Đang tải...
Tìm thấy 136 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Fiev Set

  Nhẫn GLAMIRA Fiev Set

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAAAA

  32.214.128,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. Xem Bộ Set
  Nhẫn GLAMIRA Fiev - A
 3. Nhẫn GLAMIRA Epect - A
  Mới

 4. Nhẫn GLAMIRA Epect - B
  Mới

 5. Nhẫn GLAMIRA Epect SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Epect SET

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.332 crt - AA

  37.763.076,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. Nhẫn GLAMIRA Beer - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Beer - B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.272 crt - AAA

  17.378.450,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Beer SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Beer SET

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.254 crt - AA

  29.340.429,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  3.144 crt - AAAAA

  33.171.216,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 10. Nhẫn GLAMIRA Belys - A
  Mới

 11. Nhẫn GLAMIRA Belys - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Belys - B

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Belys SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Belys SET

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.972 crt - AAAAA

  30.702.253,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. Nhẫn GLAMIRA Blada - A
  Mới

 14. Nhẫn GLAMIRA Blada SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Blada SET

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAAAA

  28.960.029,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. Nhẫn GLAMIRA Carevoli - A
  Mới

 16. Nhẫn GLAMIRA Carevoli - B
  Mới

 17. Thiết kế mới nhất
 18. Nhẫn GLAMIRA Carevoli SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Carevoli SET

  Vàng Hồng 585 & Đá sapphire đen & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  31.919.702,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 19. Nhẫn GLAMIRA Elomand - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Elomand - A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  22.183.628,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Elomand - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Elomand - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  15.265.016,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Elomand SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Elomand SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.094 crt - AAAAA

  26.669.506,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Nhẫn GLAMIRA Eziver
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eziver

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.672 crt - AAAAA

  22.808.979,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Hashtro - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hashtro - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  13.387.879,00 ₫
 24. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 25. Nhẫn GLAMIRA Hashtro - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hashtro - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  10.483.630,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Hashtro SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hashtro SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAAAA

  26.323.440,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 27. Nhẫn GLAMIRA Irceo - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Irceo - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  16.894.228,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Irceo SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Irceo SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAAAA

  34.855.042,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 29. Nhẫn GLAMIRA Jequ - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jequ - A

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.082.367,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Jequ - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jequ - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  18.133.847,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Jequ SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jequ SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAAAA

  30.234.524,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 32. Nhẫn GLAMIRA Kemenar - A
  Mới

 33. Nhẫn GLAMIRA Kemenar - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kemenar - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Kemenar SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kemenar SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAAAA

  27.401.650,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 35. Nhẫn GLAMIRA Womea - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Womea - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  18.488.024,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Womea SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Womea SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.622 crt - AAAAA

  33.043.875,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 37. Nhẫn GLAMIRA Adder - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Adder - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
 38. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 39. Nhẫn GLAMIRA Adder - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Adder - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Adder SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Adder SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAAAA

  21.956.522,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 41. Nhẫn GLAMIRA Andero
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Andero

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.368 crt - AAAAA

  22.596.474,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Btob - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Btob - A

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.011.533,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Btob - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Btob - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.384 crt - AAAAA

  16.610.887,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Btob SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Btob SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.494 crt - AAAAA

  28.324.673,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 45. Nhẫn GLAMIRA Dariond - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dariond - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  10.483.630,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Dariond - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dariond - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.488 crt - AAAAA

  16.575.469,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Dariond SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dariond SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.776 crt - AAAAA

  30.871.231,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 48. Nhẫn GLAMIRA Dyeli - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dyeli - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.33 crt - AA

  18.187.648,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Dyeli - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dyeli - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  16.929.646,00 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Dyeli SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dyeli SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  1.57 crt - AAAAA

  29.749.761,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 51. Nhẫn GLAMIRA Eormenga - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eormenga - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Eormenga - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eormenga - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  17.212.987,00 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Eormenga SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eormenga SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAAAA

  31.028.852,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 54. Nhẫn GLAMIRA Dumarnos - A
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dumarnos - A

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.421.548,00 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Dumarnos - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dumarnos - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  20.046.402,00 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dumarnos SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dumarnos SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAAAA

  35.465.524,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 57. Nhẫn GLAMIRA Awan - B
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Awan - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  15.654.610,00 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Awan SET
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Awan SET

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  1.22 crt - AAAAA

  28.161.103,00 ₫
  (Thiết lập giá)

You’ve viewed 60 of 136 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng