₫
 17. Dây chuyền nữ Sauke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.675.122,00 ₫
  7.407.983  - 76.938.309  7.407.983 ₫ - 76.938.309 ₫
 18. Dây chuyền nữ Seroala

  Vàng 14K
  14.199.838,00 ₫
  7.804.491  - 19.077.644  7.804.491 ₫ - 19.077.644 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Godin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  11.707.018,00 ₫
  5.756.575  - 49.796.927  5.756.575 ₫ - 49.796.927 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Bergamo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.129 crt - AAA

  13.482.953,00 ₫
  5.162.239  - 64.669.499  5.162.239 ₫ - 64.669.499 ₫
 22. Dây chuyền nữ Hemsut

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  13.387.576,00 ₫
  5.713.557  - 51.127.112  5.713.557 ₫ - 51.127.112 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Acknowledge

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.279.080,00 ₫
  5.656.953  - 69.494.945  5.656.953 ₫ - 69.494.945 ₫
 24. Dây chuyền nữ Bahinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.630.887,00 ₫
  5.778.085  - 50.546.925  5.778.085 ₫ - 50.546.925 ₫
 25. Dây chuyền nữ Ettondo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  17.160.200,00 ₫
  8.776.373  - 96.211.804  8.776.373 ₫ - 96.211.804 ₫
 26. GLAMIRA Vòng Cổ Foligno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.838 crt - AAA

  83.483.941,00 ₫
  25.955.536  - 487.554.284  25.955.536 ₫ - 487.554.284 ₫
 27. Dây chuyền nữ Incopho

  Vàng 14K
  15.015.493,00 ₫
  8.023.546  - 85.966.567  8.023.546 ₫ - 85.966.567 ₫
 28. Dây chuyền choker nữ Isiqongo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  18.044.064,00 ₫
  9.430.143  - 103.980.637  9.430.143 ₫ - 103.980.637 ₫
 29. Dây chuyền nữ Jainkosa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.164.658,00 ₫
  5.907.141  - 54.028.044  5.907.141 ₫ - 54.028.044 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Legislature

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  14.694.834,00 ₫
  5.561.294  - 74.433.606  5.561.294 ₫ - 74.433.606 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Mezclado

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  14.802.097,00 ₫
  3.678.095  - 46.230.906  3.678.095 ₫ - 46.230.906 ₫
 32. Dây chuyền nữ Mitete

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.92 crt - AAA

  62.404.513,00 ₫
  14.058.046  - 138.002.740  14.058.046 ₫ - 138.002.740 ₫
 33. Dây chuyền nữ Palankus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  17.300.010,00 ₫
  5.799.594  - 59.419.526  5.799.594 ₫ - 59.419.526 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Perugia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  11.781.451,00 ₫
  4.043.754  - 46.641.283  4.043.754 ₫ - 46.641.283 ₫
 35. Dây chuyền nữ Piliens

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  45.024.407,00 ₫
  21.399.520  - 64.004.978  21.399.520 ₫ - 64.004.978 ₫
 36. Dây chuyền nữ Pomezia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  20.859.239,00 ₫
  9.437.219  - 41.486.971  9.437.219 ₫ - 41.486.971 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Structural

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.119 crt - AAA

  30.502.495,00 ₫
  14.192.762  - 178.668.962  14.192.762 ₫ - 178.668.962 ₫
 38. Dây chuyền nữ Specific

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  45.606.009,00 ₫
  23.063.663  - 59.301.226  23.063.663 ₫ - 59.301.226 ₫
 39. Dây chuyền nữ Uccam

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  44.533.653,00 ₫
  22.762.532  - 65.515.158  22.762.532 ₫ - 65.515.158 ₫
 40. Dây chuyền choker nữ Specificity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  13.445.030,00 ₫
  6.919.778  - 71.744.939  6.919.778 ₫ - 71.744.939 ₫
 41. Dây chuyền nữ Turkesa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  14.243.987,00 ₫
  4.552.053  - 47.730.900  4.552.053 ₫ - 47.730.900 ₫
 42. Dây chuyền nữ Ugodno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.784.834,00 ₫
  6.294.309  - 63.226.110  6.294.309 ₫ - 63.226.110 ₫
 43. Dây chuyền nữ Umnikazi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  37.642.179,00 ₫
  14.470.120  - 49.269.954  14.470.120 ₫ - 49.269.954 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Undefined

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.463.424,00 ₫
  5.183.748  - 64.825.160  5.183.748 ₫ - 64.825.160 ₫
 45. Dây chuyền nữ Usiba

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  12.747.390,00 ₫
  5.670.538  - 59.532.728  5.670.538 ₫ - 59.532.728 ₫
 46. Dây chuyền nữ Blauerstern

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.371.360,00 ₫
  5.390.917  - 49.061.085  5.390.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 47. Dây chuyền nữ Cesena

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  15.008.133,00 ₫
  6.629.684  - 21.957.628  6.629.684 ₫ - 21.957.628 ₫
 48. GLAMIRA Vòng Cổ Cuncavu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  2.264 crt - AAA

  93.948.798,00 ₫
  28.451.751  - 541.808.748  28.451.751 ₫ - 541.808.748 ₫
 49. Dây chuyền choker nữ Cunfidenza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  12.880.126,00 ₫
  6.580.157  - 76.584.538  6.580.157 ₫ - 76.584.538 ₫
 50. Dây chuyền nữ Fenosge

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  12.605.882,00 ₫
  5.670.538  - 49.995.039  5.670.538 ₫ - 49.995.039 ₫
 51. Dây chuyền nữ Ferrara

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - AAA

  18.192.930,00 ₫
  8.599.204  - 116.942.836  8.599.204 ₫ - 116.942.836 ₫
 52. Dây chuyền nữ Fieder

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  16.926.145,00 ₫
  8.051.848  - 82.980.734  8.051.848 ₫ - 82.980.734 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Fulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  12.365.883,00 ₫
  4.366.393  - 56.872.364  4.366.393 ₫ - 56.872.364 ₫
 54. Dây chuyền nữ Glidy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.128 crt - AAA

  13.394.369,00 ₫
  5.799.594  - 51.834.657  5.799.594 ₫ - 51.834.657 ₫
 55. Dây chuyền nữ Goadinne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.501.434,00 ₫
  7.754.679  - 22.446.683  7.754.679 ₫ - 22.446.683 ₫
 56. Dây chuyền nữ Gubbee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  20.813.673,00 ₫
  9.549.010  - 28.225.902  9.549.010 ₫ - 28.225.902 ₫
 57. Dây chuyền nữ Gunstig

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  19.841.508,00 ₫
  7.436.285  - 26.397.608  7.436.285 ₫ - 26.397.608 ₫
 58. Dây chuyền nữ Icyizere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  19.887.356,00 ₫
  9.179.673  - 35.638.696  9.179.673 ₫ - 35.638.696 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Khvaab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.070.314,00 ₫
  4.775.071  - 65.801.573  4.775.071 ₫ - 65.801.573 ₫
 60. Dây chuyền nữ Kiracusas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  14.075.307,00 ₫
  6.358.837  - 60.296.875  6.358.837 ₫ - 60.296.875 ₫
 61. Dây chuyền choker nữ Latina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  12.137.488,00 ₫
  6.495.252  - 72.452.483  6.495.252 ₫ - 72.452.483 ₫

You’ve viewed 60 of 130 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng