Đang tải...
Tìm thấy 1892 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  13.284.057,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  8.745.460,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  13.952.398,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  11.884.384,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Isre Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  11.856.266,00 ₫
  5.332.927  - 1.935.062.080  5.332.927 ₫ - 1.935.062.080 ₫
  Mới

 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  13.916.440,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.16 crt - AAA

  9.276.725,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  9.168.039,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  15.845.756,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Leeb Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  18.266.865,00 ₫
  8.402.909  - 1.971.763.982  8.402.909 ₫ - 1.971.763.982 ₫
  Mới

 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  17.108.625,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.66 crt - AAA

  13.928.877,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  11.201.445,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Yuol Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Yuol

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.86 crt - AAA

  14.110.832,00 ₫
  6.462.778  - 1.130.499.642  6.462.778 ₫ - 1.130.499.642 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Revealingly Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.438 crt - AAA

  11.166.296,00 ₫
  5.495.145  - 898.216.488  5.495.145 ₫ - 898.216.488 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  18.785.153,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  10.209.750,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  12.205.576,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  2.15 crt - AAA

  21.086.491,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Linde Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.66 crt - AAA

  12.370.499,00 ₫
  6.596.879  - 251.506.024  6.596.879 ₫ - 251.506.024 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Rowen Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Rowen

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  12.316.696,00 ₫
  5.596.532  - 1.937.698.127  5.596.532 ₫ - 1.937.698.127 ₫
 26. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.752 crt - AAA

  18.075.718,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  11.266.062,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 29. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.732 crt - AAA

  19.872.285,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penthe Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Penthe

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.304 crt - AAA

  13.961.320,00 ₫
  7.582.085  - 102.914.019  7.582.085 ₫ - 102.914.019 ₫
 31. Nhẫn SYLVIE Krin Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.438 crt - AAA

  25.736.750,00 ₫
  9.519.512  - 2.186.067.934  9.519.512 ₫ - 2.186.067.934 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Raeann Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.8 crt - AAA

  15.185.528,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Berangaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  9.359.726,00 ₫
  5.385.648  - 248.072.401  5.385.648 ₫ - 248.072.401 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Misery Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.62 crt - AAA

  19.433.485,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Lumini Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Lumini

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.458 crt - AAA

  12.941.778,00 ₫
  6.650.952  - 282.368.063  6.650.952 ₫ - 282.368.063 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Khasi Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Khasi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.294 crt - AAA

  21.781.324,00 ₫
  8.951.748  - 2.802.254.316  8.951.748 ₫ - 2.802.254.316 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  9.703.089,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  11.863.296,00 ₫
  6.349.225  - 362.571.514  6.349.225 ₫ - 362.571.514 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  14.024.045,00 ₫
  7.006.750  - 1.050.782.847  7.006.750 ₫ - 1.050.782.847 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  17.633.401,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  19.583.268,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Obtuse Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Obtuse

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.748 crt - AAA

  20.238.900,00 ₫
  9.803.395  - 1.605.988.650  9.803.395 ₫ - 1.605.988.650 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  14.235.200,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Dulcinia Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Dulcinia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  18.845.444,00 ₫
  8.898.216  - 1.579.330.770  8.898.216 ₫ - 1.579.330.770 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Rashell Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.76 crt - AAA

  14.960.045,00 ₫
  6.676.907  - 1.063.733.280  6.676.907 ₫ - 1.063.733.280 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Nichele Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  10.092.413,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Mirr Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Mirr

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.366 crt - AAA

  11.073.021,00 ₫
  5.596.532  - 892.957.910  5.596.532 ₫ - 892.957.910 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  12.555.428,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  10.368.454,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Damien Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Damien

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  22.193.089,00 ₫
  8.208.247  - 2.010.588.237  8.208.247 ₫ - 2.010.588.237 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Natose Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.924 crt - AAA

  13.185.375,00 ₫
  6.062.910  - 1.129.431.704  6.062.910 ₫ - 1.129.431.704 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Allison Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  19.057.139,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Verona Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Verona

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.776 crt - AAA

  25.352.021,00 ₫
  9.530.327  - 2.902.356.554  9.530.327 ₫ - 2.902.356.554 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Edoarda Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  10.245.169,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Love Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Bridal Love

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  13.539.012,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Mabelle Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Mabelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.114 crt - AAA

  17.696.667,00 ₫
  8.212.303  - 1.619.358.146  8.212.303 ₫ - 1.619.358.146 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Capritta Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Capritta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.14 crt - AAA

  33.628.402,00 ₫
  10.930.812  - 5.212.426.905  10.930.812 ₫ - 5.212.426.905 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Carenzia Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Carenzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  36.399.631,00 ₫
  10.825.370  - 3.147.982.167  10.825.370 ₫ - 3.147.982.167 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  17.918.637,00 ₫
  8.136.871  - 2.765.687.599  8.136.871 ₫ - 2.765.687.599 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Frawli Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Frawli

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.02 crt - AAA

  22.977.416,00 ₫
  10.139.998  - 1.998.732.782  10.139.998 ₫ - 1.998.732.782 ₫
 63. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.812 crt - AAA

  22.510.497,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Sipnyo Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.732 crt - AAA

  17.031.572,00 ₫
  6.995.665  - 2.561.333.038  6.995.665 ₫ - 2.561.333.038 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Mania Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  13.123.192,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Azopp Đá Tourmaline Xanh

  Nhẫn đính hôn Azopp

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.75 crt - AAA

  17.914.311,00 ₫
  8.705.717  - 686.021.375  8.705.717 ₫ - 686.021.375 ₫

You’ve viewed 60 of 1892 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng