Đang tải...
Tìm thấy 1892 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  13.449.250,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Belva

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  13.989.708,00 ₫
  6.832.636  - 1.047.335.705  6.832.636 ₫ - 1.047.335.705 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Miguelina Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Miguelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  16.293.209,00 ₫
  5.859.326  - 2.759.469.231  5.859.326 ₫ - 2.759.469.231 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  19.569.208,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Rutorte Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Rutorte

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.54 crt - AAA

  14.866.498,00 ₫
  7.338.757  - 297.008.267  7.338.757 ₫ - 297.008.267 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clara 0.5crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Clara 0.5crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  19.975.295,00 ₫
  9.063.679  - 177.588.528  9.063.679 ₫ - 177.588.528 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Metis Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Metis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  17.827.523,00 ₫
  7.582.085  - 1.693.870.440  7.582.085 ₫ - 1.693.870.440 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Titina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  2 crt - AAA

  21.694.269,00 ₫
  8.889.564  - 3.533.183.146  8.889.564 ₫ - 3.533.183.146 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  25.801.907,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita 1.6 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Alita 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.732 crt - AAA

  20.720.958,00 ₫
  8.333.967  - 3.120.661.893  8.333.967 ₫ - 3.120.661.893 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Lenny Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  17.083.481,00 ₫
  7.644.539  - 1.148.276.072  7.644.539 ₫ - 1.148.276.072 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Atifolia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Atifolia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.106 crt - AAA

  21.354.420,00 ₫
  8.530.521  - 1.112.466.371  8.530.521 ₫ - 1.112.466.371 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Burke Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  13.341.376,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Trucide Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Trucide

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.48 crt - AAA

  13.735.836,00 ₫
  6.910.500  - 111.484.552  6.910.500 ₫ - 111.484.552 ₫
  Mới

 18. Nhẫn đính hôn Fresa Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.694 crt - AAA

  21.872.709,00 ₫
  9.295.922  - 3.802.979.294  9.295.922 ₫ - 3.802.979.294 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Teswe Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Teswe

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.932 crt - AAA

  22.154.427,00 ₫
  6.871.568  - 5.138.766.252  6.871.568 ₫ - 5.138.766.252 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  14.433.645,00 ₫
  5.956.657  - 1.056.230.677  5.956.657 ₫ - 1.056.230.677 ₫
 23. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Htoni Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Htoni

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.382 crt - AAA

  23.528.688,00 ₫
  6.735.305  - 3.242.285.101  6.735.305 ₫ - 3.242.285.101 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  16.433.528,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  18.877.075,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.66 crt - AAA

  15.902.534,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Nature

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  17.768.584,00 ₫
  7.301.176  - 106.618.000  7.301.176 ₫ - 106.618.000 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.082.951,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  13.943.476,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Mayetta Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Mayetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.566 crt - AAA

  12.081.479,00 ₫
  6.370.313  - 384.349.327  6.370.313 ₫ - 384.349.327 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Sanny Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Sanny

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.65 crt - AAA

  13.649.861,00 ₫
  5.991.264  - 1.377.301.340  5.991.264 ₫ - 1.377.301.340 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  14.520.162,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Idly Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.44 crt - AAA

  12.066.069,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 37. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  26.862.545,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Juniper Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Juniper

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  28.374.420,00 ₫
  8.676.788  - 2.911.967.994  8.676.788 ₫ - 2.911.967.994 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Serenaz Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Serenaz

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.11 crt - AAA

  28.052.957,00 ₫
  9.841.245  - 2.243.101.198  9.841.245 ₫ - 2.243.101.198 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Brittany Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Brittany

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  14.446.623,00 ₫
  6.367.069  - 813.903.505  6.367.069 ₫ - 813.903.505 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Dulcinia Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Dulcinia

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  20.819.101,00 ₫
  8.898.216  - 1.579.330.770  8.898.216 ₫ - 1.579.330.770 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Eugenie Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Eugenie

  Vàng Hồng 14K & Fire Opal

  0.25 crt - AAA

  14.758.082,00 ₫
  7.683.741  - 279.907.749  7.683.741 ₫ - 279.907.749 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1 crt - AAA

  19.448.086,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  18.286.331,00 ₫
  7.411.215  - 2.789.047.044  7.411.215 ₫ - 2.789.047.044 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Malle Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Malle

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.65 crt - AAA

  19.777.118,00 ₫
  8.516.462  - 1.412.381.052  8.516.462 ₫ - 1.412.381.052 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Palawan Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Palawan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.84 crt - AAA

  14.454.193,00 ₫
  6.531.992  - 1.063.773.834  6.531.992 ₫ - 1.063.773.834 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  13.848.038,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  2.15 crt - AAA

  19.680.599,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Marica Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Marica

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  24.411.426,00 ₫
  8.724.643  - 2.333.929.958  8.724.643 ₫ - 2.333.929.958 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Guulyo Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Guulyo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.4 crt - AAA

  14.443.920,00 ₫
  6.164.296  - 1.443.148.466  6.164.296 ₫ - 1.443.148.466 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.62 crt - AAA

  14.667.511,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Damara Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.4 crt - AAA

  15.258.526,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Obtuse Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Obtuse

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.748 crt - AAA

  22.131.447,00 ₫
  9.803.395  - 1.605.988.650  9.803.395 ₫ - 1.605.988.650 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Erica Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.238 crt - AAA

  21.362.260,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Veta Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Veta

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  17.496.329,00 ₫
  7.882.730  - 1.726.408.739  7.882.730 ₫ - 1.726.408.739 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  13.918.332,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Neta Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Neta

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  21.177.062,00 ₫
  8.971.755  - 1.752.931.432  8.971.755 ₫ - 1.752.931.432 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Pangani Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Pangani

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  3.08 crt - AAA

  29.893.053,00 ₫
  9.197.779  - 4.485.418.347  9.197.779 ₫ - 4.485.418.347 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Egbertine Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Egbertine

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  17.869.700,00 ₫
  7.275.492  - 1.068.843.152  7.275.492 ₫ - 1.068.843.152 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.476 crt - AAA

  17.815.626,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 0.25 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Donielle 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.442 crt - AAA

  16.346.470,00 ₫
  9.089.093  - 296.656.794  9.089.093 ₫ - 296.656.794 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Raison Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Raison

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.038 crt - AAA

  18.678.358,00 ₫
  7.683.741  - 2.250.211.770  7.683.741 ₫ - 2.250.211.770 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  16.036.632,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫

You’ve viewed 60 of 1892 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng