Đang tải...
Tìm thấy 1452 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Iknep Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Iknep

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.316 crt - AAA

  26.184.495,00 ₫
  8.895.240  - 3.070.273.177  8.895.240 ₫ - 3.070.273.177 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Nanci Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.802 crt - AAA

  46.389.683,00 ₫
  10.688.156  - 5.485.120.227  10.688.156 ₫ - 5.485.120.227 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  12.133.809,00 ₫
  6.007.047  - 266.899.678  6.007.047 ₫ - 266.899.678 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Eduarda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Eduarda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  19.276.039,00 ₫
  6.716.005  - 727.425.796  6.716.005 ₫ - 727.425.796 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  16.438.788,00 ₫
  8.241.469  - 1.104.843.812  8.241.469 ₫ - 1.104.843.812 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 0.5crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ellie 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  17.143.220,00 ₫
  8.238.073  - 1.108.876.817  8.238.073 ₫ - 1.108.876.817 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  18.107.176,00 ₫
  8.102.791  - 1.114.395.655  8.102.791 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mireya 0.93 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Mireya 0.93 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.93 crt - AAA

  25.081.577,00 ₫
  9.675.802  - 2.606.280.094  9.675.802 ₫ - 2.606.280.094 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Ondine Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ondine

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.46 crt - AAA

  36.525.674,00 ₫
  12.243.338  - 505.440.999  12.243.338 ₫ - 505.440.999 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Sadie 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  23.642.998,00 ₫
  8.041.376  - 2.922.339.916  8.041.376 ₫ - 2.922.339.916 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Marica Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Marica

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  28.211.184,00 ₫
  9.509.388  - 2.447.195.944  9.509.388 ₫ - 2.447.195.944 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Merrita Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.355 crt - AAA

  12.403.241,00 ₫
  6.226.384  - 372.748.225  6.226.384 ₫ - 372.748.225 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.993.036,00 ₫
  7.483.549  - 1.110.744.734  7.483.549 ₫ - 1.110.744.734 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penthe 0.5crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Penthe 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.644 crt - AAA

  18.042.932,00 ₫
  8.431.658  - 1.126.409.754  8.431.658 ₫ - 1.126.409.754 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.744 crt - AAA

  36.190.581,00 ₫
  10.022.216  - 3.753.321.827  10.022.216 ₫ - 3.753.321.827 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  14.738.985,00 ₫
  7.652.793  - 385.696.282  7.652.793 ₫ - 385.696.282 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Paris

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.542 crt - AAA

  18.469.155,00 ₫
  8.990.900  - 423.507.421  8.990.900 ₫ - 423.507.421 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penelope Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Penelope

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  17.594.914,00 ₫
  8.582.223  - 411.663.140  8.582.223 ₫ - 411.663.140 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Allison Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  25.684.404,00 ₫
  8.431.658  - 3.984.179.229  8.431.658 ₫ - 3.984.179.229 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Georgia Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Georgia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.97 crt - AAA

  29.339.292,00 ₫
  9.353.162  - 4.007.245.152  9.353.162 ₫ - 4.007.245.152 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Kelly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Kelly

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.692 crt - AAA

  24.803.372,00 ₫
  11.272.587  - 1.166.018.055  11.272.587 ₫ - 1.166.018.055 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Holly Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.236 crt - AAA

  38.778.494,00 ₫
  11.450.889  - 4.578.714.146  11.450.889 ₫ - 4.578.714.146 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Ashley Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ashley

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  29.059.104,00 ₫
  11.470.133  - 1.865.283.607  11.470.133 ₫ - 1.865.283.607 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Reese Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Reese

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương

  0.672 crt - AAA

  34.935.965,00 ₫
  13.683.331  - 1.188.150.027  13.683.331 ₫ - 1.188.150.027 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Cynthia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.262 crt - AAA

  25.476.104,00 ₫
  8.390.903  - 2.617.572.498  8.390.903 ₫ - 2.617.572.498 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Abigail Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Abigail

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  31.039.661,00 ₫
  10.975.419  - 3.115.570.132  10.975.419 ₫ - 3.115.570.132 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Daisy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Daisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.396 crt - AAA

  26.586.098,00 ₫
  9.584.104  - 1.873.434.509  9.584.104 ₫ - 1.873.434.509 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Daphne Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Daphne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.452 crt - AAA

  60.455.655,00 ₫
  15.594.265  - 7.496.440.883  15.594.265 ₫ - 7.496.440.883 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gemma Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Gemma

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.524 crt - AAA

  17.448.594,00 ₫
  8.209.772  - 406.498.072  8.209.772 ₫ - 406.498.072 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Alisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - AAA

  29.014.955,00 ₫
  10.007.499  - 2.928.693.662  10.007.499 ₫ - 2.928.693.662 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jade Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Jade

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.362 crt - AAA

  16.294.167,00 ₫
  7.587.699  - 298.427.827  7.587.699 ₫ - 298.427.827 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adele Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Adele

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  19.002.643,00 ₫
  8.974.485  - 410.106.539  8.974.485 ₫ - 410.106.539 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Estelle Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Estelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.488 crt - AAA

  22.929.795,00 ₫
  11.497.869  - 338.984.239  11.497.869 ₫ - 338.984.239 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mirabella Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Mirabella

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  20.082.639,00 ₫
  8.995.712  - 317.418.305  8.995.712 ₫ - 317.418.305 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Dream Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Dream

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  15.099.833,00 ₫
  7.807.887  - 283.880.728  7.807.887 ₫ - 283.880.728 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heaven Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Heaven

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  13.876.348,00 ₫
  7.098.079  - 276.876.043  7.098.079 ₫ - 276.876.043 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  15.406.340,00 ₫
  7.052.796  - 389.517.014  7.052.796 ₫ - 389.517.014 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  13.246.067,00 ₫
  6.732.420  - 273.267.568  6.732.420 ₫ - 273.267.568 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  16.698.316,00 ₫
  7.979.962  - 1.106.329.660  7.979.962 ₫ - 1.106.329.660 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Ellie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  13.839.272,00 ₫
  7.076.569  - 276.663.778  7.076.569 ₫ - 276.663.778 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  14.108.705,00 ₫
  6.904.495  - 382.087.807  6.904.495 ₫ - 382.087.807 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Leona Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Leona

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  22.479.231,00 ₫
  13.782.953  - 1.145.131.363  13.782.953 ₫ - 1.145.131.363 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Cosmence Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Cosmence

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  35.338.698,00 ₫
  16.242.941  - 532.157.852  16.242.941 ₫ - 532.157.852 ₫
 48. Nhẫn nữ Nina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  25.431.386,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Sharon Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Sharon

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  24.436.015,00 ₫
  8.607.694  - 1.127.952.198  8.607.694 ₫ - 1.127.952.198 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Shirley Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Shirley

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  29.535.141,00 ₫
  10.848.627  - 1.176.022.720  10.848.627 ₫ - 1.176.022.720 ₫
 52. Nhẫn nữ Roxanne Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  25.770.725,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Sylvia Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Sylvia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.258 crt - AAA

  29.996.460,00 ₫
  10.143.348  - 2.876.024.102  10.143.348 ₫ - 2.876.024.102 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Lauren Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Lauren

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  24.959.313,00 ₫
  8.388.639  - 1.142.230.430  8.388.639 ₫ - 1.142.230.430 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Gloria Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Gloria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  22.804.702,00 ₫
  7.893.924  - 1.118.612.620  7.893.924 ₫ - 1.118.612.620 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Natalie Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Natalie

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  28.582.786,00 ₫
  12.628.807  - 1.041.235.623  12.628.807 ₫ - 1.041.235.623 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Eloise Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Eloise

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  34.101.345,00 ₫
  12.162.960  - 1.288.182.567  12.162.960 ₫ - 1.288.182.567 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Britany Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.366 crt - AAA

  30.961.831,00 ₫
  9.227.502  - 3.151.385.998  9.227.502 ₫ - 3.151.385.998 ₫
 59. Nhẫn nữ Joanna Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.76 crt - AAA

  26.660.532,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Tina Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Tina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  23.800.074,00 ₫
  8.044.489  - 1.135.721.027  8.044.489 ₫ - 1.135.721.027 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Nicole Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Nicole

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  31.675.603,00 ₫
  10.283.158  - 2.874.198.637  10.283.158 ₫ - 2.874.198.637 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Helena Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Helena

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  30.440.797,00 ₫
  10.262.214  - 1.194.815.084  10.262.214 ₫ - 1.194.815.084 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Josephine Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Josephine

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.21 crt - AAA

  29.056.842,00 ₫
  8.963.731  - 2.866.118.489  8.963.731 ₫ - 2.866.118.489 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Violet

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  18.466.042,00 ₫
  7.630.152  - 1.802.467.866  7.630.152 ₫ - 1.802.467.866 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Bella Đá Zircon Nâu

  Nhẫn đính hôn Bella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.074 crt - AAA

  28.476.371,00 ₫
  13.056.163  - 1.489.620.290  13.056.163 ₫ - 1.489.620.290 ₫

You’ve viewed 60 of 1452 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng