Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Essru

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  1.25 crt - AAA

  24.063.281,00 ₫
  8.232.413  - 478.978.861  8.232.413 ₫ - 478.978.861 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.972 crt - AAA

  37.589.537,00 ₫
  11.192.210  - 5.096.622.065  11.192.210 ₫ - 5.096.622.065 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.32 crt - AAA

  49.269.104,00 ₫
  13.313.144  - 1.273.819.432  13.313.144 ₫ - 1.273.819.432 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.428 crt - AAA

  34.540.871,00 ₫
  9.106.088  - 6.211.880.931  9.106.088 ₫ - 6.211.880.931 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Ziolkowski

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.57 crt - AAA

  39.579.433,00 ₫
  11.184.852  - 5.093.777.739  11.184.852 ₫ - 5.093.777.739 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.2 crt - AAA

  37.011.049,00 ₫
  12.044.942  - 5.066.537.301  12.044.942 ₫ - 5.066.537.301 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  32.585.222,00 ₫
  10.569.289  - 5.027.452.587  10.569.289 ₫ - 5.027.452.587 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Titina 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  32.696.448,00 ₫
  11.049.004  - 5.028.089.374  11.049.004 ₫ - 5.028.089.374 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Sohniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.928 crt - AAA

  41.170.558,00 ₫
  10.969.759  - 1.720.350.335  10.969.759 ₫ - 1.720.350.335 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  38.368.968,00 ₫
  14.513.138  - 5.060.565.634  14.513.138 ₫ - 5.060.565.634 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Daphne

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.452 crt - AAA

  50.929.285,00 ₫
  16.726.335  - 7.504.931.408  16.726.335 ₫ - 7.504.931.408 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Alfrida 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  41.705.745,00 ₫
  14.895.778  - 5.079.669.319  14.895.778 ₫ - 5.079.669.319 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.198 crt - AAA

  39.161.417,00 ₫
  12.336.167  - 5.069.424.082  12.336.167 ₫ - 5.069.424.082 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  37.293.784,00 ₫
  12.470.883  - 5.054.410.002  12.470.883 ₫ - 5.054.410.002 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  39.332.926,00 ₫
  13.969.179  - 5.066.084.479  13.969.179 ₫ - 5.066.084.479 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  40.445.184,00 ₫
  14.992.003  - 5.072.452.369  14.992.003 ₫ - 5.072.452.369 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  36.997.181,00 ₫
  12.991.636  - 5.052.711.897  12.991.636 ₫ - 5.052.711.897 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gardenia 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Gardenia 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.096 crt - AAA

  43.371.302,00 ₫
  14.741.816  - 5.098.872.056  14.741.816 ₫ - 5.098.872.056 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Grace 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  37.293.784,00 ₫
  13.856.537  - 5.054.410.002  13.856.537 ₫ - 5.054.410.002 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Penelope 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.15 crt - AAA

  35.589.451,00 ₫
  11.830.131  - 5.054.268.490  11.830.131 ₫ - 5.054.268.490 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Sydney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.128 crt - AAA

  46.367.608,00 ₫
  16.223.696  - 5.115.216.318  16.223.696 ₫ - 5.115.216.318 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Gunilla

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Swarovski

  1.192 crt - AAA

  25.341.388,00 ₫
  10.698.062  - 2.946.070.938  10.698.062 ₫ - 2.946.070.938 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Loredana 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  33.215.501,00 ₫
  10.655.609  - 5.031.061.054  10.655.609 ₫ - 5.031.061.054 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Beckett

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.088 crt - AAA

  44.462.618,00 ₫
  11.265.229  - 1.729.237.083  11.265.229 ₫ - 1.729.237.083 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Malias

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.56 crt - AAA

  36.561.617,00 ₫
  10.296.177  - 6.233.050.642  10.296.177 ₫ - 6.233.050.642 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Mathina

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.732 crt - AAA

  41.202.540,00 ₫
  11.748.057  - 1.684.874.086  11.748.057 ₫ - 1.684.874.086 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Liorit

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.416 crt - AAA

  39.415.283,00 ₫
  11.552.775  - 6.245.659.073  11.552.775 ₫ - 6.245.659.073 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Marciane

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.36 crt - AAA

  37.742.932,00 ₫
  10.835.325  - 6.224.475.214  10.835.325 ₫ - 6.224.475.214 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Carenzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  46.447.703,00 ₫
  12.599.939  - 3.308.899.406  12.599.939 ₫ - 3.308.899.406 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Casonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.2 crt - AAA

  38.986.511,00 ₫
  9.172.597  - 7.474.365.515  9.172.597 ₫ - 7.474.365.515 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Janessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3.2 crt - AAA

  38.278.402,00 ₫
  13.181.541  - 6.217.682.793  13.181.541 ₫ - 6.217.682.793 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Jinella

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite

  3.2 crt - AAA

  33.124.935,00 ₫
  10.231.083  - 6.188.178.213  10.231.083 ₫ - 6.188.178.213 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Micheyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  57.982.931,00 ₫
  17.549.916  - 1.830.868.679  17.549.916 ₫ - 1.830.868.679 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Aricela

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  16.28 crt - AAA

  169.301.082,00 ₫
  39.056.418  - 11.764.161.224  39.056.418 ₫ - 11.764.161.224 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  41.705.745,00 ₫
  14.482.006  - 5.079.669.319  14.482.006 ₫ - 5.079.669.319 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt Đá Kunzite

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  3 crt - AAA

  28.988.918,00 ₫
  8.565.242  - 5.006.863.062  8.565.242 ₫ - 5.006.863.062 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Hardy

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.24 crt - AAA

  102.752.056,00 ₫
  18.844.438  - 12.571.624.372  18.844.438 ₫ - 12.571.624.372 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Yely

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.9 crt - AAA

  41.410.558,00 ₫
  10.632.968  - 1.741.803.063  10.632.968 ₫ - 1.741.803.063 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Auda

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.27 crt - AAA

  94.598.888,00 ₫
  19.351.605  - 8.037.570.387  19.351.605 ₫ - 8.037.570.387 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Dalinda

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.1 crt - AAA

  42.798.191,00 ₫
  10.872.117  - 1.807.618.783  10.872.117 ₫ - 1.807.618.783 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Menes

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  54.673.040,00 ₫
  14.424.553  - 660.888.368  14.424.553 ₫ - 660.888.368 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Berard

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.4 crt - AAA

  55.859.450,00 ₫
  13.631.538  - 6.434.870.440  13.631.538 ₫ - 6.434.870.440 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Dibela

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.63 crt - AAA

  76.089.260,00 ₫
  16.641.430  - 10.311.545.466  16.641.430 ₫ - 10.311.545.466 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Hauer

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.1 crt - AAA

  42.321.307,00 ₫
  10.228.253  - 1.711.548.487  10.228.253 ₫ - 1.711.548.487 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Marilyne

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  5.965 crt - AAA

  66.805.152,00 ₫
  15.440.869  - 7.608.218.651  15.440.869 ₫ - 7.608.218.651 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Nhẫn đính hôn Neuquen

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.94 crt - AAA

  57.055.482,00 ₫
  14.032.291  - 6.140.786.930  14.032.291 ₫ - 6.140.786.930 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Swerve

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.54 crt - AAA

  60.263.486,00 ₫
  18.575.006  - 5.220.145.069  18.575.006 ₫ - 5.220.145.069 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Govinda

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  44.869.030,00 ₫
  10.147.875  - 7.443.445.847  10.147.875 ₫ - 7.443.445.847 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Hindle

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  9.252 crt - AAA

  79.818.016,00 ₫
  20.207.451  - 4.348.493.535  20.207.451 ₫ - 4.348.493.535 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Rebel

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.5 crt - AAA

  108.653.256,00 ₫
  22.222.535  - 3.539.445.483  22.222.535 ₫ - 3.539.445.483 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Zekrom

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.88 crt - AAA

  62.206.401,00 ₫
  18.812.740  - 5.225.168.628  18.812.740 ₫ - 5.225.168.628 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.796 crt - AAA

  40.493.296,00 ₫
  11.553.906  - 1.688.185.388  11.553.906 ₫ - 1.688.185.388 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Enol

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Swarovski

  4.882 crt - AAA

  43.140.078,00 ₫
  12.123.055  - 2.797.104.666  12.123.055 ₫ - 2.797.104.666 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Mages

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Swarovski

  3.282 crt - AAA

  37.405.009,00 ₫
  11.313.625  - 5.073.131.608  11.313.625 ₫ - 5.073.131.608 ₫
 59. Nhẫn Hình Trái Tim
 60. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  41.448.482,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Goog

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Swarovski

  7.782 crt - AAA

  59.183.491,00 ₫
  11.699.944  - 5.556.256.679  11.699.944 ₫ - 5.556.256.679 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Gnerspmas

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.268 crt - AAA

  75.506.243,00 ₫
  15.868.792  - 6.281.998.520  15.868.792 ₫ - 6.281.998.520 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Odincxb

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.244 crt - AAA

  62.482.626,00 ₫
  11.549.944  - 6.210.890.368  11.549.944 ₫ - 6.210.890.368 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Subtend - 3.70 crt Đá Kunzite
  Mới

  Nhẫn đính hôn Subtend - 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  3.81 crt - AAA

  37.398.500,00 ₫
  9.821.839  - 1.667.709.070  9.821.839 ₫ - 1.667.709.070 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Subtend - 7.0 crt Đá Kunzite
  Mới

  Nhẫn đính hôn Subtend - 7.0 crt

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.11 crt - AAA

  59.729.149,00 ₫
  10.381.082  - 6.194.461.204  10.381.082 ₫ - 6.194.461.204 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng