Đang tải...
Tìm thấy 174 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Acker Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.82 crt - AAA

  28.350.628,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Malgosia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Malgosia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.49 crt - AAA

  18.178.186,00 ₫
  7.411.215  - 1.755.418.784  7.411.215 ₫ - 1.755.418.784 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Essru Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Essru

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  18.966.837,00 ₫
  7.066.230  - 449.250.181  7.066.230 ₫ - 449.250.181 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Thursa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.382 crt - AAA

  21.459.322,00 ₫
  5.482.979  - 3.242.393.241  5.482.979 ₫ - 3.242.393.241 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Jolyssa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Jolyssa

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.604 crt - AAA

  18.386.637,00 ₫
  8.264.754  - 1.780.332.818  8.264.754 ₫ - 1.780.332.818 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Jenaira Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Jenaira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.58 crt - AAA

  23.333.214,00 ₫
  8.932.823  - 1.767.977.186  8.932.823 ₫ - 1.767.977.186 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Mariko Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.32 crt - AAA

  73.761.219,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Agafya Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.796 crt - AAA

  32.483.681,00 ₫
  9.888.829  - 1.600.743.590  9.888.829 ₫ - 1.600.743.590 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Govinda Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Govinda

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.08 crt - AAA

  41.188.047,00 ₫
  8.818.189  - 7.101.527.127  8.818.189 ₫ - 7.101.527.127 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Malerie Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Malerie

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.6 crt - AAA

  26.429.962,00 ₫
  8.217.980  - 1.782.793.125  8.217.980 ₫ - 1.782.793.125 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Johnika Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Johnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  19.803.343,00 ₫
  8.743.027  - 1.764.543.562  8.743.027 ₫ - 1.764.543.562 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Stefania Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Stefania

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.2 crt - AAA

  27.599.557,00 ₫
  10.741.827  - 364.658.187  10.741.827 ₫ - 364.658.187 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Shanifa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Shanifa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  3.1 crt - AAA

  62.217.492,00 ₫
  9.631.713  - 3.317.757.182  9.631.713 ₫ - 3.317.757.182 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Aquina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Aquina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  1.52 crt - AAA

  24.881.589,00 ₫
  9.743.915  - 3.284.218.543  9.743.915 ₫ - 3.284.218.543 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Mosallas Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Mosallas

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.29 crt - AAA

  19.965.021,00 ₫
  5.981.801  - 406.803.052  5.981.801 ₫ - 406.803.052 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Bernadina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.72 crt - AAA

  39.236.560,00 ₫
  8.989.599  - 3.364.638.284  8.989.599 ₫ - 3.364.638.284 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Margona Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Margona

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  23.889.895,00 ₫
  10.043.478  - 3.310.768.279  10.043.478 ₫ - 3.310.768.279 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agrippina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Agrippina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.93 crt - AAA

  42.495.527,00 ₫
  10.373.052  - 1.842.408.372  10.373.052 ₫ - 1.842.408.372 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Casonia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Casonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  4.2 crt - AAA

  37.881.496,00 ₫
  8.005.475  - 7.132.078.247  8.005.475 ₫ - 7.132.078.247 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Sarolta Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Sarolta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.52 crt - AAA

  23.596.819,00 ₫
  8.763.034  - 1.774.479.439  8.763.034 ₫ - 1.774.479.439 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Luminita Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Luminita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.536 crt - AAA

  26.297.755,00 ₫
  9.992.649  - 1.789.349.453  9.992.649 ₫ - 1.789.349.453 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Malias Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Malias

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.56 crt - AAA

  38.580.117,00 ₫
  8.953.370  - 5.944.639.960  8.953.370 ₫ - 5.944.639.960 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Kiwanis Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Kiwanis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.532 crt - AAA

  28.150.288,00 ₫
  6.229.184  - 431.554.869  6.229.184 ₫ - 431.554.869 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Liorit Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Liorit

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.416 crt - AAA

  39.238.453,00 ₫
  10.052.129  - 5.955.062.486  10.052.129 ₫ - 5.955.062.486 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Glorias Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Glorias

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.394 crt - AAA

  22.299.884,00 ₫
  6.832.636  - 3.249.760.663  6.832.636 ₫ - 3.249.760.663 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Matteya Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Matteya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.64 crt - AAA

  30.337.261,00 ₫
  11.056.801  - 1.824.969.895  11.056.801 ₫ - 1.824.969.895 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Lucetta Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Lucetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.41 crt - AAA

  32.379.050,00 ₫
  16.032.579  - 3.305.671.917  16.032.579 ₫ - 3.305.671.917 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Rumer Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Rumer

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng

  3.054 crt - AAA

  43.575.629,00 ₫
  14.546.118  - 1.893.926.209  14.546.118 ₫ - 1.893.926.209 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Marciane Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Marciane

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.36 crt - AAA

  35.873.234,00 ₫
  9.401.904  - 5.935.231.297  9.401.904 ₫ - 5.935.231.297 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Mahniya Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Mahniya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.54 crt - AAA

  18.988.737,00 ₫
  6.939.700  - 1.771.235.068  6.939.700 ₫ - 1.771.235.068 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Marguel Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Marguel

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  3 crt - AAA

  21.113.798,00 ₫
  8.970.674  - 1.952.757.400  8.970.674 ₫ - 1.952.757.400 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Matteline Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Matteline

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  19.378.332,00 ₫
  8.273.135  - 1.762.110.292  8.273.135 ₫ - 1.762.110.292 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Marcenia Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Marcenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.512 crt - AAA

  21.729.686,00 ₫
  8.242.854  - 1.765.287.068  8.242.854 ₫ - 1.765.287.068 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Waneta Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Waneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.421 crt - AAA

  23.646.296,00 ₫
  9.331.609  - 752.679.598  9.331.609 ₫ - 752.679.598 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Maletha Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Maletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.204 crt - AAA

  127.066.709,00 ₫
  11.741.363  - 2.952.698.316  11.741.363 ₫ - 2.952.698.316 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Merlene Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Merlene

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  1.886 crt - AAA

  42.043.478,00 ₫
  9.137.218  - 3.300.291.677  9.137.218 ₫ - 3.300.291.677 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Jovelle Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Jovelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.18 crt - AAA

  117.595.050,00 ₫
  6.682.584  - 2.898.449.797  6.682.584 ₫ - 2.898.449.797 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Magriet Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Magriet

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  5.344 crt - AAA

  89.731.074,00 ₫
  13.058.576  - 3.222.332.240  13.058.576 ₫ - 3.222.332.240 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Cecily Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Cecily

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.24 crt - AAA

  64.779.461,00 ₫
  12.336.164  - 1.102.476.426  12.336.164 ₫ - 1.102.476.426 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Tiassale Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  3.428 crt - AAA

  28.002.670,00 ₫
  7.978.438  - 5.925.836.148  7.978.438 ₫ - 5.925.836.148 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Amelisa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Amelisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.62 crt - AAA

  23.522.199,00 ₫
  9.964.531  - 1.803.678.736  9.964.531 ₫ - 1.803.678.736 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Sohniel Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Sohniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.928 crt - AAA

  40.480.776,00 ₫
  9.504.913  - 1.632.687.089  9.504.913 ₫ - 1.632.687.089 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Diana Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Diana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  4 crt - AAA

  39.798.648,00 ₫
  9.814.209  - 7.101.324.354  9.814.209 ₫ - 7.101.324.354 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Chanoa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Chanoa

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.568 crt - AAA

  34.627.936,00 ₫
  8.532.143  - 743.325.004  8.532.143 ₫ - 743.325.004 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Roberta Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Roberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.896 crt - AAA

  36.228.221,00 ₫
  10.560.414  - 1.086.457.366  10.560.414 ₫ - 1.086.457.366 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Maddasin Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Maddasin

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.54 crt - AAA

  21.892.986,00 ₫
  9.655.235  - 1.789.863.141  9.655.235 ₫ - 1.789.863.141 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Roline Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Roline

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.62 crt - AAA

  19.272.078,00 ₫
  8.557.017  - 1.771.694.686  8.557.017 ₫ - 1.771.694.686 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Mutinda Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Mutinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.68 crt - AAA

  51.369.411,00 ₫
  12.698.992  - 6.006.066.640  12.698.992 ₫ - 6.006.066.640 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Daulina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Daulina

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.84 crt - AAA

  28.068.909,00 ₫
  10.390.084  - 1.825.321.370  10.390.084 ₫ - 1.825.321.370 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Dwarrenson Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Dwarrenson

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3 crt - AAA

  43.984.691,00 ₫
  11.531.290  - 1.866.741.120  11.531.290 ₫ - 1.866.741.120 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Lurenda Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Lurenda

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  2.604 crt - AAA

  21.007.545,00 ₫
  9.295.922  - 1.795.338.016  9.295.922 ₫ - 1.795.338.016 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Janessa Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Janessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.2 crt - AAA

  31.650.690,00 ₫
  11.294.451  - 5.926.714.830  11.294.451 ₫ - 5.926.714.830 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Jeslanie Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Jeslanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.76 crt - AAA

  38.562.274,00 ₫
  13.266.757  - 1.850.194.854  13.266.757 ₫ - 1.850.194.854 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Dalinda Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Dalinda

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.1 crt - AAA

  60.733.735,00 ₫
  9.261.315  - 1.713.823.291  9.261.315 ₫ - 1.713.823.291 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Sibora Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Sibora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Kim Cương

  2.72 crt - AAA

  31.553.899,00 ₫
  10.200.829  - 1.815.561.231  10.200.829 ₫ - 1.815.561.231 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Markina Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Markina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.64 crt - AAA

  30.354.835,00 ₫
  9.885.585  - 1.808.491.217  9.885.585 ₫ - 1.808.491.217 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Madizen Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Madizen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.61 crt - AAA

  21.095.681,00 ₫
  9.019.339  - 1.777.791.391  9.019.339 ₫ - 1.777.791.391 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Faried Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Faried

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  3.06 crt - AAA

  32.874.086,00 ₫
  10.068.351  - 2.680.766.292  10.068.351 ₫ - 2.680.766.292 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Jimalee Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Jimalee

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski & Kim Cương

  2.772 crt - AAA

  28.732.651,00 ₫
  13.614.985  - 1.850.073.184  13.614.985 ₫ - 1.850.073.184 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Madicela Đá Topaz Trắng

  Nhẫn đính hôn Madicela

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương Đen

  2.784 crt - AAA

  28.771.855,00 ₫
  10.686.944  - 1.832.242.685  10.686.944 ₫ - 1.832.242.685 ₫

You’ve viewed 60 of 174 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng