Đang tải...
Tìm thấy 1959 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.744 crt - AAA

  15.906.588,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  14.360.107,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  13.136.981,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAA

  15.091.981,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  12.979.088,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Mania Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAA

  10.473.626,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Brno Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Brno

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  10.216.239,00 ₫
  5.616.810  - 356.082.784  5.616.810 ₫ - 356.082.784 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Rokh Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.876 crt - AAA

  18.047.060,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới True Love Nhẫn A Đá Peridot

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.739.469,00 ₫
  5.113.932  - 136.628.395  5.113.932 ₫ - 136.628.395 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.176 crt - AAA

  15.723.552,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Peridot

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - AAA

  33.026.031,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.356 crt - AAA

  22.388.563,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Diana Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Diana

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  4 crt - AAA

  32.661.041,00 ₫
  9.814.209  - 7.101.324.354  9.814.209 ₫ - 7.101.324.354 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.33 crt - AAA

  15.642.172,00 ₫
  7.115.977  - 280.854.020  7.115.977 ₫ - 280.854.020 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  15.528.350,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  13.207.817,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  16.182.900,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  11.357.987,00 ₫
  7.040.276  - 260.441.551  7.040.276 ₫ - 260.441.551 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.303.761,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Mesic Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  15.601.889,00 ₫
  6.022.356  - 273.486.610  6.022.356 ₫ - 273.486.610 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.708 crt - AAA

  9.654.694,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Lea Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Lea

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.69 crt - AAA

  21.158.137,00 ₫
  7.684.823  - 1.075.967.244  7.684.823 ₫ - 1.075.967.244 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ethel Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ethel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.78 crt - AAA

  19.619.766,00 ₫
  6.916.990  - 168.355.604  6.916.990 ₫ - 168.355.604 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Shaelin Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Shaelin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.118 crt - AAA

  20.330.553,00 ₫
  7.847.312  - 2.771.108.398  7.847.312 ₫ - 2.771.108.398 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Julia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.605.909,00 ₫
  5.999.374  - 77.445.734  5.999.374 ₫ - 77.445.734 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sabella 016crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Sabella 016crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  13.376.794,00 ₫
  6.747.201  - 87.584.384  6.747.201 ₫ - 87.584.384 ₫
 33. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.812 crt - AAA

  27.404.084,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.47 crt - AAA

  12.611.122,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.076 crt - AAA

  15.297.188,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Navarra Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.5 crt - AAA

  26.084.707,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  18.130.873,00 ₫
  8.156.878  - 2.772.784.654  8.156.878 ₫ - 2.772.784.654 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  8.028.725,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  14.258.178,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Ariel Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.7 crt - AAA

  14.724.017,00 ₫
  7.105.163  - 1.554.078.778  7.105.163 ₫ - 1.554.078.778 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Rixos Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  12.024.433,00 ₫
  6.150.778  - 265.970.493  6.150.778 ₫ - 265.970.493 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Damion Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Damion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  5.2 crt - AAA

  27.094.247,00 ₫
  9.349.183  - 4.153.519.620  9.349.183 ₫ - 4.153.519.620 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - AAA

  13.842.630,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Tasenka Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  8.905.785,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  18.555.885,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Pavon Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  12.859.858,00 ₫
  6.387.347  - 1.337.963.392  6.387.347 ₫ - 1.337.963.392 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Natose Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.924 crt - AAA

  12.428.356,00 ₫
  6.062.910  - 1.129.431.704  6.062.910 ₫ - 1.129.431.704 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.18 crt - AAA

  17.953.784,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 49. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Sestea Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Sestea

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.332 crt - AAA

  18.187.649,00 ₫
  6.637.974  - 414.048.805  6.637.974 ₫ - 414.048.805 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Gremory Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Gremory

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.612 crt - AAA

  18.922.497,00 ₫
  8.382.902  - 1.071.303.464  8.382.902 ₫ - 1.071.303.464 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Nazana Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Nazana

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  15.091.981,00 ₫
  7.611.284  - 824.461.215  7.611.284 ₫ - 824.461.215 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Roxanne Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  17.186.492,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Maloelap Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Maloelap

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.208 crt - AAA

  25.237.117,00 ₫
  9.368.109  - 2.284.615.579  9.368.109 ₫ - 2.284.615.579 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 2.0crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Ellie 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2 crt - AAA

  30.275.619,00 ₫
  13.376.524  - 3.581.848.651  13.376.524 ₫ - 3.581.848.651 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Gaynelle Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.16 crt - AAA

  19.414.560,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Octavise Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Octavise

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.15 crt - AAA

  23.200.195,00 ₫
  5.318.057  - 2.463.245.011  5.318.057 ₫ - 2.463.245.011 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Linde Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.66 crt - AAA

  11.856.808,00 ₫
  6.596.879  - 251.506.024  6.596.879 ₫ - 251.506.024 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  14.093.257,00 ₫
  5.999.374  - 2.749.668.536  5.999.374 ₫ - 2.749.668.536 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Belleda Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Belleda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.516 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  5.839.860  - 900.528.102  5.839.860 ₫ - 900.528.102 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.047.532,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.296 crt - AAA

  28.701.561,00 ₫
  7.887.867  - 2.962.444.938  7.887.867 ₫ - 2.962.444.938 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Saiorsa Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Saiorsa

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAA

  14.935.982,00 ₫
  6.569.842  - 2.709.424.870  6.569.842 ₫ - 2.709.424.870 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Azopp Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Azopp

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.75 crt - AAA

  17.454.692,00 ₫
  8.705.717  - 686.021.375  8.705.717 ₫ - 686.021.375 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Luyiza Đá Peridot

  Nhẫn đính hôn Luyiza

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.888 crt - AAA

  32.423.119,00 ₫
  8.993.385  - 1.111.493.064  8.993.385 ₫ - 1.111.493.064 ₫

You’ve viewed 60 of 1959 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng