Đang tải...
Tìm thấy 1378 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.62 crt - AAA

  15.223.108,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.744 crt - AAA

  18.231.717,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.7 crt - AAA

  14.970.048,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.176 crt - AAA

  18.670.518,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.356 crt - AAA

  27.876.950,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1 crt - AAA

  18.360.412,00 ₫
  6.705.024  - 2.748.249.131  6.705.024 ₫ - 2.748.249.131 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.976 crt - AAA

  20.169.146,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.418.429,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.47 crt - AAA

  15.693.271,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  14.934.630,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Sipnyo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.732 crt - AAA

  22.871.432,00 ₫
  6.995.665  - 2.561.333.038  6.995.665 ₫ - 2.561.333.038 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Lumini Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lumini

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.458 crt - AAA

  18.105.729,00 ₫
  6.650.952  - 282.368.063  6.650.952 ₫ - 282.368.063 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Acker Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.82 crt - AAA

  35.704.526,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Manana Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.08 crt - AAA

  19.061.464,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  14.829.730,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  16.676.855,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Panaye Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Panaye

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.82 crt - AAA

  31.467.924,00 ₫
  10.313.842  - 1.621.358.839  10.313.842 ₫ - 1.621.358.839 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.737.189,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  14.215.732,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  27.439.230,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Starila Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  14.465.278,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.744 crt - AAA

  50.192.246,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.906 crt - AAA

  21.560.438,00 ₫
  7.520.442  - 1.727.138.720  7.520.442 ₫ - 1.727.138.720 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  14.091.365,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.078 crt - AAA

  23.815.273,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Susette Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Susette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.144 crt - AAA

  21.217.076,00 ₫
  6.242.161  - 2.238.640.194  6.242.161 ₫ - 2.238.640.194 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Nakomis Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Nakomis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.82 crt - AAA

  25.717.823,00 ₫
  6.752.338  - 3.784.351.220  6.752.338 ₫ - 3.784.351.220 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Hobnailed Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.32 crt - AAA

  34.841.525,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Mesic Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  16.629.272,00 ₫
  6.022.356  - 273.486.610  6.022.356 ₫ - 273.486.610 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.8 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  15.622.436,00 ₫
  6.337.329  - 1.705.928.669  6.337.329 ₫ - 1.705.928.669 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia 0.5crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  22.190.116,00 ₫
  8.502.944  - 1.085.227.210  8.502.944 ₫ - 1.085.227.210 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.938 crt - AAA

  23.695.771,00 ₫
  7.795.131  - 1.739.142.873  7.795.131 ₫ - 1.739.142.873 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Zonel Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.6 crt - AAA

  20.083.980,00 ₫
  6.792.892  - 1.238.280.212  6.792.892 ₫ - 1.238.280.212 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Blehe Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.6 crt - AAA

  19.048.487,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Manilla Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.36 crt - AAA

  20.156.979,00 ₫
  6.596.879  - 2.779.354.498  6.596.879 ₫ - 2.779.354.498 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.074.915,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.576 crt - AAA

  19.766.303,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Thursa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.382 crt - AAA

  24.379.252,00 ₫
  5.482.979  - 3.242.393.241  5.482.979 ₫ - 3.242.393.241 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Rokh Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.876 crt - AAA

  20.372.189,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  18.789.478,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  1.076 crt - AAA

  26.328.034,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 46. Nhẫn Consecratedness SET Đá Zircon Trắng

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.824 crt - AAA

  28.027.272,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Multipla Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.5 crt - AAA

  18.847.067,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Karlee Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  18.141.687,00 ₫
  7.522.875  - 1.069.843.504  7.522.875 ₫ - 1.069.843.504 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  15.516.183,00 ₫
  6.037.225  - 1.705.320.351  6.037.225 ₫ - 1.705.320.351 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Moolpira Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Moolpira

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.02 crt - AAA

  28.973.545,00 ₫
  9.746.618  - 1.770.356.389  9.746.618 ₫ - 1.770.356.389 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jade 0.5crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Jade 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.612 crt - AAA

  17.461.991,00 ₫
  7.134.903  - 1.067.923.918  7.134.903 ₫ - 1.067.923.918 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Pavon Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.65 crt - AAA

  15.076.842,00 ₫
  6.387.347  - 1.337.963.392  6.387.347 ₫ - 1.337.963.392 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Sualst Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Sualst

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.33 crt - AAA

  14.450.409,00 ₫
  6.245.406  - 896.310.427  6.245.406 ₫ - 896.310.427 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Tabernas Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Tabernas

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  110.185.998,00 ₫
  8.506.729  - 2.935.705.941  8.506.729 ₫ - 2.935.705.941 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Idan - B Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Idan - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.93 crt - AAA

  17.429.278,00 ₫
  5.799.305  - 2.454.066.157  5.799.305 ₫ - 2.454.066.157 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Davy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Davy

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  11.818.686,00 ₫
  5.961.523  - 257.197.179  5.961.523 ₫ - 257.197.179 ₫
 58. Nhẫn SYLVIE Skinandi Đá Zircon Trắng

  Nhẫn SYLVIE Skinandi

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Hồng Ngọc

  1.014 crt - AAA

  21.434.448,00 ₫
  7.397.156  - 1.734.654.834  7.397.156 ₫ - 1.734.654.834 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Brittany Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Brittany

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  18.258.754,00 ₫
  6.367.069  - 813.903.505  6.367.069 ₫ - 813.903.505 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jeffrey 0.5 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Jeffrey 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.630.936,00 ₫
  6.474.134  - 1.043.888.570  6.474.134 ₫ - 1.043.888.570 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassia 1.0 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Cassia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.256 crt - AAA

  20.839.648,00 ₫
  7.808.109  - 2.784.937.511  7.808.109 ₫ - 2.784.937.511 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella 2.0 crt Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Marinella 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.53 crt - AAA

  46.749.432,00 ₫
  9.049.620  - 3.601.206.706  9.049.620 ₫ - 3.601.206.706 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Ayoova Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.73 crt - AAA

  15.876.036,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Sora Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  12.674.658,00 ₫
  5.677.641  - 1.038.413.697  5.677.641 ₫ - 1.038.413.697 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Allison Đá Zircon Trắng

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.92 crt - AAA

  25.329.581,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫

You’ve viewed 60 of 1378 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng