Đang tải...
Tìm thấy 260 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn SYLVIE Rakov Đá Tsavorite

  Nhẫn SYLVIE Rakov

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.245 crt - AAA

  48.547.083,00 ₫
  12.336.704  - 1.600.797.664  12.336.704 ₫ - 1.600.797.664 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Calanthe Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Calanthe

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.35 crt - AAA

  41.068.275,00 ₫
  11.355.283  - 2.183.080.412  11.355.283 ₫ - 2.183.080.412 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Hesena Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Hesena

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  22.567.814,00 ₫
  6.326.514  - 1.709.781.351  6.326.514 ₫ - 1.709.781.351 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Octavise Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Octavise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  29.797.074,00 ₫
  5.318.057  - 2.463.245.011  5.318.057 ₫ - 2.463.245.011 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gardenia Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Gardenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.896 crt - AAA

  28.479.862,00 ₫
  8.622.445  - 1.752.863.844  8.622.445 ₫ - 1.752.863.844 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Siargaole Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Siargaole

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  23.775.800,00 ₫
  6.986.202  - 1.720.325.544  6.986.202 ₫ - 1.720.325.544 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Manana Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  23.684.687,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Zanyria Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.736.132,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  26.143.376,00 ₫
  7.533.419  - 1.744.779.964  7.533.419 ₫ - 1.744.779.964 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  24.267.863,00 ₫
  8.175.804  - 1.719.514.454  8.175.804 ₫ - 1.719.514.454 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  19.769.819,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agrippina 1.09 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Agrippina 1.09 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.62 crt - AAA

  42.761.024,00 ₫
  10.747.776  - 2.209.481.447  10.747.776 ₫ - 2.209.481.447 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Staska Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Staska

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  25.980.348,00 ₫
  7.078.127  - 1.748.632.650  7.078.127 ₫ - 1.748.632.650 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Albarracin Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Albarracin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.99 crt - AAA

  33.089.837,00 ₫
  7.697.260  - 2.480.507.750  7.697.260 ₫ - 2.480.507.750 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Mabilia Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Mabilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  25.543.439,00 ₫
  6.579.576  - 1.750.362.979  6.579.576 ₫ - 1.750.362.979 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Annora Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Annora

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  31.764.782,00 ₫
  9.541.682  - 1.790.687.751  9.541.682 ₫ - 1.790.687.751 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.906 crt - AAA

  24.885.914,00 ₫
  7.520.442  - 1.727.138.720  7.520.442 ₫ - 1.727.138.720 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  25.302.002,00 ₫
  6.974.036  - 1.745.915.487  6.974.036 ₫ - 1.745.915.487 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Marica Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Marica

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  32.387.161,00 ₫
  8.724.643  - 2.333.929.958  8.724.643 ₫ - 2.333.929.958 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Bergette Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Bergette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  32.917.345,00 ₫
  10.243.547  - 1.773.560.201  10.243.547 ₫ - 1.773.560.201 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Morte Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.39 crt - AAA

  56.050.222,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Navarra Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.5 crt - AAA

  55.986.956,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Violet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  23.325.645,00 ₫
  7.029.461  - 1.719.446.867  7.029.461 ₫ - 1.719.446.867 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Iselin Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  26.502.960,00 ₫
  7.891.921  - 1.736.425.714  7.891.921 ₫ - 1.736.425.714 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Cynthia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.262 crt - AAA

  35.198.404,00 ₫
  7.703.207  - 2.497.094.573  7.703.207 ₫ - 2.497.094.573 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Layla Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Layla

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  23.984.521,00 ₫
  7.232.774  - 1.717.892.271  7.232.774 ₫ - 1.717.892.271 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  22.957.409,00 ₫
  6.811.548  - 1.712.011.859  6.811.548 ₫ - 1.712.011.859 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.938 crt - AAA

  27.075.320,00 ₫
  7.795.131  - 1.739.142.873  7.795.131 ₫ - 1.739.142.873 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Aversa Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Aversa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  35.797.530,00 ₫
  8.980.136  - 2.502.393.705  8.980.136 ₫ - 2.502.393.705 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Milagros Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Milagros

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.506 crt - AAA

  37.122.044,00 ₫
  8.636.504  - 2.173.239.169  8.636.504 ₫ - 2.173.239.169 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Talia Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Talia

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.33 crt - AAA

  37.162.869,00 ₫
  10.103.498  - 2.160.842.982  10.103.498 ₫ - 2.160.842.982 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bonita 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Bonita 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.256 crt - AAA

  28.362.793,00 ₫
  8.638.126  - 1.772.695.035  8.638.126 ₫ - 1.772.695.035 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  27.060.451,00 ₫
  8.496.185  - 1.746.402.143  8.496.185 ₫ - 1.746.402.143 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  33.994.204,00 ₫
  8.327.208  - 2.636.521.243  8.327.208 ₫ - 2.636.521.243 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Bona

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  28.730.489,00 ₫
  9.197.779  - 1.745.063.841  9.197.779 ₫ - 1.745.063.841 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Ashley Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Ashley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  32.984.665,00 ₫
  10.497.689  - 1.776.818.087  10.497.689 ₫ - 1.776.818.087 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Daisy Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Daisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.396 crt - AAA

  30.834.731,00 ₫
  8.806.293  - 1.785.821.205  8.806.293 ₫ - 1.785.821.205 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Amanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  26.605.429,00 ₫
  8.062.251  - 1.732.897.469  8.062.251 ₫ - 1.732.897.469 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Sylvia Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Sylvia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.258 crt - AAA

  32.414.468,00 ₫
  9.343.776  - 2.744.193.667  9.343.776 ₫ - 2.744.193.667 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Chole Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  31.656.637,00 ₫
  8.609.467  - 2.733.662.993  8.609.467 ₫ - 2.733.662.993 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Britany Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.366 crt - AAA

  33.336.679,00 ₫
  8.486.182  - 3.007.244.234  8.486.182 ₫ - 3.007.244.234 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Nicole Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Nicole

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  33.876.867,00 ₫
  9.423.263  - 2.741.638.734  9.423.263 ₫ - 2.741.638.734 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Josephine Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Josephine

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  31.552.277,00 ₫
  8.262.861  - 2.734.933.705  8.262.861 ₫ - 2.734.933.705 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Farrah Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Farrah

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  25.613.734,00 ₫
  7.962.757  - 1.727.219.826  7.962.757 ₫ - 1.727.219.826 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Orlena Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Orlena

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  36.829.509,00 ₫
  11.633.758  - 1.819.684.281  11.633.758 ₫ - 1.819.684.281 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adira 0.93crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Adira 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  38.149.157,00 ₫
  9.708.767  - 2.519.994.398  9.708.767 ₫ - 2.519.994.398 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alvina 0.93crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Alvina 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  36.734.073,00 ₫
  12.680.067  - 2.497.256.797  12.680.067 ₫ - 2.497.256.797 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dixie 0.93crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Dixie 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.098 crt - AAA

  32.459.889,00 ₫
  7.397.156  - 2.486.482.790  7.397.156 ₫ - 2.486.482.790 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Emilia 0.93crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Emilia 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  35.205.705,00 ₫
  8.723.020  - 2.500.541.716  8.723.020 ₫ - 2.500.541.716 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  2.15 crt - AAA

  55.449.744,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  28.551.778,00 ₫
  9.841.245  - 1.758.676.664  9.841.245 ₫ - 1.758.676.664 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mireya 0.93 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Mireya 0.93 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  34.679.847,00 ₫
  8.823.055  - 2.485.495.965  8.823.055 ₫ - 2.485.495.965 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Orlena 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Orlena 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.4 crt - AAA

  36.997.407,00 ₫
  11.475.595  - 1.827.592.429  11.475.595 ₫ - 1.827.592.429 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  29.058.710,00 ₫
  9.084.226  - 1.751.687.759  9.084.226 ₫ - 1.751.687.759 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  21.788.626,00 ₫
  6.037.225  - 1.705.320.351  6.037.225 ₫ - 1.705.320.351 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  27.062.613,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amora 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Amora 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.95 crt - AAA

  25.366.892,00 ₫
  7.603.984  - 1.734.992.788  7.603.984 ₫ - 1.734.992.788 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Genifer 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Genifer 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  25.858.954,00 ₫
  8.009.530  - 1.734.073.552  8.009.530 ₫ - 1.734.073.552 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kailyn 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Kailyn 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.067 crt - AAA

  27.880.735,00 ₫
  8.194.729  - 1.746.510.293  8.194.729 ₫ - 1.746.510.293 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nery 0.8 crt Đá Tsavorite

  Nhẫn đính hôn Nery 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  31.101.850,00 ₫
  9.261.315  - 1.773.276.314  9.261.315 ₫ - 1.773.276.314 ₫

You’ve viewed 60 of 260 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng